Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Barış Erdemsel Özelliği, Barış Nedir?, Barışın Felsefi Tanımı

Barış Erdemsel Özelliği, Barış Nedir?, Barışın Felsefi Tanımı

Barış, ilgili alanların, varlıkların, organizasyonların ve benzeri oluşumların birbirleri arasında kesinlikle olumsuz eylemlerin yaşatılması olumsuzluğunun bulunmadığı bir şekilde ilişkiler içerisinde bulunabilme erdemidir. Düşmanlıklar, savaşlar, kavgalar ve benzeri olumsuz eylemler barışların bulunduğu alanların, varlıkların bulunduğu yerlerde olmazlar, nitekim barış erdemi ile birlikte bir düzenlilik meydana gelmiştir ve herkes bulunduğu alanda başkaları ile olumsuzluklara neden olmayacak şekilde yaşamayı başarmış olur. Barış bir kural gibide yaşatılmaktadır. Barışın olduğunun düşünülmesi ve yaşatılması, huzurun başlangıcı olan adımların atılması anlamına gelir. Varlıklar, alanlar, organizasyonlar arasında sorunların bittiğini de temsil eden barış erdemi, küsmenin sona erdirilmesi, savaşların ve düşmanlıkların bitirilmesi, kavgaların ve kaosların hiç yaşanmaması,  güvenli bir çevrenin oluşturulması gibi bir çok faydalı yapılanmayı sağlayıcı özelliklerdedir. Barış içinde yaşanıldığı zaman, işte o zaman var olmak anlamlı hale gelir ve erdemlerin ve imkanların tadı çıkarılarak yaşama imkanı bulunulur. 

Barış bir düzeni sağlamak ile ilgili olarak aynı zamanda gelişimi de destekleyen, bilginin ve sevginin var olması için uygun ortamların hazırlanması imkanlarını yaratan özellikleri ile, özellikle toplumsal yaşam alanlarında kesinlikle yaşatılması gereken bir erdemdir. 

Barış erdemi varlıkların normal yaşam halinin dostluklar, arkadaşlıklar, birliktelikler ve beraberlikler içinde olarak sevgiyi tamamlayan erdemlerinde yaşatıldığı bir varlıksal hal şeklindeki durumdur, ortamın olması gereken yaşamsal yapısını, düzenini tanımlar. 

Dünya şartlarında varlıklar arasında barışı bozmak adına bir çalışmalar yapılmaktadır ve bu konu, refah ve mutluluk içinde yaşatılması amaçlanan toplumlar için halledilmesi gereken bir sorun olarak bulunur. Varlıkların kendilerinde ve çevrelerinde, dahilinde toplumlarda barış yaşatılmadan düzenli uygulamaların yapılması oldukça zor olur. Barışın olmadığı yerlerde yasakladığımız ve listeler şeklinde bulunan olumsuz eylemlerin hepsi yaşatılır özelliklerde olur. Barış, kendi erdemsel özelliği ve anlamları ile bu gibi durumları önlemekle ilgili olarak varlıkları, tarafları, alanları güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaya davet eder. 

Birlik ve beraberliğin önemini vurgular ve geçici olan dünyasal yaşam alanlarımızda bizi gelecek özgür günlerimize taşıyacak zamanlarımızı en iyi barış içinde beklerken ve yaşarken anlayabiliriz, kavuşabiliriz şeklinde tanımlamaları yapan anlayışı ile bir yolu tarif edercesine düzen getirici olur. 

Barış, aynı zamanda varlıkların ve alanların kendi içlerinde bir rahatlama meydana getirir. Savaş ve düşmanlık içinde olan alanlar ve varlıklar öncelikle kendi içlerinde bunun rahatsızlığını duyarlar ve düşmanlık beslediği alana vermek istediği zarar kadar aslında kendi varlığı da, kendi alanları da zarar görür ve barış, işte buna engel olduğu gibi varlıkları ve alanları da bu konuda rahatlatır, huzur verir. 

Barış da, tıpkı güven erdeminin yapısı gibi uygulanmaya başlanıldıktan sonra bir sorunsuzluk meydana getirir ki, bu çevresi olumsuzluklarla kaplanmış olan alanlarda temkinli davranmayı ve önlemli olmayı ihmal ettirecek şekilde bir uygulamayı yaşatmamalıdır. Barış yapıldı diye savunma mekanizmalarının devre dışı bırakılması, kötülüklerin iyilikleri kullanması sözünün gerçekleştirilmesi amacında olanlar için bir fırsattır. Tüm dünya ülkeleri ve insanlık barış içinde yaşayarak ancak bu sarp yolları aşabilir. 

Böyle bir yaşam alanı sistemi şeklinde hazırlanmış dünya hayatında, bizim birbirimizden başka kimsemizin olmadığı gerçeğini görerek, tüm sorunları ve bilinmezlikleri barış içinde yaşayarak aşabileceğimizi bilmeliyiz ve barışın tersi olan uygulamalar, tamamen varlıksal özgürlüğümüzün önüne de set koyan engelleri ve sevgiyi yok eden özellikleri ile yasaklar arasında bulunur. Barış, bu güzel özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.