Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Haziran 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Distopik Nedir?, Distopiklik Nedir?, Distopikliğin Zararları, Distopikliğin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Distopik Nedir?, Distopiklik Nedir?,  Distopikliğin Zararları, Distopikliğin Felsefi Tanımı

Distopya, bir toplumun baskı kullanılarak yönetilmesidir ve bu yönetim şekli yönetenin istediği şekildedir. Bu gibi yönetimlerin olduğu alanlara verilen isimdir Distopya ve Distopiklik bu şekilde yönetilme durumudur. Baskılar, zorlamalar, istenmeyen yaptırımların uygulatılması şeklidir. Bir toplumda eğer bir şeyler istenmiyorsa bunların nedeni araştırılır ve gereken açıklamalar yapılır, neden istenmeli, neden istenmemeli, yararı zararı şeklinde raporlar açıklanır, sunulur, gösterilir ve toplum aydınlatılır. Ancak distopya da böyle bir durum söz konusu olmadan yönetim istediğini yapar ve bunu baskılar uygulayarak, açıklamalar olmadan yapar. Bu şekilde bir uygulama kesinlikle bütün zihinlerin kendilerinde yasaklamaları gerekmektedir.

Distopya, distopiklik yöneticilerin, yönetimin, idare mekanizmalarının bulunduğu toplumlarda, yaşam alanlarında bu yönetim şeklinin baskıcı ve zoraki, toplumu ve yönetilen alanları düşünmeden ve umursamadan kendi istekleri neticesinde yönetime yön verme, yönlendirme ve bu şekilde yönetimin içinde bir çok olumsuz eylemleri yaşatma halidir. Distopik filmler bu olumsuz eylemin ne anlattığını çok iyi bir şekilde açıklar özelliklerdedir. Yönetim tamamen kendi çıkarlarını düşünen ve yönettiği alanın, kişilerin, yani insanların sahibi olması gibi bir yanlışın içindedir distopyalarda ve o alanlarda, toplumlarda, ilgili yerlerde huzurdan, mutluluktan, eşitlik ve diğer sevgiye dair erdemlerden bahsetmek çok zor şartlarda söz konusu olur ve yaşadığımız toplumun, yaşam alanı sisteminin bu gibi bir idare sistemi ile yönetilmemesi için her zaman tetikte olmalıyız.

Nitekim politika ve siyaset yazımızda da belirttiğim gibi siyasileri ve yönetimle ilgilenen varlıkları obsedör oluşumlar özellikle rahatsız etmektedirler, onlara daha çok etkilerde bulunmaktadırlar ve istekleri de distopik bir toplum, arınma gecesi filmlerindeki örneklerin yaşandığı bir toplum, yada aklımıza gelmeyecek bir çok çirkinliğin yaşandığı toplumdur ve bunun için öncelikle demokrasi ile yönetilen, cumhuriyeti benimsemiş toplumların bu siyasi ve politik düzenini bozmak zorundadırlar. İşte distopiklik, bu kurulu ve düzenli yönetim şeklini bozucu, yıkıcı ve toplumları tamamen kötü yönetmekle ilgili olan özellikleri ile son derece zararlı, gereksiz ve yasaklanması gereken olumsuz bir eylemdir, eylemler bütünlüğüdür.