Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

10 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, White River, Aakash Gandhi, Classical Music, Musique Cla...

Hatalarımızdan Dersler Çıkararak Bir Daha Yapmamamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Pişmanlık

Hatalarımızdan Dersler Çıkararak Bir Daha Yapmamamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Pişmanlık

Pişmanlık bu yeni tanımı ile, yapılan bir hata sonucunda hata yaptığını fark eden varlığın, bu yapılan hatadan ders çıkararak bir daha yapmaması gerektiğini ona hatırlatan erdemsel özelliktir. Hataların notlarını alarak ve bu hatayı bir daha yapmaması için varlığa gereken şekilde bilgiler verir, hatırlatmalarda bulunur. Önceden pişmanlıklar söz konusu olduğu zaman duygular devreye girerdi ve ilgili alan kendisini olumsuz hissederdi, ancak pişmanlıklar bu yaşanma hali ile oldukça gereksiz bir uygulamayı ortaya çıkarmaktadır ve pişmanlıkları artık yeni tanımları ile yaşamak çok daha doğru olacaktır. Çünkü içeriğinde alınabilecek iyi bilgiler söz konusudur. Varlıklar pişmanlık yaşadığı olaylar söz konusu olduğunda bunları duyguları ile yaşamayı bırakarak, bunları kendilerine not alarak bir daha yapmamak konusunda dikkatli olmak şeklinde bir davranış biçimini geliştirerek üzücü olması ve varlıkların kendilerini kötü hissetmesi gibi bir durum yaşanmadan, pişmanlığı tanımladığı andan sonra nedenlerini ortaya çıkararak bir daha yapılmaması adına kendisine uyarılar şeklinde bir yapılanma ile pişmanlık özelliğini bu haliyle erdemler şeklinde yaşamaya başlamalıdır.

Pişmanlık Erdemsel Özelliği, Pişmanlık Nedir? Pişmanlığın Felsefi Tanımı

Özveriler, Bir Yardımlaşma Yolu Olarak Kullanılan Erdemsel Özelliklerdir...

Özveriler, Bir Yardımlaşma Yolu Olarak Kullanılan Erdemsel Özelliklerdir...

Özveri, bir konunun yapılanması veya bir çalışmanın bitirilmesi yada bambaşka bir olayın halledilmesi için oluşumun yada varlığın kendisinden vermek ile ifade edilen çalışma, tavır, yardım etme hareketlerinin hepsine verilen addır. Yani bunların olması için zamanını verir, işi varken işini bırakıp olması gereken bu şey ile ilgilenir, çok yorucu olduğu halde bunu bile bile kendisinin yorulacağını önemsemeden işi yapmakla ilgilenir, konu ile ilgili onda olmayan şeylerden kendisinde olması halinde diğerine kendisinde olan şeylerden gocunmadan vermek durumu özveridir, bunu isteyerek ve bilerek ve rahatlıkla, mutlu bir şekilde yapmaktır özveri. 

Özveri Erdemsel Özelliği, Özveri Nedir?, Özverinin Felsefi Tanımı

9 Eylül 2022 Cuma

♫ Klasik Müzik, Call to Adventure, Comedy, Kevin MacLeod, Classical Musi...

Yapılan Hataları Telafi Etmenin ve Bir Daha Yapılmamasını İfade Etmenin Erdemsel Özelliği, Özür Dilemek

Yapılan Hataları Telafi Etmenin ve Bir Daha Yapılmamasını İfade Etmenin Erdemsel Özelliği, Özür Dilemek

Özür dilemek, yapılan bir hatanın telafi edilmesi ve bir daha yapılmayacağı adına söz vermek anlamına gelir. Yaşam halimiz içinde toplumsal yaşam söz konusu olduğu için mutlaka hatalar yapılacaktır, bu hata yapma durumu doğruyu bulmakla da ilgili olarak bir yol halidir ve bunu en iyi telafi etme yöntemi özür dilemektir ve özür dileyen varlıklar hangi konularda özürler dilediklerini unutmadan, bunu bir daha yapmamakla ilgili olarak da kendilerinde yer edinmelidirler, özen göstermelidirler, yoksa özür dilemek var diye sürekli aynı hataları yapmak, bu erdemin çalışmasına ters bir uygulama olur. Gerçekten yapılanın hata olduğu anlaşıldıktan sonra özür dilenmelidir. Karşısındaki de bunu istemeden yaptığını bu şekilde ancak anlar. Hatadan kaynaklanan anlaşmazlıkları özür dilemek anında yok eder. 

Özür Dilemek Erdemsel Özelliği, Özür Dilemek Nedir?, Özür Dilemenin Felsefi Tanımı

Özgürlük, Var Olmanın Temel Esaslarından Biri Olarak Yaşanan Erdemsel Özelliğidir...

Özgürlük, Var Olmanın Temel Esaslarından Biri Olarak Yaşanan Erdemsel Özelliğidir...

Özgürlük, bir varlığın yada oluşumun herhangi bir koşulla sınırlanma, zorlama, kısıtlama olmaksızın düşünme ve davranma durumu, istediği şeyi yapabilmesi erdemidir. Bu şekilde kendi istediğini istediği şekilde yapan varlık özgür olur. Özgürlük var olmanın olmazsa olmaz erdemlerinden biri olarak yaşamanın temel esasıdır. Herkesin ilgi alanları, kendi olma bilgileri birbirinden farklıdır ve istekleri tamamen herkesin kendisine özeldir ve bunları ancak özgürlük erdemi varken doğru bir şekilde yaşayabilir. Bu erdem yokken varlıklar her zaman eksik kalırlar. Yaşamın hiç bir anlamı kalmaz. İsteksiz, zoraki, baskı içinde bir düzende yaşamaktan farksızdır özgür olamamak. Özgür irade ismiyle de zaten iradenin özgür olması gerektiğini vurgulanır. İradeler ancak özgürken kendisini yaşatabilir, kendisini özgür bir şekilde yaşatamayan irade zaten iradi bir gücü temsil edemiyor demektir ve topluluklar şeklinde yaşanan ortamlarda toplumları ilgilendiren kurallar dahilinde herkes kendi özgürlük anlayışını dilediği gibi yaşatır. 

Özgürlük Erdemsel Özelliği, Özgürlük Nedir?, Özgürlüğün Felsefi Tanımı

8 Eylül 2022 Perşembe

♫ Klasik Müzik, Beneath the Moonlight, Aaron Kenny, Classical Music, Mus...

En Güçlü Anti Obsedör Varlıksal Özelliklerden Bir Diğeri, Özgür İrade

En Güçlü Anti Obsedör Varlıksal Özelliklerden Bir Diğeri, Özgür İrade

İrade, bir konuyu, olayı yapabilmek adına gösterilen güçtür, yaptırım gücüdür. İradesi oranında o konu ile ilgili irade sahibi olan alan etkili olur. Bir konuda irade, kendi bulunduğu alanda kendisi ile ilgili olan şeyleri, isteklerini yaşatabilme özelliğidir. İradenin bağlı bulunduğu oluşumun yapısında nasıl bilgiler ve özellikler ve  içerikler varsa, irade bunları yaşatabilmek ve bunların hüküm sürmesini sağlamak ile ilgili olan bir yaptırım gücüdür. O varlığın kapsadığı bütün alanlarında kendi iradesi vardır ve bu irade ile kendi kararlarını kendinin verebildiğini algılatır, anlatır, yaşatır. Bir varlığın, bir organizasyonun, bir alanın, bir konunun iradesinin hüküm sürdüğü alanlarda sadece o iradenin söyledikleri olur.

İrade Nedir? Özgür İrade Nedir? Özgür İradenin Felsefi Tanımı

Birlik ve Beraberliğin Bir Sonucu Olarak Yaşanan Erdemsel Özellik, Örnek Almak

Birlik ve Beraberliğin Bir Sonucu Olarak Yaşanan Erdemsel Özellik, Örnek Almak

Örnek almak, örneklendirmek yapılan bir çalışma ve olayda bir konunun tıpkısına benzer yada kısmen işine yarayan bilgileri edinerek, kendi çalışması veya uygulamasında bunu kullanmak metodudur. Bu şekilde oluşturulmuş oluşumlar örnek alınarak yapılmışlardır ve yaşam halimizde bu şekilde herkes örneklendirme metodu ile bazı çalışmalarını yapabilir, uygulayabilirler. Bizler birlik ve beraberlik içinde yaşamayı amaç edinmiş bir toplumuz ve herkes birbirinden örneklendirme metodu için ilham alabilir. 

Özellikle oluşmaması istenen bir durum olursa o zaman bilgilerle bildirilir. Bunun dışında yaşam hali içinde herkes her şeyden örnek alabilir, örnekler alınarak zaten gelişim sağlanır, bilenlerin uygulamaları örnek alınarak, bilmeyenler bilmeye başlarlar. Birinin aklına gelen şey ötekinin aklına gelmemiştir ve bu yüzden o aklına gelen şeyi örnek almak isteyebilirler, birlikte gelişimin doğal süreçlerindendir. 

Yaşam halinde birbirinden farklı akıl ve karakter bu kadar çokken örnek alınması bir erdem olarak yaşatılabilir ve çalışmalarımız içinde katkı ve fayda sağlayıcı özellikte bir erdem olarak bulunur. 

Örnek Almak ve Örneklendirme Erdemsel Özelliği, Örnek Almak Nedir?, Örneklendirme ve Örnek Almanın Felsefi Tanımı

7 Eylül 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Gymnopedie no1, Satie, Classical Music, Musique Classiqu...

Tehlikeler ve Hatalar Karşısında Durmanın Bir Yolu Olarak Önlemlilik Erdemsel Özelliği....

Tehlikeler ve Hatalar Karşısında Durmanın Bir Yolu Olarak Önlemlilik Erdemsel Özelliği....

Önlemlilik, bir konuda yada olayda ki bunlar genellikle önemli olan durumlardır, önlem almayı gerektiren bir erdemdir. Önlemler ilgili olan ve o önem taşıyan konular için başarı şansını arttırır. Önlemler alınarak öncesinden bir çok sorun ortaya çıkarılabilir, bulunabilir, saptanabilir ve bu yolla yaşanacak olan olumsuzluğa engel olunabilir. 

Bu erdemsel özellik, varlıkların yaşam halindeki bütün çalışmalarını, hallerini, ilişkilerini inceleyerek onların önemli olması durumuna göre bir algı oluşturur kendinde ve o çalışmanın muhatabı olan alana gereken zamanlarda önlemler alması gerektiğini hatırlatır. 

Önlemlilik Erdemsel Özelliği, Önlem Almak Nedir?, Önlem Almanın Felsefi Tanımı

Öğretmek, Toplumları Geliştiren, Birlik ve Beraberliği Sağlayıcı Özellikleri İle Yapılanan Erdemsel Özelliktir

Öğretmek, Toplumları Geliştiren, Birlik ve Beraberliği Sağlayıcı Özellikleri İle Yapılanan Erdemsel Özelliktir

Öğrenmek ile ilgili bir duyumuzun olması söz konusu iken öğretmek ve öğretmenlik konularının önemi de ortaya çıkmış bulunur. Varlıklar, öğrenerek kendilerini geliştirirler, varlıksal alanlarını yapılandırırlar, bu yaratılış içinde kendilerini bir yere koyarak tanımlamalar yaparlar. 

Ve bu durum varlıkların edindiği bilgiler sonrasında başkalarına da öğretmek gibi bir erdemin yaşatılması imkanını ortaya çıkaran özelliklerde yapılanmaları kendisinde oluşturmuştur.

Bu öğretmek konusu başkaları olarak sayılsa da, zamanı gelince kendi varlıksal alanlarında oluşturduğu ve öğreterek onlara yaşamı anlatacağı oluşumlar içinde bu erdemin gerekliliği söz konusu olacaktır. 

Öğretmek ve Öğretmenlik Erdemsel Özelliği, Öğretmek Nedir?, Öğretmenlik Nedir?, Öğretmek ve Öğretmenliğin Felsefi Tanımı

Öğrenmek, Öğrenmeler Bir Duyusal Özellik Şeklinde Varlıklarda Yapılanırlar...

Öğrenmek, Öğrenmeler Bir Duyusal Özellik Şeklinde Varlıklarda Yapılanırlar...

Öğrenmek, bir konuda bilinmeyenlerin anlaşılmaya çalışılması durumu ve bu anlamanın sonunda artık konu ile ilgili olarak uygulamalarında kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmış ise, o konuyu öğrenmiş oluruz şeklindeki tanımla ifade edilebilir. Öğrenilen şey, tamamen bilinir şeklinde bir durumu ifade edebiliriz. Ben öğrendim demekle ben biliyorum o konuyu, olayı, şeyi, ilgili olanı denmek istenmiştir. Ve kısa bir cümle ile de bir şeylerin öğretilebilmesi söz konusu olabiliyorken, günlerce, aylarca, senelerce süren öğrenimlerde söz konusu olabilmektedir ve genellikle işe yarayan bilgiler, tecrübeler öğrenilmek istenir ve öğrendikçe varlıklar kendilerine gelişimsel etkilerde bulunan bilgiler ve tecrübeler katarlar ve hiç bilinmeyenlerin öğrenilmesi, varlıkların kendilerine bilinmeyen yeni özellikleri katması ile aynı anlamı taşır. Varlıklar işte bu şekilde öğrenimlerle gelişirler. Öğrenmek, sevgiyle uyumlu ve faydalı olması zorunluluğu kapsamında yeni gelişimsel etkileri olan bilgileri de yanında getirir ve bu bilgileri anlamaya çalışmak, öğrenmek istemek işte bu duyunun ilgi ve algısı alanına girer ve varlığın öğrenmek istediği konular söz konusu olduğunda, o zaman ilgili konunun tam olarak nasıl öğrenileceğini, bu yaparken edindiği bilgilerin ilgili olduğu duyusal yada bilgi ve tecrübeler alanında nereye ekleneceği, öğrenmekle ilgili olarak varlığın ihtiyacı olan konularda bunu ona da hatırlatmakla ilgili ve benzeri bir çok görevi bulunan duyusal özellik şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir. Dünya şartlarındaki kısıtlanmış özellikleri ile çalışmaktadır. Sürekli bir şeyleri öğrendiğimiz bu yaşamda, öğrenmek duyusal özelliğinin varlığı olmadan bu durumu bu kadar kolay başarabilmemiz mümkün olmazdı.

Öğrenmek Duyusal Özelliği, Öğrenmek Nedir?, Öğrenmenin Felsefi Tanımı

6 Eylül 2022 Salı

♫ Klasik Müzik, Chopin, Pachelbel, Beethoven, Verdi, Classical Music, Mu...

Yaşamın İçindeki Bütün Oluşumların Hakikatinin Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, V Vil V

Yaşamın İçindeki Bütün Oluşumların Hakikatinin Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, V Vil V

Varlıkların bütün oluşumlarının, bilgilerinin, enerjilerinin, duyularının ve kendisine ait olan ne varsa varlıksal alanlarında, hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten varlığa mı ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, varlığın yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisinin inceleyecek olması konusunu da zamanı gelince hatırlatan, varlığa ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu sayesinde gereken şekilde varlıkların kendi varlıksal alanlarında çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında varlık kendi varlıksal alanlarını denetleyecek duruma geldiği zaman birde kendi kontrolünde her şey incelenir, kontrolden geçer, ve bu erdemsel özellik gereken bilgilendirmeleri sağlar.

V Vil V Erdemsel Özelliği, Oluşumların İçeriğindeki Hakikati Ortaya Çıkaran Erdemsel Özellik, V Vil V'nin Felsefi Tanımı

Yaşanan Olumsuzlukların Tekrarlanmaması İçin Dersler Çıkarılarak Deneyimler Kazanmanın Erdemsel Özelliği, Olumsuzluklardan Ders Çıkarmak

Yaşanan Olumsuzlukların Tekrarlanmaması İçin Dersler Çıkarılarak Deneyimler Kazanmanın Erdemsel Özelliği, Olumsuzluklardan Ders Çıkarmak

Bu erdemsel özellik yaşanan bütün olumsuz durumların bilgisini alarak bunlardan dersler çıkaran ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması için ilgili alanlara bildirimler, bilgiler veren erdemsel özelliktir. Varlıkların yaşamlarının bütün alanlarında her nerede olursa olsun bir olumsuzluk, sevgiye ters bir durum yaşanmasıyla bunun algılanmasını sağlayan erdemsel özellik, bunun yaşanması ile ortaya çıkan problemleri, etkilerini, çıkış sebeplerini, zararlarını, v.b. bir çok konuda araştırma yaparak, bunların bir daha olmaması için ders mantığı ile çalışmasını yapar, varlığın bilgisine ekler ve varlık bir daha bu durum olacağında dersler şeklinde konu hakkında bilgilenir, tüm varlığı bilgilenir, ve aynı hatayı, yanlışı yapmaz. Varlığın sevgiye uygun olmayan sorunlarını arayan ve bunlardan dersler çıkaran erdemsel özelliği, sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. 

Olumsuzluklardan Ders Çıkarmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Yapılan Hatalardan Dersler Çıkarmak ve Bir Daha Yapmamak Erdemi

Dünya'nın, Varlığın, Varoluşun Hakikati Tektir...

Dünya'nın, Varlığın, Varoluşun Hakikati Tektir...

Çünkü bu konularla ilgili hakikatlerde tektir. Dolayısı ile varlığımızın hakikati tektir. Dünya'nın hakikati tektir. Varoluşun hakikati tektir. Varlıksal olarak sizin hakikatiniz tektir. Dünya sana göre bir oluşum şeklinde tanımlanırken bana göre de ayrı bir oluşum şeklinde tanımlanamaz, ikimizde aynı yerdeyiz ve buranın bir hakikati vardır, yapısı ve anlamı tektir, ve bunun ne olacağı işte tek olan hakikatidir.

'' Hakikat Tektir Felsefesi '' Nedir? Hakikat Tektir Felsefesi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

5 Eylül 2022 Pazartesi

♫ Klasik Müzik, Brandenburg Concerto No4-1 BWV1049 - Classical Whimsical...

Obsesyon ve Obsedörlerle Mücadele Etmenin, Anti Obsedör Savunma Savaşının Erdemsel Özelliği, Obsevaş

Obsesyon ve Obsedörlerle Mücadele Etmenin, Anti Obsedör Savunma Savaşının Erdemsel Özelliği, Obsevaş

Obsevaş, ismini obsesyon ve savaş kelimelerinin birleşiminden almaktadır ve bu yeni ifadesi ile obsesyon ile savaşı tanımlamaktadır. ( Bu savaş kötülüğe karşı kendi haklarını korumakla ilgili olan şekilde tanımlanmaktadır. Yok olma hali, formu varlıklarına dair yapılan savaşlar erdemsel özellikler taşımaktadır, dolayısı ile sevgi yasaklarındaki savaşın yasak olması, obsedörler ve oluşumlarına dair savunma savaşını kapsamamaktadır. ) Obsevaş erdemsel özelliğini kendi varlıksal alanlarında yapılandıranlar, bu erdemin uygulamalarına inananlar, anti obsedör bir karakterin tepki ve davranışlarını, uygulamalarını kendi benliklerinde yaşatırlar. İradelerini bu konuda varlığın kendisinden başkasına teslim etmemekle ilgili olarak özel bir yapılanmaya sahip olan obsevaş erdemsel özelliği, aynı zamanda obsedörlerin sizlere gönderdiği tesirleri, etkileri, varlıksal alanlarınızı bozmak ile ilgili olan kötü bilgilerini de yok edici özelliklerde çalışmaları sağlamaktadır. 

Obsevaş Erdemsel Özelliği, Obsevaş Nedir? Obsevaş Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Olayları ve Durumları Tarafsız Bir Şekilde Gözlemleyerek ve Yorumlayarak Yepyeni Sonuçlar Elde Etmenin Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı

Olayları ve Durumları Tarafsız Bir Şekilde Gözlemleyerek ve Yorumlayarak Yepyeni Sonuçlar Elde Etmenin Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, varlıklar arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi, birinin dostu ve aralarından su sızmıyor olsun ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli olsun. Ve bu 3. kişi dostunu ve dostluğunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı, dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir karar vermiş olur. Varlıklar arasındaki ilişkilerde her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmek gereklidir, obsedörler ve benzer amaçlı varlıklar dışında. Onlara karşı nasıl davranılması gerektiği '' İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği '' bilgisinde açıklanmıştır. Ancak onlar dışındaki varlıklar arasındaki bütün sorunlarda objektif bakış açısı aynı zamanda adalet ve eşitliği de temsil eden bir bakış açısı olur. 

Objektif Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı Nasıl Olur, Objektif Davranmak Nedir?, Objektif Bakış Açısı ve Davranışın Felsefi Tanımı

4 Eylül 2022 Pazar

♫ Klasik Müzik, Kiss the Sky, Aakash Gandhi, Classical Music, Musique Cl...

Kötülüğe Karşı Bir Set Olması Amacıyla Uygulanan Güvensizliğin Erdemsel Özelliği, Noven

Kötülüğe Karşı Bir Set Olması Amacıyla Uygulanan Güvensizliğin Erdemsel Özelliği, Noven

Noven, varlıkların kendi varlıksal alanlarının dışında, dışarıya karşı olan son derece büyük güvensizliğini ifade eden ve dışarısının her söz konusu olduğunda, bu güvensizlik ile çalışmaların yapılmasını sağlayan, bu durumun getirdiği özel bir dikkat ve özenle dışarı ile ilgili işlerin yapılması amacını güden, dışarıya ait hiç bir gerçeğin varlığın kendisinden önemli olmadığını bildiren, obsedörler ve kötü bilgilerle dolu olan yaratılışın tamamen güvensiz olabileceğini hatırlatan ve bizim için zararlı oluşumların olduğunu her zaman bildiren, hatırlatan erdemsel özelliktir. Varlıksal alanların dışı söz konusu olduğunda kendisine özel algılama özelliği ile ilgili alanları, yani duyuları bildiği güvensiz durumlar hakkında da uyaran, önlemler alınmasını sağlayan, dışarı ile ilgili çalışmalar yapılırken her zaman tetikte olunmasını hatırlatan, bu konuda gözlemler yapılmasını ön gören, dışarıdan gelebilecek olan bütün tehditleri önceden hesap ederek bu konu hakkında varlıklara hatırlatmalarda bulunan, tamamen dışarının güvensiz ve zararlı bir alan olduğunu bizlere her daim hatırlatıp, bu şekilde dışarıdan varlıksal alanlarımıza her hangi bir müdahale geldiğinde önce güvensizce bakış açısı ile gelen olayları incelememizi anlatan ve bildiren erdemsel özellik, bu özellikleri ile tamamen varlıkların kendileri ile ilgili şeyler söz konusu olduğunda kimseye güvenmemesi gerektiğini hatırlatır. 

Noven Erdemsel Özelliği, Noven Nedir?, Noven Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bir Amaç İçin Yılmadan ve Pes Etmeden Mücadele Etmenin Erdemsel Özelliği, Nopes

Bir Amaç İçin Yılmadan ve Pes Etmeden Mücadele Etmenin Erdemsel Özelliği, Nopes

Nopes, bir çalışma içinde bulunan varlığın kesinlikle pes etmemesini, yılmadan mücadele etmesini, amacı uğruna gösterilmesi gereken çabalar konusunda ona hisler ve düşünceler açısından destek olan, bıkmak ve yorulmak gibi kavramlarında üstesinden gelebilme özellikleriyle, bu şekilde bir amaç ve çalışma içinde olan varlık için özellikle destekleyici etkileri sağlayan, ancak amacındaki doğruluğun kanıtlandığı durumlarda, bu şekilde bir etkileme şekli ile varlıklara yardımcı olan, azim ve çabayı mutluluk verici şekilde yaşattıran, yeniden yeniden yeniden denemenin asla pes etmek ve bırakmak gibi bir durumu yaşatmasına izin vermeden, felsefi olarak açıklamalarla da tatmin edici ilhamsal özellikleriyle, '' her zamanın getirisi farklı iken ayrı zamanlarda denenen aynı şeylerden aynı sonuçların alınabileceğini söyleyemeyiz '' şeklinde destekleyici açıklamaları da kendi yapısında bulundurabilen, bir amacı olan varlıklar için en büyük destek olan bu erdemsel özellik sayesinde başarmanın belki de bir çok aşaması halledilmiş olarak varlıkların zihinlerinde onları destekleyici şekilde yer edinir. Bu başka erdemleri uygulamayı bilmek gibi...

Nopes Erdemsel Özelliği, Nopes Nedir? Nopes Erdeminin Felsefi Tanımı