Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

13 Ağustos 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, Caccini, Beethoven, Debussy, Barber, Classical Music, Mu...

Bütün Kararlarımız Kendisinin Düzenlendiği Bir Duyusal Özellikle Çalışmaktadır... Karar Verme Mekanizması

Bütün Kararlarımız Kendisinin Düzenlendiği Bir Duyusal Özellikle Çalışmaktadır... Karar Verme Mekanizması

Karar verme mekanizması, varlıkların bir konuda bütün duyularının ve bilgilerinin, tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonrasında bir seçim yapması ile adlandırılan durumu yönlendiren, şekillendiren, başarılı bir şekilde seçimlerin, kararların alınmasını sağlayan duyusal özelliktir. Varlıklar bir karar vereceği zaman olayları bütün yönleri ile ele alan bu duyu, kendi varlığının bütün alanlarını, yaşam halini, bilgilerini, tecrübelerini ve varlığı ile ilgili olan bütün konuları düşünerek bir sonuç elde etmeye çalışır ve varlık, kendi varlığı ile ilgili karar vereceği zaman çalışmaya başlar ve hemen en olması gereken, olumlu, faydalı kararı bulur ve varlığın bunu algılamasını, anlamasını sağlayarak bu karar yönünde O'nu yönlendirir. Kendi elde ettiği sonuç kararlardan biri olarak varlığa yansır, ve varlıklar bu duyusal özellikleri sayesinde çok çabuk karar verme özelliğine kavuşurlar, yoksa karar vermek aslında başlı başlına zor bir çalışmanın sonucudur. Ve varlıklar kendilerinde sevgiyi tamamlayan erdemlerin bilgilerini ve tecrübelerini oluşturduklarında verdikleri kararlarda sevgiye uyumlu olmak zorunda olur. Karar verme mekanizması tüm bunları kendi yapısında saniye, belki de saliseler içinde yapabilme yeteneği ile bu çalışmayı sürdürür. Ve varlıklar bir konuda karar vereceği zaman bu duyusu ile temas eder, duyu bütün alanları ve karar ile ilgili olabilecek her yeri kontrol ederek bir sonuca varır ve varlığa düşünce olarak, kararın sonucunu bildirilir.

Karar Verme Mekanizması Duyusal Özelliği, Karar Vermek Nasıl Olur?,  Kararlarımızın Arkasındaki Sebepler Nelerdir?,  Karar Verme Mekanizması Nedir?, Kararın Felsefi Tanımı

İzin İstemek, Sevgi İle İlgili Olan Başka Bir Erdemsel Özelliktir.

İzin İstemek, Sevgi İle İlgili Olan Başka Bir Erdemsel Özelliktir.

İzin istemek, bir konuda kendisiyle ilgili olmayan şeyler hakkında, o konuyla ilgili olandan o konuyla ilgili olabilmek için, kibar ve nazik bir şekilde istekte bulunma davranışıdır. Olması gerekende budur, o konuyla ilgili olan eğer imkan vermez ise onu yapmamalıdır. 

Çünkü kendisinden önce başkası o konu ile ilgili olmuştur, dolayısı ile o konudaki bütün haklar ondadır, herkes ve her şey buna uyumlu ve kabul etmişken, o konu hakkındaki bütün olayların tek sorumlusu olarak O, O konu hakkında da kimlerin ilgili olabileceğine karar verir ve bunun için izin istemek, imkan istemek gereklidir. 

İzin İstemek, Müsaade İstemek Erdemsel Özelliği, İzin İstemek Nedir?, Müsaade İstemek Nedir?, İzin ve Müsaade İstemenin Felsefi Tanımı

12 Ağustos 2022 Cuma

♫ Caz, Blues Müzik, Chances, Silent Partner, Jazz, Blues Music, Jazz son...

İyi Bilgi, Kötü Bilgi Ayıran Erdemsel Özellik, Vil Sibrilinelita

İyi Bilgi, Kötü Bilgi Ayıran Erdemsel Özellik, Vil Sibrilinelita

Sevginin içeriğindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu sevgiye olan uyumundan anlayabiliyoruz. Aslında bilgi kaynağı olan varlıklar, sevgi isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filtresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren erdemsel özellikleri, sonrasında sevginin bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre sevginin yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve sevgi varlıklarının varlıksal alanlarında kesinlikle bulunamazlar. Ne olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulunur, algılanır ve hepsini temizler, siler, varlıksal alandan varlıklar ve sevgi filtresi yok eder. 

Vil Sibrilinelita Erdemsel Özelliği, İyi Bilgi Kötü Bilgi Ayıran Erdemsel Özellik, İyi Bilgi Nedir?, Kötü Bilgi Nedir?, İyi Bilgi ve Kötü Bilgi Ayırmanın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

İşve ve Cilve, Naz Bir İlişkiye Canlılık, Renk, Güzellik ve Estetik, Aynı Zamanda Eğlence Katma Yeteneğidir.

İşve ve Cilve, Naz Bir İlişkiye Canlılık, Renk, Güzellik ve Estetik, Aynı Zamanda Eğlence Katma Yeteneğidir.

İşve ve cilve, bir ilişkiye canlılık, renk, güzellik ve estetik, aynı zamanda eğlence katma yeteneğidir. Bunu elinde olan kişiliksel, bilgisel imkanlarla yapabilme durumudur ve bu genellikle varlıklar arasında yaşatılma özellikleri ile sağlanır. Bu bir varlığın kendi başına yaşam tarzıda olabilir, nitekim varlıklar bu erdemsel özelliği kendi başına kaldığı zamanlarda yaşamaktanda oldukça mutlu olmaktadırlar. Bu özellik aynı zamanda oldukça çekici bir etkiyi sağlar kullanan varlığın kendisinde. O'na gülmek oldukça güzel ve tatlıdır, eğlencelidir. Gülsem mi, yoksa izlerken, bakarken beğensemmi şaşırdım gibi haller yaşatır karşısındakine. 

Bir konuyu ister ama istemiyormuş gibi davranarak aslında isteğini almaya çalışması, bu sırada kılıktan kılığa girerek ortamı şenlendirmesi bilinen bir işve ve cilve durumudur. Bir açıklama, bir konu, olay yada durum söz konusu olduğunda bu durum biraz ciddi ve can sıkıcı özelliklerde ise, bu yetenek kullanılarak gereken açıklama yapılabilir ve ilgili alan açıklamayı sorun etmeyebilir, yada sorun kendisi ile ilgili olmaktan çıkabilir. 

Vil Til Danşe Erdemsel Özelliği, İşve, Cilve ve Naz Nedir?, Vil Til Danşe'nin Felsefi Tanımı

8 Ağustos 2022 Pazartesi

♫ Caz, Blues Müzik, Super Blues, Unicorn Heads, Jazz, Blues Music, Jazz ...

Yaşamak İstemektir...

Yaşamak İstemektir...

İstek kısaca, bir iradenin kendini gerçekleştirmesi için yapmaya karar verdiği bilgisidir, açıklamasıdır. Her şeyi bizler isteyerek yaparız. Bizler özgür irade sahibi varlıklarız. İstemeden durağan yapılara dönerdik, her hareketimizin, kararlarımızın, başlangıçlarımızın başı istektir. Bir şeyi istediğimiz için tüm bu yaptıklarımızı yapıyoruzdur. Bu bir iradi özelliktir ve bir iradenin içinde olduğu istekler, iradesinin gücü ve bilgisi şeklinde gerçekleşmekle ilgili olurlar. İstemek pozitif bir etkiler, bilgiler bütünlüğünün varlıklarda kendisine gerekli olan, ihtiyacı olan şeylere kavuşmasını sağlayıcı, bunun aradığı ve elde etmesi gerektiği şey olduğunu belli eden açıklamalarıdır, kararlarıdır, yönelmeleridir. Hissel olarak da yaşatılabilmesi ve bu bilgiler ve etkilerin istekler şeklinde ortaya çıkması durumları da vardır ve bu bir varlığın karar vermesinden sonra, duygular olarak da bunu istekleri ile yaşarsa, yani istediği şeyin bilgisini duyguları ile de algılarsa ve tanımlarsa, arzu ile istemek doğar sonrasında ve artık o istek, olmak yolunda çok daha başarılı bir halde bulunur. Bu istekler, alelade söylenmesi ile olunması beklenen sözler değildir, gerçek isteklerdir.

İstek Nedir? İstekler Nasıl Oluşur? İsteğin Felsefi Tanımı? Hakikati Öğrenmeyi İstemek

Erdemler Bütünlüğünden Oluşan Yeni Bir Erdem: Vil Rara De

Erdemler Bütünlüğünden Oluşan Yeni Bir Erdem: Vil Rara De

Vil Rara De, varlığın iradesinin bilgisini, yaptırım gücünü, Obsevaş Erdemsel Özelliğinin bilgisini ve anti obsedör uygulama halini, Nopes Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama halini ve Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama yöntemlerini içeriğinde barındırarak bu dört erdemden oluşan bir karışımla kendi yeni yapısını oluşturur ve ortaya çok daha başka özellikleri olan yeni bir erdem çıkar. 

Vil Rara De Erdemsel Özelliği, Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir?,  Vil Rara De Nedir? Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler