Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

20 Haziran 2022 Pazartesi

Zeka Erdemsel Özelliği, Zeka Nedir?, Zeki Nasıl Olunur?, Zekanın Felsefi Tanımı

Zeka Erdemsel Özelliği, Zeka Nedir?, Zeki Nasıl Olunur?, Zekanın Felsefi Tanımı

Zeka, bir durum, konu, kavram, olay söz konusu olduğunda en sağlıklı şekilde ve akıl ve mantık gibi, ve diğer duyusal özelliklerin ve erdemsel bilgilerin imkanlarından da faydalanarak ve toplu bir düşünme ve karar verme yollarını da kullanarak, başarılı ve çabuk bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Varlığın sahip olduğu bütün duyularının bilgilerinin ve tecrübelerinin, bütün yeteneklerinin ortaklaşa bir çalışması sonrasında  ek olarak konu ile ilgili artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleri de hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yöntemini de ekleyerek, diğer duyusal ve varlıksal bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçlarla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu zekice karar vermeyi, davranmayı açıklar ve zeka, bu şekilde uygulanan düşünce, düşünme, akıl ve fikir yürütme işlemlerine verilen genel isim olarak tanımlanır.  

Daha özenli şekilde, daha dikkatli, daha sağlıklı, daha çabuk ve hata oranı en düşük olacak biçimde, başarının sağlanabilmesi sonucunun oluşması ve az uğraşlar ile tüm bunları yapabilmek yollarını bulmak, diğer fırsat ve imkanları da incelemek, konu ile ilgili olarak bu şekilde düşünmeyi sağlamak zekice düşünmeler olarak da yorumlanabilir. 

Zeka, işleri ve olayları yapabilme yeteneğini sağlayan varlıksal ve düşünsel yetenek olarak yaşanmaktadır ve yukarıda açıklanan başlıklar konunun içeriğine görede değişebilir. Önemli olanın başarılı olmak ve sağlıklı bir şekilde bu başarının sağlanması denilebilir. Ancak daha çabuk sonuca ulaşabilmekte bir zeka göstergesi şeklinde yorumlanabilir ve kimi durumlarda zaman önemli bir faktör olabilmektedir.

Zeka, başarılı işler ortaya çıktıkça bunların nasıl düşünsel durumların etkisi ile yapıldığının araştırılması şeklinde de bir izlenimle yeni yeni uygulama alanları ile ilgili tanımlarını ortaya çıkarabilir. Zeka ile başarı bizim için sevgi ile doğru orantıda olan bilgiler ve anlamlardır. Zeka, bu içeriği ile varlıkların bazılarında ilgili varlıksal alanlarında yaşanmasını sağlayan duyusal özellik şeklinde, kimilerinde erdem şeklinde bulunmaktadır, kimilerinde ise erdem henüz oluşmamış olabilmektedir. Zekice işler yapmak ve zeka erdemini sıklıkla kullanmak konusunda uzun zaman geçirmiş varlıklar, bu erdemi kendi varlıksal alanlarında duyu olarak yapılandırmışlardır ve artık onlar için zekice davranmak tabi bir durum haline gelmiştir. Zeki varlıklar olarak tanımladığımız varlıklar, tamamen zeka erdemini kendi varlıksal alanlarında duyu olarak yapılandırmayı başarmış olan varlıklardır. 

Bu faydalı özellikleri ile zeka erdemi, sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılır. Yaşamı anlamak konusunda, yorumlamak konusunda zeka erdemi varlıklara oldukça fayda sağlamaktadır ve zekanın ne demek olduğunu yeni öğrenen varlıklar, bunu uygulamaya başladıkça zeka özelliği ile tanışmış olurlar.