Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

18 Haziran 2022 Cumartesi

Akıl ve Mantık Nedir? Akıl Nasıl Çalışır? Mantık Nasıl Çalışır? Akıl ve Mantık Kavramlarının Felsefi Tanımı

Akıl ve Mantık Nedir? Akıl Nasıl Çalışır? Mantık Nasıl Çalışır? Akıl ve Mantık Kavramlarının Felsefi Tanımı

Akıl, kısaca anlama yeteneği, mantık ise anladığın ile, elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği sonuçlarla, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile anlamayı sağlayıcı olarak varlıklarda yaşanır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu varlığın anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir. Kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumları da söz konusudur ve bu durumda başka bir çözüm olarak mantıklı olmak özelliği devreye girer.

Mantık da bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçlarla başarılı olarak uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Belirsiz bir konu ile ilgili bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak akıl ile elde edilen sonuçlar içinde doğru kararları verebilmek ve bu şekilde sonuçlar ortaya çıkarabilmek konusundaki başarıdır.

Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oranda artan bir özelliktir, anladıkça akıllı olursun, aklın çalışıyor anlamına gelir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar.Elde ettiğin doğru bilgi ve tecrübelere uygun bir şekilde davranmak, düşünmek, sonuçlar çıkarmakta ne kadar mantıklı olduğunu açıklar. Bu güzel anlamları ve varlıklara kattığı üstün yeteneklerle, yaşamın temel gereklerinden bazıları olan akıl ve mantık erdemi, sevgiyi tamamlayan diğer insani erdemlerden olurlar