Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

20 Haziran 2022 Pazartesi

Kendi Olma Duyusal Özelliği, Kendi Olmak Nedir?, Kendi Olmanın Felsefi Tanımı

Kendi Olma Duyusal Özelliği, Kendi Olmak Nedir?, Kendi Olmanın Felsefi Tanımı

Kendi olamayan kendi doğrusunu hiç bir zaman bulamayandır. 

Kendi olmak, varlıkların kullandığı ve kendilerini, zevklerini, beğenilerini, ilgi alanlarını ve seçimlerini belirleyerek kendilerini yapılandırdığı bir kavramdır, varlıksal yapılandırma şeklidir. Varlıkların kendilerine mal ettikleri özellikleri ile ve karakterlerini oluşturan, yaşam tarzlarının bilgilerinin bulunduğu ve bu bilgilerin varlığı etkilemesi ile kendisini bu şekilde hisseden ve algılayan, beğenen, tamamen kendisinin karakteristik özelliklerini yapılandırmakla ilgili olan, beğenilerinin, alakalı olduğu konularının kayıt edildiği ve onlarla da arasında bir bağ oluşturan duyusal özelliğidir. Ve bu şekilde gün geçtikçe kendisini yapılandırarak gelecekteki kendisine yaklaşan, kendisini herkesten farklı olarak bu duyusal özelliğe eklediği bilgilerle şimdiden hazırlayan varlığın, bu sonsuz yaşam hali yolu üzerinde kendisini herkesten farklı kılan özelliklerinin, bilgi ve tecrübelerinin bulunduğu alandır. 

Yaşamda var olan varlığın yaşarken beğendiği şeyler, kendisine yakıştırdığı bilgiler, karakter özellikleri O'nu diğer varlıklardan farklı yapmaktadır ve bu şekilde bütün varlıkların bu sonsuzluk yolu macerası kendi bilgi ve tecrübesine göre değişmektedir. 

Herkesin hayalleri, istekleri farklıdır ve işte bunlar kendi olma duyusal özelliğimizde bilgilerin varlıkları etkilemesi sayesinde bu şekilde oluşur. İçeriğinin nasıl yapılandırılacağı ve içeriğindeki bilgilerin O'nu etkilemesi özellikleri ile özgür iradesi sayesinde, kendisini kendisinin yaratmasını sağlayan ve bunu sembolize eden duyusal özelliğidir. 

Kendi içeriğindeki özelliklere göre varlıklar için bir kendi olma bilgileri düzeni oluşturulur ve nedenler, nasıllar, nerede ve ne zamanlar gibi bilgilerle kendi olma duyusal özelliği çok daha detaylı olarak varlığın özel bilgileri şeklinde yapılanır. Sürekli kullandığı yaşamsal seçimler, tavırlarının yönü ve bir varlığın kendisi olması ile ilgili olabilecek bütün ayrıntıları listeler ve yaşamdan örneklerde alarak neleri beğendiğini algılar, bunları bildirir, varlık yaşar, yaşadıkça kendisine uygun olup olmadığına karar verir ve kendi olma duyusal özelliğini şekillendirir. Ne tür müzikleri beğendiğinden, nasıl ilişkilerden hoşlandığından, renk seçimlerine, kitap konularına ve daha bir çok konuda varlığın sadece kendisine özel olan bilgi ve tecrübeleri kayıt eden duyusal özelliktir. 

Ve bu özellikleri ile varlıkla ortaklaşa bir çalışma içerisine girerek varlığın kendisini yapılandırmasını sağlar. Genellikle duyusal özellik şeklinde tezahür etmiş olan erdem, belki kimi varlıklarda erdem şeklinde olabilir, kendilerine ait olma durumunu çok benimsemiş olan, bütün olaylarda ve konularda kendi isteklerine göre karar verme ve kendi karakterini şekillendirme yolunu sürekli benimsemiş olan varlıklarda bu duyu yapılanmıştır. 

Varlıklar için her zaman en önemli şey, kendileridir, kendilerini yapılandırmalıdırlar ki, çevrelerine de o denli katkı sağlayabilsinler. Bu sebeple kendi olmak duyusal özellikleri onların bütün kendilerine ait olan bilgi ve tecrübeleri için çalışır. Kimilerinin kırmızdan hoşlanması, kimilerinin sarıyı beğenmesi, kimilerinin rock müzik dinlemesi, kimilerinin klasik müzikten hoşlanması, işte zamanında kendi olma duyusal özelliklerine bazı sebeplerle ekledikleri bu bilgiler yüzünden meydana gelmektedir. Bu güzel özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır ve bu duyusal özellik, varlıkların birbirinden farklı olmasını sağlayan sebep olarak bulunur, gereken şekilde varlıksal alanlarda çalışır.