Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

20 Haziran 2022 Pazartesi

Vil Rara De Erdemsel Özelliği, Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir?, Vil Rara De Nedir? Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Vil Rara De Erdemsel Özelliği, Vil Rara De Nasıl Bir Erdemdir?,  Vil Rara De Nedir? Vil Rara De'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Vil Rara De, varlığın iradesinin bilgisini, yaptırım gücünü, Obsevaş Erdemsel Özelliğinin bilgisini ve anti obsedör uygulama halini, Nopes Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama halini ve Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliğinin bilgilerini ve uygulama yöntemlerini içeriğinde barındırarak bu dört erdemden oluşan bir karışımla kendi yeni yapısını oluşturur ve ortaya çok daha başka özellikleri olan yeni bir erdem çıkar. 

Özgür İrade, İrade Duyusal Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler

İradenin tek ve en yaptırım gücü olarak sayıldığı varlıksal alanlarınızda özgür irade kavramını her an sizinle ilgili olarak yaşatması özelliği, etkileme gücü olarak irade, özgür irade erdemsel bilgisinin etkilerini ve uygulama gücünü gerektiği zaman ilgili olan alanda artan özelliklerde bir yapılanma ile zorundalıkları ortaya çıkarabilme halini yaşatabilir özellikleri bulunur. varlıkların bu bilgiyle bu erdemsel özelliğinin çalışma şeklini yapılandırarak, varlıksal alanlarınızda iradenizden kaynaklanan uygulanmayan sorunların olması durumunda bir set gibi, varlığın merkezi olan sizin uygulanmasını istediğiniz yaptırımların geçerli olması için gereken şekilde çalışır ve bu iradi gücün uygulanma durumu, enerjetik gücü hesaplanmış olan iradenizin orantılarla kendisini daha da kuvvetli yaptırımlar uygulatabilmesi haline getirerek, sizin, iradenizin kesinlikle kabul etmeyeceği konularda aşılamaz bir duvar olur., set olur, imkansızlıklar ve aşılamazlıklar için Vil Rara De'nin içeriğindeki bu iradi güç, gerekeni yapacak şekilde bir yapılanmayı sağlar.

İradenizin teslim edilmesi gibi kavramların bu erdemsel özelliğin olması durumunda hiç bir anlamı kalmaz. İradenin teslim olması durumu, bu erdemin yaşatıldığı varlıksal alanlara yaklaşacak şekilde bir yapılanma içinde bulunamaz, nitekim bu bilginin varlığı bu kavramı yok eden ve asla kabul etmeyen özelliklerdedir. İradenin tek kontrolü varlığın merkezi olan kendisindedir, yani varlıkta ve bunu da kimse etkisi altına alamaz. Bu imkansızdır der bu erdem, bu iradi gücün etkisi ile ve varlığın kendiside bu bilgisinden etkilenerek konusu ile ilgili olarak bir anlayış kazanır.

Obsevaş Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler

Obsevaş erdemsel özelliği ise içeriğindeki anti obsedör bilgileri ve uygulama yöntemlerini bu erdemsel özelliğin yapısında bulundurarak Vil Rara De'nin aynı zamanda bir anti obsedör erdem olması ile ilgili olacak şekilde bir yapılanma içinde olmasını sürekli kılar ve bu durum, iradenin de içerisinde bulunduğu bir erdemle bir bütün şeklinde uygulamaların neticeleri ve sonuçları olarak yaşanacaktır. Obsesyon ve İrade, Özgür İrade, iki ayrı ancak ikisi de aynı alanlardan ilk saldırı altında kalan varlıksal özelliklerdir ve bu erdemler yada duyular yada bilgilerin sayesinde ikisinin de birbirleri ile bu konu hakkında bir bütün olacak şekilde yapılandırılması ve gereken şekilde çalışmalar yapılması ve bu bütünlükle çok daha başka bir algılama ve anlama özelliğinin ortaya çıkması, çalışan bilgisel oluşumlar şeklinde varlıksal alanlarınızda bulunur.

Nopes Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler

Nopes erdemsel özelliği de bu erdemin içeriğinde bulunarak içeriğine bilgilerini ve uygulamalarını ekler ve pes etmeden, mücadeleci gücü sayesinde, ve sevgiyle uyumlu olan amacının gerçekleştirilmesi için yapılması gereken etkilerin sağlanması şeklinde zor bir çalışma halinde bulunulacak olunursa, Vil Rara De, Nopes'in caydırılamaz destekleyici bilgileri ve etkileri, diğer bilgilerin ve bir bütün olarak Vil Rara De, sürekli olarak en iyi bilgisel halinde ve erdemsel özellik şeklinde varlığın uygulamasını yapmasını sağlar.

Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliğinin İçeriğindeki Bilgiler

Hakik erdemsel özelliği ise Vil Rara De Erdemsel Özelliğine, hakikatin bilgisini edinebilmesi ile ilgili olarak kendi bilgisini ve uygulama yöntemlerini eklemiştir ve Vil Rara De, uygulamalarında kendi kendine ilgili olduğu konuların hakikatini bilmekle ilgili olarak her zaman bir farkındalık yaşamak zorunda kalır ve kandırılamazlık, olayların gerçek yüzlerini anlama özelliği kendisinde bu erdemsel bilgi sayesinde yaşar.

Vil Rara De Erdemsel Özelliği

Ve bu dört erdemsel bilgilerin bütünlüğünden oluşan yeni erdemsel özellik olan Vil Rara De Erdemsel Özelliği, sizi kötülüklerden korumak ve iradenizin ve amaçlarınızın uygulayıcı olması ile ilgili olarak ve her zaman bu konuda gerçekleri yaşamanızı sağlayıcı özellikleri ile varlıksal alanlarınızın en güven verici koruma ve güvenlik bilgilerinden biri olur. 

Bu erdemin içeriğindeki diğer erdemlerin bilgilerini bir araya getirip ve onların uygulamalarını sürekli olarak tek bir oluşum içinde uygulamada olduğunu ve bu durumun kendisinde yeni bir bakış açısı ile olayları inceleyebilme imkanlarını da oluşturduğunu, ve bunu da tamamen ihtiyacı olan konularda o konuya özel olarak çareler bulabilmekle ilgili farkındalık edinmek şeklinde, bu dört bilginin birlikte oluşturduğu güç, ona ihtiyacı olan erdemin özelliklerini de gereken zamanlarda ortaya çıkarılarak kullanılması ile ilgili imkanlar yaratır. 

Bu neye ihtiyacının olduğunu anlaması ile onun olması ve sonrasında yeniden o özelliğin kaybolması şeklinde bir yapılanma ile aslında içeriğinde sorun olarak karşılaşılan durumların bu erdemsel gücü, kendi varlıksal alanlarında uygulatan ve yaşatılmasını sağlayan varlıkların, duyuları, kendisi, bilgileri, önemsedikleri ve varlığında olmasını istediği şeyleri, kesinlikle bu erdemsel özellik tarafından kontroller edilerek denetleme ve nasılları öğrenme, cevapları ile varlıksal alanlarınızı sizinle, size ait ve sizin yönetimsel merkezlik konumunuzu sürekli koruyacak şekilde çalışır. 

İradenizin dışında başka bir iradi gücü kullanma özellikli olan ve iradenizde gözü olan obsedörlerin de olması ve onlar içinde obsevaşın bulunması ve kandırılamaması özellikleri ve pes etmeden mücadeleci bir çalışma disiplini ile varlıksal alanlarınızda bu tanımlarda bahsedilen enerjetik gücün olmasını sağlar ve bu güç bile, kendisinin var olması ile anlamlarını yaşatacak şekilde oldukça güçlü bir uygulama halini açığa çıkarır. Aynı zamanda bu erdemsel özellik, içeriğindeki tanımlama sonrasında sizin de aynı şekilde Vil Rara De gibi bir erdemle ilgili olarak karakteristik bir hal yaşamanızı ve uygulamasını takip ettiğiniz zamanla dilerseniz duyusal özellik olduğunda sürekli olarak bu şekilde güvenli ve aşılamaz ve gerçekleri bilmekle ilgili olan ve iradesinin tek kontrolünün kendinizde olduğu bir anti obsedör olma halini sürekli yaşar olursunuz...