Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Konuşmak, Ses Çıkararak İletişim Kurmak Duyusal Özelliği, Konuşmak Nedir?, Konuşmanın Felsefi Tanımı

Konuşmak, Ses Çıkararak İletişim Kurmak Duyusal Özelliği, Konuşmak Nedir?,  Konuşmanın Felsefi Tanımı

Konuşmak, varlıkların iletişim kurması amacıyla kullandıkları ve genellikle sesler çıkararak bir uygulama ile bu özelliklerini yaşattıkları, alfabeden, dilbilgisi kurallarına, kendisine ait kullandığı üsluplardan tonlamalara kadar bir çok şekilde yapılandırılarak varlıkların iletişimler kurmak ve konuşarak kendi dertlerini açıklamak, bilgi ve tecrübeleri konuşarak aktarmak ve konuşanların bu özelliklerinin bilgi ve tecrübelerini de bu duyusal özellik sayesinde anlamakla ilgili olarak çalışan duyusal özelliğidir. Varlığın merkezi olan kendisinin sesler yoluyla kendisini ifade etmesi, bütün konuşmalarla ilgili tecrübelerin yorumlanması, zihinsel konuşmalar ve konuşulan bilgi ve tecrübelerin ve sohbetlerin içeriğinin algılanmasına kadar bir çok konuşma durumlarını kendi yapısı içinde çözümleyerek ve inceleyerek ve bir çalışma uyumunu da oluşturarak, diğer duyular ile birlikte gereken şekilde çalışır ve varlıklar aktif bir şekilde bu duyusal özelliklerini kullanmaktadırlar.

Varlıklar kendi dillerini, yani Türkçe yada İngilizce gibi değiştirmek yada yeni bir dil öğrenmek çalışmaları içine girdiğinde bu duyusal özelliklerinin içeriğine yazılan dil bilgisinin öğrenilmesi hakkındaki düzenlemesi, kısıtlanmış dünya şartlarında ancak çalışılarak bir öğrenme sürecine tabi tutulduğundan bu durum uzun zamanlar ve varlığın öğrenme ve anlama kapasitesi ile orantılı bir şekilde değişir. 

Normalde diller içeriğindeki kelimelerin ve alfabesinin, çıkarılan seslerin özellikleri ile bir bilgiler bütünlüğünü oluştururlar ve bu bütünlüğü duyusal özelliğinize tanımladığınız zaman anında o dili konuşmak şeklinde sonuçları yaşamanız söz konusu olurdu. Bu duyusal özelliğinde içeriğindeki bilgi ve tecrübeler sevgiye uyumlu bir şekilde yapılandırılmalıdır ve argolar, küfürler, şiddet içerikli konuşmalar ve içeriğindeki sevgiye ters olan bilgi ve tecrübeleri olan konuşma özellikli bütün kavramlar, davranışlar uygulanmayarak bunlar konuşma duyunuzun sizin için belirlediğiniz ve uzun zamandır kullandığınız bu yanlışların bilgi ve tecrübesini yok etmesi konusunda bir çalışma başlatmasına neden olur.

Konuşmak, ses çıkararak bilgiyi iletmek, bu sefer bilgiyi başka yere göndermek şeklinde bir amaca hizmet eden ve bu duyusal özellik sayesinde varlıkların yaşamları içinde bir çok olayı çözümleyebilmesini sağlayan duyusal özelliğidir. Bilgiler bu yolla en hızlı şekilde varlıklar arasında iletilir ve iletişim konusu tamamen bu duyunun kullandığı bir durumdur. Varlıksal özellik olarak ses çıkararak iletişim kurmayı, ses çıkararak bilgiyi iletmeyi kendi özelliği olarak bulundurmayan varlıklar, kesinlikle çok büyük bir eksiklik içinde bulunarak bilgileri başkalarına bu yolla iletemezler. Çığlık atmak örneğinden varlıklar ses çıkarma özelliği ile bambaşka bir duyunun sahibi olduklarını anlayabilir ve seslerinde bir çok farklılığının olmasını bu duyusal özelliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Ses çıkarma duyusu ve konuşmak özelliği, sesler çıkararak bilgiler iletmek gibi bir çok şekilde varlıklar tarafından kullanılır. Aynı zamanda seslerde eğlenceli ve geliştirici özellikleri ile de kullanılır. Müzik, sanat vb. bir çok konuda bu duyu ve diğer duyularda kullanılarak varlıklar yaşadığı anlardan sesler çıkarma yoluyla da keyif alabilirler, mutlu olabilirler. Sesler ve ses çıkarma kullanılarak bir çok çalışma yapılarak varlıklar kendilerine faydalı olacak olan uygulamalar oluşturabilir.

Yine hepsi gibi varlığa özel bu duyusal özellik, yapısal olarak kendisine özel durumdadır, kullanımı sadece varlığa özeldir ve varlığa ait olan alanlarda varlığın bilgisinin dışında sesler çıkarılmasına izin vermeyen, seslerin çıkarılması ancak varlığın bilgisi ile olabilecek şekilde bir yapılanma ile varlığın bu konu ile ilgili olan bütün alanlarını etkisi altına alan ve varlığın bilgisinin olmadığı yerlerden çıkan seslerinde algılanması gibi gereken şekilde faydalı sonuçları çıkarılabilen, sesler çıkarılarak bir çok yeni özelliklerinde bulunacağı gerçeğini yaşatan şekilde duyu olarak çalışır. 

Bu duyu, diğer duyular gibi kendisine ait özellikleri ile emsalsiz bir varlıksal özelliği simgelemektedir ve yaşama değer katan şekilde varlıkların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu duyusal özellik sayesinde bilgilerin sesler yoluyla açıklanmasını yaparak sorunlarımızı hemen açığa çıkarırız ve bu durum oldukça hızlı bir iletişim şekli olarak ve varlığın direk olarak kendisinden çıkan bir ses olayını ispatlayıcı halleri ile varlığı ifade etmektedir. Konuşmakla ilgili sorunları olan varlıkların bu duyularında sorunların olduğunu belirtebilir ve genellikle varlıkların duyu olarak kullandığı bir özellik şeklinde çalıştığını söyleyebiliriz.