Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir?, Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı, Düşünsel Alanlar Nedir, Düşünsel Alanların Tanımı

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir?, Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı, Düşünsel Alanlar Nedir, Düşünsel Alanların Tanımı

Bu erdemsel özellik, gerek dünya yaşamında gerekse başka yaşam alanlarının bulunduğu ortamlarda bizlerin aslında farkında varmadığımız ancak oluşumları ve kendileri inkar edilemez bir şekilde hissettiren, ve bilgisi ile de gizli bir şekilde varlıklarını yaşatan düşünsel ve felsefi alanlarla ilgili olan erdemsel bir özelliktir. 

Düşünsel alanların mantığını dünya yaşamında bir örnekle açıklamak gerekirse mesela, ideolojik bir kavram, materyalizm olsun, buna inanan varlıklar bu inançlarından dolayı enerjetik bir düşünce yayını, düşünsel alan enerjileri yayarlar ki böyle bir çok insanın yaydığı bu enerjetik güçler, kendileri gibi bilgileri ve tecrübeleri içeren özellikteki yayınlarla bir olarak bütünlük haline gelirler ve bu bütünlük dünya hayatının içinde yaşayan ve o düşünsel alanları oluşturan varlıkların bulundukları yerde etkisini yaşatan şekilde, görünmez ve bilinmez gibi özellikleri ile aslında fikrinin ve inancının yaşatılması ile orada olmasının anlaşılacağı bir sistemle düşünsel alanı bulunur ve bu alan, bu düşüncelere sahip olmayanları bile kendisi ile temas ettirme özelliklerine sahip olarak materyalizm ideolojisini buna inanan varlıkların yaydıkları çalışmalarının dışında birde bu düşünsel alan yaymakla ilgili çalışmalar içinde bulunur ve bu şekilde felsefelerin, ideolojilerin, inanç konularının kendilerine ait düşünsel alanları oluşur ve bunun gibi bir çok düşünsel ve felsefi alanın içinde bir yaşam alanı sistemi olarak dünya yapılandırılmıştır. 

Bilmediğimiz düşünsel alanlarda vardır bizleri etkilemekle ilgili olan, mesela bu kadar insanın bu kadar zaman boyunca neden var olduğuna kayıtsız kalması, yaratılışı ile ilgili nedenlerini ve amaçlarını merak etmemesi ile ilgili bir yaşantıyı benimsemesi, işte yine bunun gibi bilinmeyen düşünsel alanların etkisi ile varlıklara bilgiler empoze edilmektedir ve varlıklar, uyumak, çalışmak, ve dünya sınırlı hayatı içinde yaşamayı ideal yaşam biçimi olarak görerek zamanlarını geçirmektedirler. Bu düşünsel alanlar onları ortaya çıkaran varlıkların dışında birde dünya yaşam alanı sistemi tarafından da oluşturulmuş olabilmektedir ve dünya yaşamının amacına uygun şekilde bilgileri içeren yapılanmalar olmaktadırlar. 

Ancak nasıl düşünsel alanlar ve inançlar olursa olsunlar, bu düşünsel alanlar bir bilgiler bütünlüğüdür ve içeriğindeki bilgilerin haksızlığının ispatlanması ile düşünsel alan yok olmaya başlar. Kendi kendine yetebilen gücü, bu haksızlığı ispatlayan bilgiler ve felsefeler sayesinde yok olur ve onun yerine kendi hakkını, o zaman hakikati ifade eden düşünsel alan geçer ki, buda hakikatin ve felsefenin, düşünsel alanlar oluşumu şeklinde yapılanmasının aslında artılar olarak varlıklara geri dönüşünü ispatlayan bir yapılanma olur. Hakikat birde bu alanlarla varlıklarla temas edecektir.

Hakikat bilgisi, varlıkları hakikat olarak oyalayan bütün düşünsel alanları içeriğindeki bilgilerle, felsefelerle yok eder ve hakikatlerin düşünsel alan enerjileri hepsinden farklı olarak amacını uygulamak adına engel tanımayan çalışmaları ile yapılanır. Bütün şu zamana kadar bilinen ve inanılan toplumsal bilgiler, inançlar, ideolojiler, felsefeler hepsi kendisine ait düşünsel alanlarla varlığını korumaktadırlar, varlıklar bu inançlardan vazgeçmek istediklerinde bile düşünsel alanların etkisinde kalarak inanmaya devam etmektedirler. Oysaki sebep ve sonuçlarını bilmediğimiz hiç bir şeye inanmamalıyız ve dünyanın yapısı içinde bulunan bütün düşünsel alanlar neredeyse böyle sebepleri ve sonuçları ile açıklayıcı bilgilere sahip olmaktan uzak, geliştiriciliği dünya yaşamı ile ilgili olarak yapılanmış düşünsel alanlardır. 

Yaratılış ve varoluş kavramlarını da içerisine alacak ve varlıkları bu sonsuzluk içinde bir yere koyarak onların güvenle ve sevgi ile var olacağını ispatlayan bilgilerin bulunduğu düşünsel alanlar şimdiye kadar oluşturulmamıştır. Şimdiden sonrasını ise artık görebileceksiniz. 

İşte bu erdemsel özellik, Vil Şün Fel, dünya hayatında bize temas eden bütün düşünsel ve felsefi alanların bu yapısını bilerek onların içeriğindeki bilgilerin sizi etkilemesinin önünde durarak, sadece sizin iradenizle kabul ettiğiniz bilgilerin ve tecrübelerin sizi etkilemesine izin vererek, inanmadığınız ve onaylamadığınız düşünsel alanların varlıksal alanlarınızla ilgili olmasını önleyerek, sizi bu gibi etkilerden korur ve varlıkların bu bilginin anlamı da bilerek kendisini kontrol etme çalışmaları ile de çok daha sağlıklı bir zihin ve inanç sistemini oluşturmasına yardımcı olur. Bu güzel özellikleri ile düşünsel ve felsefi alanları da sevgiye uyumlu olacak şekilde bir filtre uygulamasından geçiren erdemsel özellik, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alarak gereken şekilde çalışır.