Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Sevgi Yasakları: Tesirler, Tesirlerin Gönderilmesi ve Tesir Üretmek, Tesirleri Destekleyici Davranışlarda ve Çalışmalarda Bulunmanın Zararları, Tesir Göndermenin Felsefi Tanımı

Tesirler, Tesirlerin Gönderilmesi ve Tesir Üretmek, Tesirleri Destekleyici Davranışlarda ve Çalışmalarda Bulunmanın Zararları, Tesir Göndermenin Felsefi Tanımı

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır.

Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır.

Tesir dediğimiz kavram, içerisinde ne yapması gerektiği yazılan bir enerjidir ve bu enerji, içerisindeki bilgiyi uygulamakla ilgili olarak çalışır ve enerjinin seviyesine, etkileme gücüne göre tesir etme imkanıda belirlenir. Bu haliyle bakıldığında içerisine yazılan bilgiler, bu uygulamayı obsedörlerden başkalarının kullanmaması yüzünden, kötü bilgiler, düşmancıl komut ve yaptırımlardır ve bu bilgi türlerini uygulatmaya çalışan enerjetik oluşum, kendi enerjisinin bu işi yapmaya yetmeyecek hale gelene kadar uygulamasını yapar. Bir aletin gücünün bitmesi gibi bir durum sayılabilir ancak kullanılan enerji ve uygulama yöntemleri bizler için bu kadar basit değildir.

Bilgiler, ilgili konuda da anlatıldığı gibi bulundukları alanları anlamlarınca etkilemekle ilgili olan oluşumlardır ve enerjetik oluşumların içerisinde olan bilgiler, o enerjiyi kendi anlamlarınca yönlendirmeye başlar ve işte tesirler, bu şekilde oluşturulur ve kullanılır. Ve tesir göndermek, tesirleri onaylamak, tesirlerle ilgili olmak kesinlikle yanlıştır, zararlıdır ve yasaktır.