Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Temizlik, Temiz Olmak Erdemsel Özelliği, Temizlik Nedir?, Temizliğin Felsefi Tanımı

Temizlik, Temiz Olmak Erdemsel Özelliği, Temizlik Nedir?, Temizliğin Felsefi Tanımı

Temizlik, bir yerin, olayın, konunun, varlığın yada ilgili yerin düzenli, güzel, bakımlı, çekici, ferah, ve içinde bulunulduğu zaman diğer her şeye kolaylık, rahatlık ve mutluluk katan özellikleri olan bir yapılanma, oluşturma halidir, bir çalışmanın sonucu, bir çalışma şeklidir. 

Yaşam halinde her yer bu örnekle görüntüler ve mekanlar açısından temiz olmalıdır ve bu temizlik olağan hali olarak yaşanan bir durumdur. 

Aksi olan kirlilikler yaşam halinde bulunmamalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Temizlikte iyilikle ilgili olarak bir düzen işi, kirlilikte olumsuzluklarla ilgili olarak bir düzensizlik işidir. 

Temizliğin içindeki bilgiler açıkça ortaya çıkarken, kirliliğin içindeki bilgiler kendisini açıklayamaz özelliklerde olur. Temizlik varlıklara yaşamı tanıtır ve gösterirken, kirlilik yaşamı tanımlanamaz yapar ve kapatıcı özellikleri ile yapılanır.  Birde düşüncede temizlik anlamı vardır ve buda sevginin içeriğindeki bilgilerini kast eden bir kavramın uygulanmasını ifade etmektedir ve bu görüşle temizlik, içeriğindeki bu olumlu hal sebebiyle bir çok olumlu açıklamalar içinde de kullanılır ve kullanıldığı yerlerde anlamındaki gibi pozitif bir durum söz konusu olur.

Temiz ilişkiler denildiğinde içeriğinde olumsuzluğun olmadığı ilişkiler kast edilir, temiz sözler denildiğinde içeriğinde zararlı bilgilerin olmadığı sözler kast edilir, temizlik, ilgili olduğu alanlara pozitif ve sevgiyle ilgili olarak yapılandırma sağlar ve görüntüsel olarak da, düşünsel olarak da temizlik kavramı, erdemsel özellik şeklinde bilinerek yapılanır ve varlıksal alanlarımızda gereken şekilde çalışır. 

Sevginin içindeki yeri ile varlıkların temiz olmasını ve temiz düşünmesini, temiz davranmasını ve yaşamasını sağlayıcı etkileri sağlar.