Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Sevgi Yasakları: Nefret Nedir?, Nefretin Zararları, Nefret Neden Edilir?, Nefret Etmemek İçin Ne Yapılmalıdır?, Nefretin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Nefret Nedir?,  Nefretin Zararları, Nefret Neden Edilir?, Nefret Etmemek İçin Ne Yapılmalıdır?, Nefretin Felsefi Tanımı

Nefret, bir alana yada oluşuma, varlığa yada konuya karşı duyulan aşırı itilim ve isteksizlikle, ayrıştırıcı olma durumu yaşatarak, ötekilemek ve öfkelenmek, kendisinden aşağıda yada uzakta görmek ve bu gibi yaklaşımlarla onun kötülüğünü istemek adına duyulan hisler, yaklaşımlar, düşüncelerin ve duyguların bütününden oluşan davranış biçimidir. Nefret edilen alanın olumsuzluğunun ve kötü durumda olmasının istenilmesi nefretin olumsuz bir eylem olmasından kaynaklanmaktadır.

Oysaki bir alanla yada varlıkla bir sorun yaşanıyor ise o alanın yada varlığın iyiliğini ve güzelliğini istemek ancak sorunu düzeltebilir ve işte nefret söz konusu olduğunda, o alanın yada varlığın iyi olmasını da istemek mümkün olamamaktadır, dolayısı ile sorun çok daha büyümektedir.

Nefret oldukça kötü ve ayrıştırıcı, toplumları birlik olmaktan uzaklaştırıcı, sevginin anlamının çok uzağında bir eylem olarak yaşanır. Hiç bir şeyden nefret edilmemelidir, bu olumsuz eylem öncelikle varlığın kendisini tüketici özelliklerdedir. Kendisine göre bir sebep yüzünden nefret beslemek gibi durumların söz konusu olmasının yanında sebepsiz yere de nefret beslemek gibi durumlar söz konusu olur. Bu olumsuz duygu ve düşünceler bütününü kendisinde yer etmiş varlıklar, alanlar etrafına zarar verici olmaktan ileri gidemezler ve artık sebeplere gerek kalmadan sürekli nefretle bakan gözler haline gelirler. 

Nefret tamamen yıkıcı, bozucu, kötüleştirici özellikleri ile varlıkların ve ilgili alanların kendilerinde yasaklamaları gereken ve sevgiyi yok eden olumsuz bir eylemdir. 

Nefretin olduğu yerde sevgiden bahsetmek söz konusu olamaz. Nefreti kendisinde yaşatan insanlar, bunun bir hastalık düzeyinde oluşum olduğunu fark etmeli ve kendisinden bu duygu ve düşünceleri yok etmelidir. Yoksa zararı çevresine olduğu gibi zamanla kendisine de olur. Sevgiyi yok edici özellikleri ile bulunan nefret, varlıkların kendilerinde tamamen yasaklaması gereken olumsuz eylemlerden bir diğeridir.