Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

22 Haziran 2022 Çarşamba

Hızlı Bilgi Okuma ve Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Erdemsel Özelliği, Hızlı Bilgi Okuma Nedir?, Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Nedir?, Hızlı Bilgi Okumanın Felsefi Tanımı

Hızlı Bilgi Okuma ve Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Erdemsel Özelliği, Hızlı Bilgi Okuma Nedir?, Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Nedir?, Hızlı Bilgi Okumanın Felsefi Tanımı

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu, hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. 

Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve varlıklar, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve zamanla gizlenmiş bilgileri de ortaya çıkarmak gibi özellikleri de öğrenir. 

Varlıksal alanlarımızdaki bütün uygulamaların temelinin bilgiler olduğu bir ortamda bilgilerin hızlıca okunması, yada bilgilerin açığa çıkarılması oldukça önemli bir konudur. Bir bilgiyi cümle olarak görmek ve onu anlamını hemen anlamak gibi, yada bir bir oluşumun içeriğindeki bilgiyi ortaya çıkarmak gibi bir yeteneği sağlayan erdemsel özelliktir. 

Oluşumların bütün şartlarını ve imkanlarını, içeriğinin hangi bilgilerden oluştuğunu anlayarak o oluşumu ifade eden toplam bilgiyi ortaya çıkarmak şeklinde bilgisini ortaya çıkarmak yeteneğini varlıklara kazandıran erdemsel özelliktir. Bu iki özelliği ile sevginin içerisindeki yerini alır ve varlıklar zamanla, uygulamasını yaparak erdemin çalışma metodunu çok daha iyi anlarlar. Sevgiyi tamamlayan erdemler olarak sayılırlar.