Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

27 Haziran 2022 Pazartesi

Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği, Sevgi Ahlakı Nedir?, Sevgi Ahlakı Nasıl Yaşanır?, Ahlak Nedir?, Sevgi Ahlakının Felsefi Tanımı

Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği, Sevgi Ahlakı Nedir?, Sevgi Ahlakı Nasıl Yaşanır?, Ahlak Nedir? Sevgi Ahlakının Felsefi Tanımı

Ahlak, bir varlığın yada ilgili oluşumun karakteri ile, inandığı şeyler ile, yaşam kural ve kanunları olarak kabul ettiği şeylerle yaşarken ortaya çıkan davranış biçimi, kararlar verme hali, karakteristik özellikleri de etkileyen bir yaşamdan anladığını uygulama durumudur. Sevgini ahlaki konumu, durumu artık bellidir. Bizlerde olması gereken sevgi ahlakıdır, tüm insanlık sevgi ahlakını yaşatmalıdır. Bunun dışında ahlaki durumumuz söz konusu olmamalıdır ancak işte varlıkların gelişmişlik seviyesine göre sevgi ahlakını yaşatmaları durumu değişkenlik gösterir ve sevgi ahlakıda her varlıkta temel olarak aynı bilgilerin etkisi ile oluşmuş olsada sonuç olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Herkesin karakteri ayrı olduğu için, kendi olma duyusal özellikleri sevginin bilgilerle oluşturulmuş olan ahlaki anlayışını kendilerine göre uyumlarlar. Davranışlarda çokluluk gibi çeşitlilik gösteren özelliklerde hal ve tavırlardır ve biri sağ taraftan merhamet uygularken diğeri sol taraftan uygular ve ikisinin merhamet bilgisi kendilerinde farklı şekillerde, tecrübelerle oluşur. Bu açıklama ile, sevginin içeriğindeki bilgilerinde kendi yapısında ve davranışlarında yaşatması ile ortaya çıkan sevgi ahlaki insan yaşam halinin temel ahlaki kavramı olmalıdır ve bundan sonrası herkes de kendi özelliklerine göre çeşitlenir. Davranış biçimlerini sevgiye uyumlayan sevgi ahlakı, sevgiye ters bir şekilde davranılmasını engeller. Bu anlamda davranışlarımızda artık sevgi ahlakı ile filtrelendirilmiş olur. Sevgi bilgileri erdemlerin ve yasakların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar temel, bilgilerin özü şeklinde açıklamalardır. Sevgi ahlakı, sevginin bütün içeriğini uygulamaya çalışan alanlarda ortaya çıkan ve oldukça çekici ve güzel ve doğru ve iyiliklerle ilgili olan ahlaki bir kavramdır ve sevgi ahlakının davranışsal özellikleri, içeriği erdemler ve yasaklar şeklindeki bilgilerle açıklanmıştır. Onların uygulanması ile ortaya çıkan sevgi ahlakı erdemsel özelliği sevginin içeriğindeki yeri ile tanımlanmıştır.

Ahlak, bir varlığın kendisine ait bilgi ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan karakteristik özelliklerle, davranışları ile yaşama halidir ve bu tanımla sevgi ahlakı da, sevgiyi tamamlayan olarak ifade ettiğimiz ''Sevgi Erdemleri ve Sevgi Yasakları'' açıklamalarının içerisinde yazan listelerdeki ve tanımlardaki bilgilerin uygulanması halidir dersek, sevgi ahlakı da, bu bilgileri tecrübeler olarak uygulamayı başaranların sonrasında tamamen bu bilgilerin etkisinde ve tecrübesi ile gelen yaşanmışlıkları sayesinde bir ahlaki durumu oluşur ve tamamen sevginin kendisinde uygulamaya geçen halinin ahlaki şekilde uygulanmasını ifade eder. Tamamen ve her hali sevginin içeriğine uygun şekilde bir yapılanma ve davranış ve karakter ve kararlar şeklinde uygulamaları sağlar ve aynı zamanda varlıksal alanları bu ahlaki durum sayesinde ve içeriğinde zaten Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği olduğu için kendisine ve ilgili alanlarına sevgiye ters şekilde oluşumların girmesine, ulaşmasına, davranılmasına müsaade etmez ve kendisi de bunları uygulamaz. 

Ahlaki tanımlar en iyi sevgi kavramı ve gücü ile yaşanabilir özelliklerde olur. Sevginin içeriğindeki özgürlük, bilgi, hakikat, birlik ve beraberlik, çalışmak ve saymakla bitmeyen erdemleri ve kötülüğü yok eden yasaklar bilgileri, bir ahlaki özelliğin içeriğinde olabilmesi ile varlıkların bunları davranışlarında ve yaşamlarında da kolayca uygulamasını ve yaşatmasını sağlar. 

Bizler en başından bu yana bu gibi bilgilerin etkisiyle sevgiye ulaşabilmiş varlıklar olmalıydık, sevginin koruyucu gücü ile gereken şekilde kendimizi korur ve zarar verici tesirlerden ve obsedör saldırılardan gereken şekilde korunurduk, insanlık sorunları gözle görülür bir azlık içerisinde olurdu. 

Erdemsel özellik, bu ahlaki uygulamanın nasıl olduğundan içeriğindeki bilgilerin kullanımına ve uygulanmasına kadar bir çok özellikleri ile varlıkları bu konuda aydınlatır, bu ahlaki uygulamayı onlarda yaşatmak için varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır. Oldukça koruyucu, güç veren, bildiğiniz bütün iyi hislerin ve güzelliklerin ötesinde hisler ve güzellikleri içeriğindeki yapılanmada bulunduran ve uygulanınca yaşarken anlaşıldığı gibi, hislerle de tanımlanabilen özelliklerde etkilerinin de bulunduğu, kötülükler için en etkili önlem ve savunma, iyilikler için en yakın dost, aile gibi gereken şekilde bulunur. Ve bu tanımlarla sevgi ahlakı kavramının nasıl yapılandırılıp yaşatılacağı anlatılmış olmakta ve varlıkların erdem şeklinde başlayan sevgiyi uygulamakla geçen çabaları, sonrasında duyusal özellik şeklinde de bir yapılanma ile sevgi ahlakının da sürekli yaşanması sonucunu yaşatır.