Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

28 Haziran 2022 Salı

Kendi Hakikatini Öğrenmek Erdemsel Özelliği, Kendi Gerçeklerini, Hakikatini Bilmek Nasıl Olur, Kendi Hakikatini Öğrenmenin Felsefi Tanımı

Kendi Hakikatini Öğrenmek Erdemsel Özelliği, Kendi Gerçeklerini, Hakikatini Bilmek Nasıl Olur, Kendi Hakikatini Öğrenmenin Felsefi Tanımı

Varlıkların kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve varlıkların kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğini ortaya çıkaran, bunu merak etmesini ve araştırma isteğini ilgili alanlarda ortaya çıkaran, varlığın yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu kazandıran, kendi gerçekleri ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan varlığın bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıkmasını sağlayan erdemsel özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçeklerin bulunmasını, bilinmesini ve açıklanmasını sağlar.  

Varlıkların kendileri ile ilgili, kendi yapıları ve alanları ile ilgili olarak bir merak ve öğrenme isteğini onlarda yapılandırma çalışmaları yapan, obsedörler ve oluşumlarının dünya yaşam alanı sisteminde en çok saldırıda bulunduğu uyuyan insanlık şeklindeki yapılanmayı sonlandıran, insanlığın gözü açık ve nereden geldim, nereye gidiyorum, neden varım ve ben neyim gibi soruları irdelemesini sağlayan, kendisini uyutmaya ve bir boşluk içerisinde yaşamını tekrar eden aynı olayların içerisinde tutmaya çalışan döngüden çıkaran erdemsel özellik olarak gereken çalışmaları yapar. Uyuyan insanlığı uyandırma özelliklerinde bulunan erdemsel özellik, bu konuda bir farkındalık bir kendini bilme şeklindeki çalışmayı ilgili alanların algılamasını ve anlamasını sağlayarak kendisi ile ilgili hakikatlere ulaşmasını sağlar.