Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

21 Haziran 2022 Salı

Vil İssa Si Erdemsel Özelliği, Dert, Sıkıntı, Stres Gözleyen Erdemsel Özellik, Vil İssa Si Nedir?, Vil İssa Si'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Vil İssa Si Erdemsel Özelliği, Dert, Sıkıntı, Stres Gözleyen Erdemsel Özellik, Vil İssa Si Nedir?, Vil İssa Si'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bu erdemsel özellik dertler, sıkıntılar, stresler konusunda varlıksal alanlarınızı bilgilendiren ve bu konuda sizi dikkatli olmaya çağıran, bu gibi sorunları yaşamamak için hayatınızı ve kendinizi düzenlemeniz gerektiği konusunda uyarıcı özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Dünya şartlarında dert, sıkıntı ve stres sebebi olan bir çok konu vardır ve bunlardan elimizden geldiğince uzak durarak, uzak durma yollarını bularak temas etmeme imkanlarını yaşarız. 

Yaşamsal mecburiyetlerimiz yüzünden bunları yaşamak zorunda kalıyorum sorusu üzerine bunlar için erdemsel özelliklerin bilgilerini kullanarak dertleri, sıkıntıları ve stresleri olumlu olarak algılamak çalışması içine girebilir yada elinizden geldiğince bu olumsuzlukları erdemlerle telafi etme halini yaşatabilirsiniz. 

Sizin için dert olan konuların neler olduğunu, size sıkıntılar veren özellikle olaylar ve oluşumların bilgilerini, stres kaynaklarınızın nelerden oluştuğunu bildiren erdemsel özellik, bu konuda varlıklara bir farkındalık hali yaşatarak özellikte bu konuları yaşamanıza neden olan alanlara ve olaylara karışmamanız konusunda sizi uyarır, bilgilendirici ve aydınlatıcı özellikleri ile size hatırlatır. 

Bu özellik varlıksal alanlarınızdaki bilgilerin anında uygulandığı hallerde, önceden bunun bilgisini edinerek size haber vermek ve uyarmak gibi üstün özellikleri de içeriğinde barındırmaktadır ve bu özellikleri zamanı gelince kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Var olmak demek, hiç bir şeyin dert, sıkıntı, stres sebebi olmadan her şeyi yapabilmekle ilgili bir kavram olmalıdır. 

Yoksa bu kadar sorunun içinde hakikati anlamak ve uygulamaya çalışmak gibi çok yönlü konuları başarabilmemiz söz konusu olamaz. Bu sebeple varoluşun aslında dert, sıkıntı ve stresi onaylamadığını, varlıkların rahat ve mutlu bir şekilde yaşamalarını ve var olmalarını sağlayıcı oluşumlarını desteklediğini ancak bunu başaramayan yok olma hali yaşayan obsedörlerin, var olma hali yaşayan varlıkların bu düzenlerini bozmakla ilgili bir uğraş içinde olmaları nedeniyle bunları yaşamak zorunda kalıyoruz ve öyle ki bir de bunları var olmanın kendi özellikleri olarak nitelendiriyoruz. Böyle bir şey yoktur. 

Karşınıza sonsuz bir yaratılış modeli çıkararak, onu böyle sınırlı altı duyu ve bir çok ıstırap ve sorunların ortasında olmanızı sağlayarak sizin sonsuz yaratılışı anlamanızı kimse bekleyemez, yaratılış bunu hiç yapamaz, kendi yapısına göre varlıksal oluşumlar meydana gelmelidir ki, yaratılışın içeriğindeki varlıkların amacı ve aslında görevi olan yaratılışı tanımlama ve anlam getirme çalışmasını rahatça uygulayabilsinler. Yaratılış aynı zamanda kendisini tam anlamı ile anlamlandıran ve açıklayan varlıklara muhtaç bir oluşumdur. Varlık olmak demek aslında bu uygulamayı yapabilmekle de ilgilidir.

Yoksa var oldun, yaşadın, gördün, duydun gibi kısır bir halde yaşıyor olmak hiç bir varlığa kader olarak yazılmamıştır, belirlenmemiştir. Bu tıpkı şey gibi, denizden bir damla alıyorsunuz, oysaki denizinde yapısı sudur, alınan damlada sudur ve sonrasında alınan damla buz haline getiriliyor ve su olma özelliklerini kaybediyor ve buz halindeki damla bu kısır özellikleri ile denizi anlamaya, suyu anlamaya, onunda ötesinde okyanusları ve bitmek bilmeyen suları anlamaya çalışıyor. 

Oysaki eski su damlası haline gelebilse, kendi yapısının özünde zaten o koca okyanusların bütün bilgisi vardır. Onlarda sudur çok büyük olmalarına rağmen, kendisi de sudur damla olmasına rağmen, işte bizlerde şuan buz tutmuş damlalarız ve denizden geldik ve bizde denizleri anlayacak, okyanusları bilecek bütün bilgiler mevcuttur, sadece şu an buz olmaktan kurtulmanın arifesindeyiz ve bu konuda suçlu olan denizler değildir, okyanuslar değildir, onlar bu damlaların kendileri gibi olan sorunsuz oluşumlardır. İşte damla bizlerdik ve buz tuttuk ve şimdi yeniden su damlası olarak denizlere karışıp kendi okyanuslarımıza doğru yol alacağız. Ve dertler, sıkıntılar, stresler bu gibi deniz oluşumları için söz konusu olan olumsuzluklar değildir. Bir su damlasının denizin içinde olmasının özgürlüğü ve sınırsızlığı, bizim var olmamızı en iyi şekilde ifade edebilecek güzellikte bir örnektir, var olma halimizin tanımı budur...

Ve bu erdemsel özellik bu bilginin içeriğinde bahsedilen açıklamaları bilerek, varlıkların dertlerden, sıkıntılardan, streslerden uzak durarak kendi varlıksal alanlarını bu gibi olumsuz eylemlerden koruyarak onların huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamasını amaçlamaktadır ve bu konuda uyarıcı özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır. Vil İssa Si Erdemsel Özelliği.