Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Anlamak Duyusal Özelliği, Anlamak Nedir?, Anlayış Nasıl Olur, Anlayışın Felsefi Tanımı

Anlamak Duyusal Özelliği, Anlamak Nedir?, Anlayış Nasıl Olur, Anlayışın Felsefi Tanımı

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, tecrübeyi, durumu tüm hatları ve yönleri ile, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamını yaşayabilmemize neden olan düşünsel bir bilgiler bütünlüğü kavramıdır. Ve bir çok duyusal özelliğin bütünlüğünden çıkan sonuçlarla bir anlamın ortaya çıkması hali yaşanır ki, işte bu anlam, varlıkların duyularındaki bilgi ve tecrübelerin yapısına ve seviyesine göre ilgili olduğu konuyu anlaması konusunda yetenekli olmasını sağlayıcı sebepleri yaratır. Bir varlığın daha fazla duyusu varken diğer varlıkta o duyular yokken, duyuları fazla olanın anlama kapasitesi ile diğerinin ki aynı olmaz ve anlamlar, tanımda da bahsedildiği gibi oluşumların ve ortaya çıkan bilgilerinin ne demek istediğini bilebilmekle ilgilidir. Anlamak, sonrasında uygulamalarla çok daha iyi anlamayı sağlayan bir etkiyi yaşatan şekilde kendi bilgi ve tecrübesini bu uygulamalar ve tecrübe edinmeler sayesinde güçlendirir, ve bu varlığın anlama bilgisine ve tecrübesine, kapasitesine, duyusal özelliğinin çalışma yapısına faydalı olan bir çalışma olur. Bu gibi uygulamalar ve tecrübeler olmadan sadece bilgilerle yada çok daha anlaması dar bir çerçeveden sağlanan araçları kullanarak bir şeyi anlamak durumu, varlığın duyusal olarak donanımlı olması ile ancak mümkün olabilir. 

Bir oluşumun yapısına dair bütün bilgileri hemen anlayabilmek gibi kavramlar vardır ve duyusal özellik bu şekilde varlıkların bilgi ve tecrübeleri oranında onlara anlama kapasitesi ve anlayış katacak şekilde bir çalışma içinde bulunur. Bir şeyi anlayabilmek çok önemli bir konudur. 

Günlük yaşamımızda bizim hiç fark etmediğimiz bir çok davranışımızı, bu anlama duyusal özelliğimiz sayesinde uygulamaktayız ve mesela, yolda size birinin adres sorması bile ne sorduğunu, nereyi sorduğunu anlamak gibi bir durumun yaşanması ile mümkün olabilir ve bu duyusal özelliğiniz sayesinde belki de adres soracak olan kişi çok uzaktan size doğru gelirken bile elindeki adres defterini görerek, size yaklaşmasına bir anlam getirerek hemen durumu anlayıp cevap verirsiniz ve işte bu gibi anlama özelliğiniz tamamen duyusal özelliğiniz şeklinde bulunduğu için hemen işlem yapmakta ve uygulaya bilmektesiniz. Bu durum aslında kolay bir özellik değildir. 

Bir şeyi anlamak için onu görmek, yada duymak, yada tecrübe etmek, bilgisini az çok bilmek, anlamlandırmak gibi bir çok yapısına göre uygulamaların yapılması gerekmektedir ve bu kadar çabuk sürede bu durumu size yaşatan nedir? Karar verme mekanizmanız gibi bu duyusal özellikte kendisinin oldukça önemli bir faktörünün olması şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir ve anlaşılması gereken konu ile ilgili olunca, ilgili bütün duyuların bilgi ve tecrübesini edinerek varlığa anlam bilgisini verir ve varlıklar bu bilgi ile olayları, durumları, konuları anlamlandırırlar.

Bir şeyi anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak, o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta demektir. Anlamak, aynı zamanda bir şeyleri yaşamadan da anlayabilmek kavramına da temas ettiği için, gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranların duyularının oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak ve uygulanarak çok daha iyi anlaşılabilir olur ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen varlıklar için bu durum yaşayarak öğrenme zorunluluğunu kolaylaştırır yada gereksiz kılar. Bir şeyi anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. 

Bu şekilde bir imkanın olması sonrasında anlayamadıklarınızın nedenlerini bularak ve anlayabildikleriniz üzerinden de anlayış duyusal özelliğinizin ve duyularının seviyesini algılamak gibi kontrolleri yapabilirsiniz. Bir şeyi anlayamıyor isen, ya o şeyde eksik bir bilgi ve tecrübe vardır ve anlayışınızı zorlamaktadır yada sizin duyusal ve erdemsel bilgi ve tecrübelerinizdeki eksiklikten kaynaklanan durumunuz anlama duyusal özelliğinizin bir sonuç ortaya çıkaramamasına neden olmaktadır. Bu iki durumdaki eksiklikler yüzünden anlamak konusunda sorun yaşadığımızı bilerek sizlerde hangisinin olduğunu anlayarak, anlayışlarınızı ve duyunuzu bu konuda geliştirmek için duyusal ve erdemsel bilgilerle varlıksal alanlarınızı yapılandırıp, anlama kapasitenizi güçlendirebilirsiniz. Yada sevgiye uyumlu olan yeni bilgiler ve tecrübelerle kendinizi geliştirerek anlama duyunuza gereken eksiklikleri katabilirsiniz.