Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

14 Temmuz 2022 Perşembe

♫ Klasik Müzik, Prelude, Opus 16, Alexander Scriabin, Classical Music, M...

Bir Anekdot: Varlıklara Yapılan En Büyük Haksızlık Yaratılışsal Hakikatlerin Gizlenmesi ve Bilinmemesini Sağlamaktır...

Bir Anekdot: Varlıklara Yapılan En Büyük Haksızlık Yaratılışsal Hakikatlerin Gizlenmesi ve Bilinmemesini Sağlamaktır...

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliği, Hakikati Bulmak Çalışmasının Felsefi Tanımı, Hakik Erdemi Nedir?, Yeni Erdemler

Bir Anekdot: Hafıza, Varlıkların Geçmiş ve Gelecekte Olan Bütün Bilgi ve Tecrübelerinin, Anılarının Bulunduğu Duyusal Özelliğidir.

Bir Anekdot:  Hafıza, Varlıkların Geçmiş ve Gelecekte Olan Bütün Bilgi ve Tecrübelerinin, Anılarının Bulunduğu Duyusal Özelliğidir.

Hafıza, içeriğinde varlıkların oluşması, ortaya çıkması zamanından sonra elde ettiği bütün bilgilerinin, tecrübelerinin, anılarının, yaşanmışlıklarının bulunduğu ve sonraki gereken zamanlarda istenildiği gibi hatırlanması, kullanılması, varlıkların birde bu yolla kendilerini tanıması şeklinde işlevleri de bulunan duyusal özelliktir. Bu duyusal özelliğin içinde varlığın sahip olduğu bütün yaşanmışlıkları ifade eden bilgiler ve anılar, tecrübeler kayıtlıdır. Zaten varlıkların geçmişlerini bilememesi, nasıl yaratıldığını bilememesi gibi saçma bir durum bu duyusal özelliğin varlığı ile engellenmiştir, ancak dünya şartları ile ilgili olan kısıtlanmış duyusal özelliklerimiz arasında en çok üzerinde işlem yapılanlardan biride bu duyusal özelliktir. Sizin dünyada var olmadan önceki bütün anılarınız kısıtlanmıştır. Bunları bilmeniz istenmemektedir. Bu durumun yanlışlığı özgür irade kavramına oldukça terstir ve yine üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Aynı zamanda dünya şartlarında bu duyusal özellik çalışması bakımından o kadar engeller içindedir ki, bazı insanlar dün ne yaptıklarını bile hatırlayamaz hale gelmişlerdir. 

Hafıza Nedir?,  Hafızanın Özellikleri,  Hafızanın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Caccini, Beethoven, Debussy, Barber, Classical Music, Mu...

Bir Anekdot: Güzellik, Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Güzellik, Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Güzellik, bir oluşumun yada varlığın kendisini uyum, düzen, göz alıcılık, kusursuzluk gibi görünen bütünlük hali şeklinde yapılandırdığı sırada, bunun görsel olarak ortaya çıktığı yerlerde tasarımında etkileyiciliğinin belirgin bir halde kendisine hayranlıkla bakılmasını sağlayan özelliklerde olmasıyla, sonrasında böyle bir bütünlük içinde oluşumun görünmesi, davranması, yaşaması, olması, güzel olduğu, güzel yaşadığı, güzel davrandığı anlamına gelir. Böyle yaşamların içinde aynı zamanda bir çok erdeminde görünen çekiciliğe, kusursuz tavırlanmaya yakışır şekilde olması gerekir ve varlıklar bir bütün şeklinde sevgiyle uyumlu olan erdemleri yaşattıkça zaten ister istemez bu şekilde güzelleşeceklerdir. Sevgi varlıkların bütün alanlarını kendi isteklerine göre güzelleştiren bir oluşumdur. Bir bütün olan güzellik kavramımın içeriğinde her zaman düzenliliğin, uyumluluğun ve etkileyiciliğin bulunduğu, etkilemek amacı ile değil ama yapısının etkileyici olduğu araçların kullanıldığı varsayılarak herkesin kendisine ait bir güzellik oluşturma yeteneğinin de olabileceği ortaya çıkar. Bence en göz alıcı renk mesela, mordur, onun için sarı...

Güzellik, Güzel Görünmek, Olmak, Davranmak, Yaşamak Erdemsel Özelliği, Güzellik Nedir?, Güzellik Erdeminin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Güvenmek, İyiliklerle İlgili Olan Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Yaşam Sevinci Şeklindeki Erdemsel Özelliğidir

Bir Anekdot: Güvenmek, İyiliklerle İlgili Olan Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Yaşam Sevinci Şeklindeki Erdemsel Özelliğidir

Güven, varlıklar için en önemli konulardan biridir ve bizler, özellikle bu dünya şartlarında, güvenmek için defalarca düşünerek, araştırarak gözlemler yapmalıyız ve ondan sonra gerekiyorsa güven duymalıyız. Güven demek, güven duyduğun yere kendinle ilgili koruma önlemleri almamanı gerektirecek şekilde bir yapılanmayı sağlaman anlamına gelir. Güveniyorsan eğer yaşamına, hayatına gelebilir, sizinle her daim birlikte olabilir, yada onunla ilgili önlem adına bilgiler yazmamıza, tecrübeler edinmenize gerek kalmaz. Sadece güven duymakla ilgili olarak bir alan yada oluşumla ilgili böyle bakış açıları sağlayan güven erdemi, yaşam hali içinde ve kendi içimizde bizim bize karşı hissettiğimiz ve yaşattığımız zaman oldukça iyi, ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle ve kesinlikle çok dikkatli bir şekilde araştırılması gereken bir erdem şeklinde bilinmektedir. 

Güven ve Özgüven Erdemsel Özelliği, Güven Nedir?, Özgüven Nedir?, Güven ve Özgüvenin Felsefi Tanımı

13 Temmuz 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Vltava, Bedrich Smetana, Classical Music, Musique Classi...

Bir Anekdot: Gülmek, Varlıksal Alanlarımızı Düzenleyen, Sağlık Getiren Özellikleri İle Yapılanmış Olan Erdemsel Bir Özelliktir...

Bir Anekdot: Gülmek, Varlıksal Alanlarımızı Düzenleyen, Sağlık Getiren Özellikleri İle Yapılanmış Olan Erdemsel Bir Özelliktir...

Gülmek, komik olan bir durum sonrasında varlıktan ortaya çıkan rahatlatıcı bir reaksiyondur ve niteliği ile ilgili oldukça iyi hissettirmektedir. Komiklik ise bu olayın eğlenceli ve kişiden kişiye göre değişen şekilde şaşkınlık ve ilginçlik konularının bir reaksiyon yaratacak davranışlarla sergilenmesi sırasında ortaya çıkan anlamsal bir kavramıdır ve bu davranışları gören, izleyen oluşumlar ve varlıklar, yine kişiden kişiye göre değişen tarzları ile gülmek denilen durumu yaşarlar. Bütün varlıkların kendi olmak duyusunun içerisindeki bilgilere göre gülmek ve güldürmek konuları değişmektedir ve bunlara göre kendisine komik gelen durumlara gülmektedirler. Sevgiyle uyumlu olan komikler tabii ki varlıklar için en iyi gülme fırsatı sağlamaktadır. 

Gülmek ve Güldürmek Erdemsel Özelliği, Gülmek Nedir?, Güldürmek Nedir?, Gülmek ve Güldürmenin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Varlıklar, Çok Özellikli Varlıksal Enerjilerden Oluşan Bir Bütündür...

Bir Anekdot: Varlıklar, Çok Özellikli Varlıksal Enerjilerden Oluşan Bir Bütündür...

Varlıklar olarak, ruh olarak tanımladığımız bizler üstün özellikli enerjilerden oluşmuş bir bütün şeklinde, içeriğinde varlıksal özelliklerimizin hepsini barındıran tükenmeyen enerjetik özellikleri ile yapılanmış güçlerin uygulayıcısı, yöneticisi, merkezi halinde bir konumla zihin ve benzeri diğer duyusal özellikleri kullanarak varlık olma halini yaşamaktayız. 

Bu komple oluşum bizleri biz yapan özelliklerdir ve bunların temel yapı taşı olan enerjiler, varlıksal enerjiler, bizlerin yaşamda uygulamaya çalıştığımız bütün bilgilerin ve tecrübelerin bir arada bulunarak çalışmasını sağlayan, bir oluşum şeklinde istenilen bütün görevleri yerine getirebilme özellikleri bulunan, bilginin direk olarak ve aracısız bir şekilde uygulanabilmesi imkanlarını sağlayan, yaratılış içinde eşi benzeri olmayan ve sadece var olma hali yaşayan varlıkların sahip olduğu şekilde yapılanan güçlere, etki kaynaklarına, araçlar gibi kullanabileceğimiz varlıksal özelliklerimize enerjiler demekteyizdir. 

Varlıksal Enerjiler Duyusal Özelliği, Varlıksal Enerjiler Nedir?, Ruhsal ve Duyusal Enerjiler, Varlıksal Enerjilerin Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Ave Maria, Giulio Caccini, Classical Music, Musique Clas...

Bir Anekdot: Görmek, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Temel Duyusal Gereksinimidir...

Bir Anekdot: Görmek, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Temel Duyusal Gereksinimidir...

Görmek duyusal özelliği, varlıkların bilgiyi görüntüler ve şekilleri tanımlayarak, onların yapısını ve işlevlerini görme şeklindeki özellikle anlayarak elde etmelerini sağlayan duyusal özelliktir. Bu duyusal özellikte bazı diğer duyular gibi bedensel organlara bağlı durumdadır ve görmenin niteliği dünya şartlarında gözler olarak ifade edilen organla sağlanmaktadır. Gözler, kısıtlı görme özellikleri ile görmek duyusal özelliğinin aslında çok daha etkin bir şekilde çalışabilmesine engel olmaktadırlar. Mikro yapıları görememek, çok uzakları görememek, oluşumların içeriğini görememek, hakikati görememek gibi bir çok konuda görmek konusunda yine dünya şartlarınca duyumuz kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama ise bu sefer gözler denilen bedensel organlar sayesinde ve görmek duyusal özelliğimizde bulunan kısıtlanma sağlayan bilgilerle olmaktadır. Görmek, varlıkların ilk ortaya çıktığında oluşan temel duyusal özelliklerinden biridir ve bu oluşum hali ile varlıklarda bulunan en eski duyusal özelliklerden biridir diyebiliriz. 

Görmek Nedir?  Görmek Duyusal Özelliği Nedir? Görmek Nasıl Yaşanır?  Görmek Duyusunun Felsefi Tanımı 

Bir Anekdot: Yanılgı Dünya'sının En Büyük Gereksinimi Gerçeklere Ulaşmaktır...

Bir Anekdot: Yanılgı Dünya'sının En Büyük Gereksinimi Gerçeklere Ulaşmaktır...

Gerçekler bir konudaki doğru bilginin ortaya çıkması, anlaşılması, bilinmesi şeklinde bir uygulama sonrasında yaşanan algılardır, anlayışlardır, tanımlamalardır ve bu var olma hali yaşayan ve yaratılış gibi içerisi binbir tehlike dolu bir oluşumun içinde en gerekli ihtiyaç, uygulama olarak bilinmelidir. Düzensizlikler sizleri önce gerçekleri saklamak ile ilgili olarak bir oyun içine düşürme yolunu seçmek zorundalar, çünkü sizler gerçekleri anladığınız zaman kendi varlıksal yapılarınızı buna göre düzenlemek eğiliminde olan var olma hali yaşayan varlıklarsınız. Hakikat, sizin için siz farkında olmasanız bile önemli bir durumdur. Hakikati anlamayacak zihinsel seviyede olmanızın bile bir önemi yoktur, verdiğiniz kararlarda bile sizi etkileyecek olması, hakikatleri bilebilmek ve yaşamak istenmesi sayesinde çevrenizde sizi aydınlatmak için çalışabilir. 

Siz nasıl zihinsel seviyede olursanız olun, varlıksal alanlarınızdaki enerjetik güç içerisine yazılan bilginin uygulamasını yapar özelliklerdedir ve çok kısa çalışmalar ve çabalarla bir çok yolu kat etmek gelecekte zor bir durum olmayacaktır. Ve bu şekilde bir önemliliği olan gerçekleri bütün varlıkların bilmesi gerekliliği, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak birbirine bağlı olan doğruluklar ve gerçeklerin yaşanması durumu ile bizler bu şekilde bir erdemin ve benzer erdemlerin uygulayıcısı olacak şekilde bütün yaşamımızı ve alanlarımızı yapılandırdığımız da ki, yalanın yasak olması da gerçekleri açığa çıkarıcı etkidedir, her zaman her halükarda hakikati ve gerçekleri yaşayan varlıklar olarak bir toplum halinde, bir bütün şeklinde ancak bu şekilde ve çalışmalarla bulunabiliriz.

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin Görülmesi Ne Demektir?, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan, Gerçeklerin Görülmesi Erdeminin Felsefi Tanımı

12 Temmuz 2022 Salı

♫ Klasik Müzik, Wassermusik HWV 348 350, Georg Friederich Händel, Classi...

Bir Anekdot: Gerçekler, Nasıllar ve Nedenler Yaşamlarımızı Açıklayan Erdemsel Araştırmalar, Çalışmalar ve Sorgulamalardır

Bir Anekdot: Gerçekler, Nasıllar ve Nedenler Yaşamlarımızı Açıklayan Erdemsel Araştırmalar,  Çalışmalar ve Sorgulamalardır

Aslında felsefenin içeriğini oluşturan bu erdemsel özelliğin kendisi, bu kadar önemli bir konuyu varlıkların kendisinde çok daha fazla sağlamlaştırması adına ortaya çıkarılmış yeni bir erdemdir. Felsefe, bu erdemin içeriğindeki kadar sınırlı değil, çok geniş yelpazeye dağılmaktadır ancak bu erdemsel özellik, gerçeğin ne olduğunu, ve nasıl sorularımızın cevapları ve neden sorularımıza verilmesi gereken en iyi cevapları ortaya çıkarmakla ilgilidir.


Gerçekler...

Gerçeğin tek olması tanımından sonra o teklikle ilgili olan cevabı bulmak artık çok daha kolay bir hale gelmektedir. Ve bu teklik durumu kendisini ispatlar özellikleri ile gelmektedir çünkü gerçek, içeriğinde açıkladığı bilginin yaşamdaki örneklerini bildirecek yapılanma ile kendisini tarif eder. Ve bu iki özelliğin bir bütün şeklinde çalışması ile o konunun gerçek olduğu anlaşılır, hissedilir, bilinir. Bu karşıda gördüğünüz rengin mor olması ve bunun tek bir açıklaması olması ve bu morluk durumunun karşıda görünür özellikleri ile bulunması, kimsenin ona sarı diyememesine neden olur ve bu durum, her yerde şekilde ve durumda o karşıdaki görünenin mor olduğunu ispatlar. 

Gerçekler, Nasıllar, Nedenler Üzerine Derin Araştırma Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin, Nedenlerin ve Nasılların Bulunmasının Felsefi Tanımı

Bir Anekdot : Hakikatler, Varlıkların Edinmesi Gereken En Büyük ve Gerekli Hakkıdır...

Bir Anekdot : Hakikatler, Varlıkların Edinmesi Gereken En Büyük ve Gerekli Hakkıdır...

İsmiyle de anlaşılacağı gibi bu erdem tamamen varlıkların doğruları, gerçekleri, hakikatleri bilebilmesi ile ilgilidir ancak Hakik'ten farklı olarak bu erdem her varlığın, özellikle Dünya hayatı gibi bir ortamda bilmesi zorunlu olan bilgilerin olduğunu vurgular ve bu bilgilere ulaşması için varlığın varlıksal alanlarında çalışmalar yaparak O'nu bu konuda teşvik eder, bilmesi gerektiğini hatırlatır, zorunlu cahillik evresinde olsa bile bazı bilgiler vardır ki, bunlara ulaşması zarureti söz konusu olur ve varlıklar için bu bilgilere ulaşmayı arzular, istekler, düşünceler şeklinde O'na bildirir. Mesela, kasıtlı olarak Dünya hayatında insanların düşünmesi engellenmiş neden Dünya'dayım ve ben burada ne yapıyorum sorusu ile başlayan araştırmalar ve cevap bulma çabaları, her varlığın, en azından anladığı kadarı ile en uygun cevabı bulana kadar üzerinde çalışması gereken bir konudur ve bu ve benzeri kritik bilgileri varlıklar mutlaka edinmelidirler. Hayati önem taşıyan gerçeklerin, hakikatin, doğruların varlığın sormak aklına gelmemiş olsa bile bu erdem sayesinde varlıksal alanları ve çevresinde yaşananlar algılanarak varlığa bu konuda farkındalık yaşatmak gibi çalışmalarla varlığı bilgilendirmeye çalışan bir erdem olarak hazırlanmıştır.

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği, Hakikat Bilgisini Edinme Yollarının Felsefi Tanımı

♫ Elektronik, Club Müzik, F.A.M.C, by Mukavk, Electronic Music, Club Mus...

Bir Anekdot: Geometri ve Matematik Yaşamı Anlamak ve Tanımlamak ve Şekillendirmekle İlgili Olarak Yapılandırılabilen Varlıksal, Düşünsel Özelliklerimizdir

Bir Anekdot: Geometri ve Matematik Yaşamı Anlamak ve Tanımlamak ve Şekillendirmekle İlgili Olarak Yapılandırılabilen Varlıksal, Düşünsel Özelliklerimizdir

Geometa, geometri ve matematik bilgilerinin çalışmasını ifade eden erdemsel özelliktir. Geometri, şekillerin ve görüntülerin bir kurallar ve düzenler ilkelerine bağlı olarak yorumlanması, yapılandırılması, açıklanması özelliğidir. Ölçüler, uzunluklar, dereceler, boyutlar, şekiller kendi yapılarınca geometrinin alanına giren uygulamalardır. Hepsi belirli miktar ve sayılarla belirlenmiş anlamları içeriğinde barındıran yapılardır. Uzunluk için metreler, şekiller için orantısal hesaplamalar ve benzeri şekilde görünen her şeyin bir kurala bağlı olarak ifade edilmesi ve bu yolla bir düzenin sağlanması durumudur geometri. 

Geometa Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematik Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematiğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Gelişim, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Sonsuzlukla İlişkili Olabilen Bir Özelliğidir

Bir Anekdot: Gelişim, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Sonsuzlukla İlişkili Olabilen Bir Özelliğidir

Gelişim, bir şeyin değişimler geçirerek önceki halinden daha yetenekli, bilgili, tecrübeli olduğu anlamına gelen ve öncesi için gelişmemişlik olarak adlandırıla bilinmesi tanımlarını ortaya çıkaran ve sonrasında gelişmişlik şeklinde bir tanımla bilgi ve tecrübelerini arttırması anlamına gelen bir durumdur.  Ve gelişim yine sevgiyle uyumlu olacak şekilde bir yönde ilerleyecektir. Varlıkların yaşam halindeki gelişimi bilgiler, tecrübeler, yaşanmışlıklar şeklinde olacaktır ve gelişim konusu yaşam halinin kendi kendine bile sağlayabileceği bir özellik olarak yaşanmaktadır. Zaman duyusal özelliği zaten tamamen gelişimi destekleyen özellikleri ile çalışmaktadır. Sevgiyi tamamlayan bütün bilgiler gelişim için en uygun içerikleri barındıran bilgilerdir ve bütün şartları gelişimi destekleyen özelliklerdedir. 

Gelişim Erdemsel yada Duyusal Özelliği, Gelişim Nedir?, Gelişimin Felsefi Tanımı

11 Temmuz 2022 Pazartesi

♫ Klasik Müzik, Largo from The Opera, Serse, George Friederich Handel, C...

Bir Anekdot: Dünya Yaşam Alanı Sistemindeki Zorluklar Gayretlerle Aşılabilmektedir...

Bir Anekdot: Dünya Yaşam Alanı Sistemindeki Zorluklar Gayretlerle Aşılabilmektedir...

Gayret, bir çalışmanın oldukça fazla, yılmadan, bıkmadan ve kararlı bir şekilde yapılması durumudur ve normalin üstünde yapılan çalışma durumları için sarf edilen terimdir. Gayretle bir işi yapmak demek, demek ki çok fazla çalışılıyor anlamına gelir. Çalışma ile ilgili bütün ekipmanları toplamış şekilde ve zamanı iyi kullanarak yapılan işin başarılmasını sağlamak amacı ile kendinden geçerek sadece çalışmaya konsantre olunmuş çalışma disiplini halidir. Böyle gayretlerle yapılan işler genellikle başarı ile sonuçlanır. İçeriğindeki çalışmanın başarı ile sonuçlanması adına duyulan istek, arzu, temenni o işin başarılı olması için eksik olan şeyleri ortaya çıkarır, samimi bir gayret ise eninde sonunda çalışma, birde gerçek bir amacı olan çalışma ise başarı ile sonuçlanır. 

Gayret, Olağanüstü Çalışma Erdemsel Özelliği, Gayret Nedir?, Nasıl ve Neden Gayretli Olunur? Gayretin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Gerçekleri Öğrenebilmenin Bir Yolu Olarak Felsefe Kullanılır.

Bir Anekdot: Gerçekleri Öğrenebilmenin Bir Yolu Olarak Felsefe Kullanılır.

Felsefe kısaca, bir olayın, konunun, bilginin nedenlerini ve var olma amaçlarını araştırmakla ilgili olan yetenek, özellik, düşünsel beceri sağlayan bir erdemdir. Yaşamda bir çok olayın oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır, bilgilerin ardındaki nedenler ortaya çıkarılır. Bir şeyin nedeni, o nedeni bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk nedenlerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma ve düşünme şeklidir felsefe.

Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Solo Cello Passion, Doug Maxwell/Media Right Productions...

Bir Anekdot: Anneliğin Kendi Yapısı Fedakarlık Erdemsel Özelliği İçin En İyi Örneklerden Biridir...

Bir Anekdot: Anneliğin Kendi Yapısı Fedakarlık Erdemsel Özelliği İçin En İyi Örneklerden Biridir...

Fedakarlık, bir konuyla, bir durumla, bir olayla ilgili bir varlığın kendisinden bir şeyler vermek pahasına da olsa o konu, durum yada olayla ilgili başka bir varlığa yardımcı olması, bu sayede O'nu iyiye yönlendirmesi ve bunu yaparken hiç bir şekilde rahatsızlık duymaması ve karşılık beklememesi şeklindeki davranış biçimidir..

Fedakarlık Nedir? Fedakar Nasıl Olunur? Fedakarlığın Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Farkındalık, Var Olduğumuz Anların Farkına Varmamızı Sağlayan, Neredeyim, Ne Yapıyorum Gibi Sorularımızın Sorulmasını Sağlayan Duyusal Özelliktir

Bir Anekdot: Farkındalık, Var Olduğumuz Anların Farkına Varmamızı Sağlayan, Neredeyim, Ne Yapıyorum Gibi Sorularımızın Sorulmasını Sağlayan Duyusal Özelliktir

Farkındalık, varlıkların yaşadığını kendisine ispatlayan, var olmasını anlamlandırmasına yarayan, çevresinde gördüğünü, duyduğunu ve algıladıklarını fark etmesini sağlayan, bu şekilde bir fark etme eylemi ile olanların ve kendi varlığının haberinde olması durumunu yaşatan, bu haberdar olma hali ile şu an ben burada bulunuyorum şeklinde bir yer, zaman ve mekan bildirebilme gibi özellikleri bulunan ve aslında bilinmemesine rağmen duyusal bir özellik şeklinde varlıklarda tezahür etmiş olan ve sevgiyi tamamlayan insani, varlıksal erdemlerden biridir..

Farkındalık Nedir? Farkında Olmak Nedir?  Farkındalığın Felsefi Tanımı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Porches and Universes, Puddle of Infinity, ...

Bir Anekdot: Varlıkların Kendileri İle İlgili Hakikatlerini Öğrenmesini Sağlayan Araştırmalar ve İncelemeler Erdemsel Özelliği, Vil Exxe Vil

Bir Anekdot: Varlıkların Kendileri İle İlgili Hakikatlerini Öğrenmesini Sağlayan Araştırmalar ve İncelemeler Erdemsel Özelliği, Vil Exxe Vil

Vil Exxe Vil, varlıkların kendileri için önemli olan konularda derin inceleme ve araştırmalar, gözlemler yapması ile ilgili olarak, ilgili konunun bütün detaylarını ortaya çıkarma ve o konu hakkında bilinmeyen hiç bir şeyin kalmamasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Mesela, ilgili konumuz tahta olsun.. Tahta nedir? Yapısı Nasıldır? Nereden gelmiştir? Nasıl bilinmektedir? Tahta hakkında bilinen bilgiler? Tahtanın kullanım alanları? Tahtanın ilk kullanıldığı zamanlar? Tahtanın özellikleri neden öyledir? Neden tahta gibi bir oluşum vardır? Amacı nedir? Yararları, zararları ve benzer şekilde aklınıza gelebilecek bütün sorular ve felsefelerle tahta hakkında sorulmadık ve irdelenmedik bir durum bırakmayacak şekilde yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, Vil Exxe Vil'in çalışma şeklini ifade etmektedir. 

Vil Exxe Vil Erdemsel Özelliği, Vil Exxe Vil Nedir?, Vil Exxe Vil'in Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Mutlu ve Zinde ve Dinç Farkındalıklar İçin Vil Exa Fa Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: Mutlu ve Zinde ve Dinç Farkındalıklar İçin Vil Exa Fa Erdemsel Özelliği

Vil Exa Fa erdemsel özelliği dinçlik, zindelik, hareketlilik katan ve algılarının ve dikkatli bir şekilde çevresinde olanları fark etme halinin en başarılı şekilde yaşanmasını sağlayan erdemdir. Dinçlik ve zindelik içinde algılarınızın açık olarak çevrenizdeki bilgileri fark etmek konusunda yardımcı olan erdemsel özelliktir. Yorgunluk gibi kavramları en aza indirgemek konusunda gereken şekilde incelemeler yaparak varlığın durumuna göre bir bilgilendirme sağlayan, varlıksal alanlarınızda yapılandırılması ile uygulamasını yapacak olan erdemsel özelliktir. Durağan ve atıl olma halinin tam tersi olarak çevresini fark eden, gereğince hareketli, zinde ve dinç ( yani kendisini anladığı şekilde iyi hissetmesini sağlayan, ferah ve net hissetme ve hareketli olma hali ) hisseder ve yaşam içinde bulunmaktan bıkkınlık duymaz. 

Vil Exa Fa Erdemsel Özelliği, Vil Exa Fa Nedir?, Vil Exa Fa'nın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

♫ Sinematik Müzik, Beth, VYEN, Cinematic Music, Cinematic songs, Sinemat...

Bir Anekdot: Eşitlik, Toplumlar Şeklinde Yaşayan Alanların Vazgeçilmez Olarak Uygulaması Gereken Erdemsel Özelliğidir...

Bir Anekdot: Eşitlik, Toplumlar Şeklinde Yaşayan Alanların Vazgeçilmez Olarak Uygulaması Gereken Erdemsel Özelliğidir...

Eşitlik, iki yada ilgili alanların birbirleri ile söz konusu olan durumda şartlar ve imkanlar bakımından aynı olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır, tanımlamadır. Dünya hayatı şartlarında bazı konularda bütün insanlar eşittir, ( her konuda diyemiyoruz, örnek olarak engelli insanlara tanınan haklar, engelli olmayan insanlara tanınmaz ve bu gibi örnekler yüzünden bazı kelimesini kullanıyoruz ) mesela insan olmak ve bu sebeple edinilen haklar, bütün insanları bu konuda birbirlerine eşitler. Eşitlik, ilgili tarafların kendi kişisel imkanlarının önemi olmadan eşitlik ile ilgili olan bilginin, kuralın, kanunun önemini vurgular, yaşatır. Zengin bir insanın fakir insan karşısında insan olmak anlamında haklar bakımından bu sebeple bir fark olamaz ve eşitlik ilkesi, içeriğindeki bilginin uygulamasını ayrım gözetmeden ve aynılığın olduğu durumları önemseyerek haklar ve hukuklar açısından bir düzeni sağlamak amacıyla kullanır, yaşatır, uygulatır ve bu haliyle erdemsel bir uygulama şekli olur. 

Eşitlik Nedir? Nasıl Eşit Olunur? Eşitliğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Yaşamı Renklendiren Erdemler, Espri ve Şaka...

Bir Anekdot: Yaşamı Renklendiren Erdemler, Espri ve Şaka...

Espiri, bir konuda başkasını güldürmek, eğlendirmek, neşelendirmek için yapılan komiklikler bütünüdür. Ve bu komikliklerin bilgiler kullanılarak ve sözlerle, konuşmalarla ifade edilip bir anlam ortaya çıkarılmasından sonra bu anlamın oldukça komik, eğlenceli, neşeli gelmesi durumudur espri yapmak. Gülmenin erdem olması gibi güldürmekte bir erdemdir. Dolayısı ile espriler bu konuda kullanılan uygun yöntemlerdir ve bu konuda sevgi filtresinden geçerek içeriği filtrelenir, çünkü uçuk kaçık örneklerin sıkça içinde bulunduğu espriler bu konuda dikkat edilmesi gereken örnekleri içinde barındırabilir.

Espri ve Şaka Erdemsel Özelliği, Espri Nedir?, Şaka Nedir?, Espri ve Şakanın Felsefi Tanımı

10 Temmuz 2022 Pazar

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Fern, ann annie, Chill, Ambient Music, Rela...

Bir Anekdot: Esneklik, Rahatlamanın, Zihinsel ve Yaşamsal Ferahlığın Erdemsel Özelliğidir...

Bir Anekdot: Esneklik, Rahatlamanın, Zihinsel ve Yaşamsal Ferahlığın Erdemsel Özelliğidir...

Esneklik, bir konu hakkında o konunun bütün halleri ile karşılaşmayı gayet ılımlı bir tavırla karşılamak erdemidir. Paniğe kapılmadan, her ne konu olursa olsun esnek davranarak olayları çok daha kolay çözümleyebiliriz. Esnek olmak hem olayları her haliyle görebilmek anlamına da gelir. Esnek olmadığın konularda esnek olmadığın konulara karşı direnç gösterirsin ve bu direnç o konu hakkında edinilmesi gereken bilgiyi almanı engeller. Bu yüzden her konuda esnek bir bakış açısı ile yorumlar yapılmalıdır. Hayatta her şey olabilir ve bunlara hazırlıklı olmak esnek olmayı gerektirir. Esneklik, rahat düşünmeyi de sağlar.

Esneklik ve Uyum Erdemsel Özelliği, Esneklik Nedir?, Uyum Nedir?, Esneklik ve Uyumun Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Başkasının Yerine Kendini Koyarak Düşünme Yeteneği, Empati

Bir Anekdot: Başkasının Yerine Kendini Koyarak Düşünme Yeteneği, Empati

Empati, bir insanın, varlığın yaşanan bir olay, durum, konu ilgili başkasının yerine kendisini koyarak düşünebilme becerisidir. Her hangi bir konuda başkasının yerine kendisini koyarak olayların çok daha iyi anlaşılmasına, ilgili yerin neler yaşadığını bu şekilde daha iyi görerek, algılayarak yorumlar yapılmasına ve gerekiyorsa davranışlara yansıtılmasına neden olan bir erdemdir. Bu sayede varlıklar birbirlerini çok daha iyi anlarlar. Söz konusu sıkıntılar olduğunda neler yaşadığını, neleri nasıl algıladığını ve anladığını bilerek birbirlerine bu konuda çok daha verimli yardımcı olabilirler. O varlığın, canlının, insanın yerine bütün hatları ile kendisini koyarak düşünmek, onun tam anlamı ile nasıl yaşadığını, yaşamını, hayatını nasıl algıladığını ortaya çıkarır ve bu şekilde bir inceleme sonrasında onun hakkında çok daha verimli sonuçlar elde edilir. Bu konuda mümkün olduğu kadar düşüncede daha onun gibi olabilmeyi başarmak, en iyi empati kurabilmeyi sağlar. Bu sayede insanlar, varlıklar birbirlerini çok daha iyi anlar, sorunlarla ilgili birbirlerine çok daha verimli bir şekilde yardımcı olabilirler. Empati sayesinde o insanın, varlığın ne sıkıntılar yada nasıl mutluluklar yaşadığını çok daha iyi gözlemleyebiliriz.

Empati Nedir? Empati Nasıl Kurulur? Empatinin Felsefi Tanımı

♫ Elektronik, Club Müzik, Red Ant, Quincas Moreira, Electronic Music, Cl...

Bir Anekdot: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti... Sevgi dostluktu... Sevgi emekti...

Bir Anekdot: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti... Sevgi dostluktu... Sevgi emekti...

Emek, bir çalışma için, iş için, yapılması istenen şeyler için zaman geçirerek uğraşlarda bulunma halinin, tamamen bunu yapması ile ilgili olan bir varlığın, bu uğraşlarının ifade edildiği genel bir kavramdır. Emek verilerek çalışmalar bitirilir. Emeğin içinde varlığın özellikle o çalışmayı yapması ile ilgili olarak orada bulunması durumu, emek vermesi halini açıklamaktadır. Yani otomatik bir şekilde yapılan çalışmalardaki emek otomatikliği kontrol etmek kadardır ve bu durum emekle ilgili olmaktan çıkıp, sadece sorumluluğu yerine getirmek şeklinde bir çalışmanın sonucu olabilir.

Emek Erdemsel Özelliği, Emek Nedir?, Emeğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Eğlence Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Eğlence Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Eğlence, bir olaydan, durumdan, konudan aşırı memnun olma haliyle ortaya çıkan yaşama sevinci, neşelerin heyecanlarla karışarak anların, zamanların varlığı memnun edecek şekilde geçmesidir. 

Eğlenirken mutluluk ve sevinç çok belirgin bir şekilde varlıkta kendini belli eder. Memnun olma durumu, içeriğinde keyifli anlarında yaşanmasının katkısıyla, keyif, mutluluk, sevinç bileşkesinden ortaya çıkan ve yaptığı şeyi yapmaya devam ederken bunu sürekli kılabildikleri bir erdemdir.

Eğlence Erdemsel Özelliği, Eğlence Nedir? Eğlencenin Felsefi Tanımı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, A Walk Into Space, Topher Mohr and Alex Ele...

Bir Anekdot: İyiliklerin Belirleyici Özelliği Olan Düzenlilik Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: İyiliklerin Belirleyici Özelliği Olan Düzenlilik Erdemsel Özelliği

Düzenlilik, bir konuda, çalışmada, yaşam anında, durumda, olayda belirli bir sırayı, dizilimi sağlamak amacıyla yapılan ve göze güzel görünecek olan yapılandırılmaların, aynı zamanda iyiliklerin ortaya çıkarılmasını sağlayan erdemsel çalışmalarıdır. Düzenin olduğu yerde bir açıklık ve netlik olur. Yaşam, çalışmalarla sürekli olarak bir şeylerle uğraşmakla ilgili olarak bir oluşumdur ve düzen, bu oluşumun içinde yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, ferahlatan ve çalışmalar söz konusu olduğunda da başarı sağlayan özellikleri ile bulunur. Bahsedildiği gibi iyilik ve kötülük kavramları bile düzen ve düzensizlik görünüşü ile anlayabileceğimiz şekilde yapılanmışlardır. 

Düzen, Düzenlilik Erdemsel Özelliği, Düzen Nedir?, Düzenliliğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Varlığın Her Olayda Düşünceli ve Dikkatli Davranmasını Sağlayan Düşünür Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: Varlığın Her Olayda Düşünceli ve Dikkatli Davranmasını Sağlayan Düşünür Erdemsel Özelliği

Düşünür erdemsel özelliği, varlığın bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, varlığın bildikleri üzerinden sorgulamalar ve incelemeler yapan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebepleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun varlığın tarafından bilinmesi açısından, gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve benzeri özellikleri bilen bir varlık ise O'nun bu bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözümler getiren ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerini de gerektiği zamanlarda çalışmaları için kullanma özellikli ve varlığın kendisi dışında düşünme ve anlamlar getirmeler konusunda kendisinde böyle bir yapılanmanın olmasını sağlayan bu bilgi mekanizması, düşünür erdemsel özelliği, kendi yapılandırıldığı alanlarda bu şekilde çalışarak sonuçları varlığın zihninde algılamasını sağlar ve varlık bunları sanki düşünüyormuş gibi sanarak zihinsel alanında bir ayrılık gibi algılanan iletişimlere sebep olmaz. 

Düşünür Erdemsel Özelliği, Düşünür Erdemi Nasıl Çalışır, Düşünür Erdeminin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler