Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

28 Haziran 2022 Salı

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği, Hakikat Bilgisini Edinme Yollarının Felsefi Tanımı

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği, Hakikat Bilgisini Edinme Yollarının Felsefi Tanımı

İsmiyle de anlaşılacağı gibi bu erdem tamamen varlıkların doğruları, gerçekleri, hakikatleri bilebilmesi ile ilgilidir ancak Hakik'ten farklı olarak bu erdem her varlığın, özellikle Dünya hayatı gibi bir ortamda bilmesi zorunlu olan bilgilerin olduğunu vurgular ve bu bilgilere ulaşması için varlığın varlıksal alanlarında çalışmalar yaparak O'nu bu konuda teşvik eder, bilmesi gerektiğini hatırlatır, zorunlu cahillik evresinde olsa bile bazı bilgiler vardır ki, bunlara ulaşması zarureti söz konusu olur ve varlıklar için bu bilgilere ulaşmayı arzular, istekler, düşünceler şeklinde O'na bildirir. Mesela, kasıtlı olarak Dünya hayatında insanların düşünmesi engellenmiş neden Dünya'dayım ve ben burada ne yapıyorum sorusu ile başlayan araştırmalar ve cevap bulma çabaları, her varlığın, en azından anladığı kadarı ile en uygun cevabı bulana kadar üzerinde çalışması gereken bir konudur ve bu ve benzeri kritik bilgileri varlıklar mutlaka edinmelidirler. Hayati önem taşıyan gerçeklerin, hakikatin, doğruların varlığın sormak aklına gelmemiş olsa bile bu erdem sayesinde varlıksal alanları ve çevresinde yaşananlar algılanarak varlığa bu konuda farkındalık yaşatmak gibi çalışmalarla varlığı bilgilendirmeye çalışan bir erdem olarak hazırlanmıştır. Dünya hayatında hakikat bilgilerine, gerçeklere ulaşma konusu en çok uğraş ve mücadele isteyen konular olduğu için bu ve benzeri erdemlerin sıkça bulunması varlıksal alanlarımız için güveni temsil edecek şekilde oluşumlar olurlar. Dünya hayatına gelmiş olmamızla ilgili kısıtlanmış olan duyusal özelliklerimiz gibi Hakik'de de sorunlar olursa diyelim, bu erdem de onun boşluğunu doldurur. Yani varlıklarınız için önemli olan konularla ilgili olarak benzer amaçları uygulayan erdemleri sizlerde oluşturabilirsiniz ve bu şekilde daha güvenli bir savunma mekanizması oluşturmuş olursunuz.

Normal şartlarda, Dünya hayatının kısıtlayıcı etkilerinin olmadığı ve duyularımızla direk temas içinde olduğumuz zamanlarda Hakik erdemsel yada olmuş ise duyusal özelliklerinize sorduğunuz sorular hakikat şeklinde size cevaplar olarak geri dönmektedir. Ancak Dünya şartlarında erdemleriniz ve duyularınızın çalışmalarının sonuçlarını, sizde bu kısıtlı hayat ve bedenlerde uğraşlar sonucu elde edebilmektesiniz. Duyularınızın sizi bilgilendirmesi konusunda Dünya bedeni, hayatı, yanlış bilgiler, inançlar, felsefeler bir set oluşturmuş durumdadır ve bu set, ancak inançla uyguladığınız sevgiyi tamamlayan erdemlerle yıkılmaktadır. Hakikat bilgileri bu seti yıkmaktadır. Yani varlıklar kendileri ile ilgili olan ve hayati önem taşıyan bilgilere ulaşmak konusunda kendilerine bir uyarıcı, hatırlatıcı etkilerini sağlayan bu erdemi yapılandırarak, sonunda kendileri için gereken bilgilere ulaşma yolunu bulabilir olurlar. İnanmanın güzelliği, işte böyle erdemlerin olması ile çok daha anlamlaşır. Hem hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak destekleyici etkileri olan, onun saklanamaz ve gizlenemez bir hak olarak varlıkların edinmesi gerektiğini savunan, hem de buna karşı alanlar içinde olsa bile varlıkları yine de bu konuda aydınlatma görevi yapan bu erdem, diğer erdemsel özellikler gibi zamanla duyu şeklinde yapılanabilir ve varlıksal alanlarınızda sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak gereken şekilde çalışır.

Gerçeklerin ve hakikatlerin sizi çevrelemesi dileğiyle...