Ruh dediğimizde bir bütünü ifade eden varlıksal alanın kast edildiğini, sevgi dediğimizde bahsedilen erdemlerin ve yasak bilgilerinin bütünlüğünden oluşan gücü, dünya denilince bir sistemle kendisini idame ettiren yaşam alanı olduğunu, ve bu gibi hakikatlerinde tek olduğunu, ikinci bir tanımının olmadığını bilin...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Üretkenlik, Verimlilik Erdemsel Özelliği, Üretkenlik ve Verimlilik Nedir?, Üretkenlik ve Verimliliğin Felsefi Tanımı

Üretkenlik, Verimlilik Erdemsel Özelliği, Üretkenlik ve Verimlilik Nedir?, Üretkenlik ve Verimliliğin Felsefi Tanımı

Üretkenlik, verimlilik olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması durumu yada olan bir şeyden daha da fazla şeyler ortaya çıkarma halini, çalışmasını, uğraşını tanımlayan bir kavram olarak tanımlanır. Üretmek zaten faydalı hale getirmekle ortaya çıkmış bir varlıksal, bilgisel, oluşumsal, o yerin kendisinde olan özellik şeklinde de ifade edilebilen bir yetenek, anlayıştır. Çalışma isteğinin yeni bir şeyler ortaya çıkarmakla bağdaştırılarak gelişimi destekleyen, yenilikleri getiren, azim ve çaba ile de birlikte yol alan, çalışkanlığın bir sonucu olan bilinmeyenleri bildirmek, yepyeni bilgilerle tanışmak, farklı olanları deneyimlemek üretkenliğin bir sonucu olarak yaşatılır. Ve tabii ki her şey gibi sevgi uyumlu içerikleri üreten varlıkların ortaya çıkardığı sonuçlar yine aynı oranda sevgi uyumlu olacaktır ve bu uyum gözlenerek üretkenlik söz konusu edilmelidir. 

Bir şeyler üretmek, varlıklara, yada üretebilme imkanı olan oluşumlara her zaman pozitif şekilde geri dönecek çalışmaları sağlamaktadır. Boş durmak yerine bir şeyler üretmek varlıkların kendisine faydalı bir etkide bulunma gözlemini yapmasını sağlar. 

Sevgi ile uyumlu şekilde üretkenlik sonucu faydalı şeyler ortaya çıkar, nitekim üretilen şeyler, ihtiyaç olduğu için yada ilgili varlığın yada alanın kendince gerekli sebepleri adına üretilir ve bu konuda üretkenlik gösterip çalışan herkes hem kendisini mutlu eder, hem de ürettiği neticesinde yaşam haline kendisini daha da bağlı hisseder. Kendisinden bir şeyler ortaya çıkarmaktır üretkenlik aynı zamanda. 

Girdileri çıktıya dönüştürme ölçüsü gibi bir tanımdan bahsedilmektedir ve bu tanıma göre, girdiler varlıkların yada ilgili alanların kendisinde olan bilgidir ve çıktılar ise bu bilgileri kullanarak verimli işler ortaya çıkarabilmesi durumudur, eğer o bilgiyi kullanıp faydalı, getirisi olan işler ortaya çıkarabiliyorsa üretkendir şeklinde bir tanımla denilmek istenen açıklanabilir.  Üretmek amacı ile uzun çalışmaların sonucu da olabilir ve üretkenlik bu gibi anlamları ile sevginin içindeki ve erdemler arasındaki yerini alır ve gereken şekilde varlıklar için çalışır. Varlıklar üretkenlik ve verimlilik erdemlerini kendi varlıksal alanlarında yaşatmalıdırlar ki, gelecek zamanlarda kendi varlıksal alanları için üretken olmaları gereken konular söz konusu olduğunda bu konuda zorluk çekmemelidirler. 

Varlıklar aslında sürekli üreten bir mekanizma şeklinde yapılanmalardır ve bu erdem sayesinde bu yapılanmanın devamını sağlayacak uygulamalar yapmış oluruz. Üretkenlik, verimlilik yeni bilgilerden, yeni anlayışlara kadar bir çok erdemi de ortaya çıkarabilme özelliklidir ve sevgiyi tamamlayan, varlıklara tam anlamı ile faydası olan erdemdir.