Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

30 Temmuz 2022 Cumartesi

♫ Elektronik, Club Müzik, Sydney's Skyline, ALBIS, Electronic Music, Clu...

Gelecekte Şekillenebilecek Olaylarla İlgili Bir Öngörüde Bulunarak Edinimler Sağlama Özelliği: İleri Görüşlülük

Gelecekte Şekillenebilecek Olaylarla İlgili Bir Öngörüde Bulunarak Edinimler Sağlama Özelliği: İleri Görüşlülük

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak, gelecekte şekillenen durumlar için bir öngörü elde ederek ona göre çalışmalar yapmak, şimdinin ve geçmişin bilgileri ile geleceği tahmin etmek şeklinde ifade edilen erdemsel özelliktir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçları da göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Yaşamı kadersel yorumlama şekli özgür iradenin olduğu yerde söz konusu olamaz. Siz hem özgür irade sahibi varlıklar olduğunuzu söyleyip, hem de bir kadere göre yaşamlarımız belirlenmiş diyemezsiniz. Özgür irade, yaşadığı her an kararlarını kendi veren ve yolunu kendi çizen bir erdemsel, duyusal özelliktir. Kader ise öncesinden ne yapması gerektiğinin belirlenmiş halleri ile varlıkları bir şartlandırmaya sokan, özgür iradeye tamamen ters bir kavramdır.

İleri Görüşlülük Erdemsel Özelliği, İleri Görüşlülük Nedir?, İleri Görüşlülüğün Felsefi Tanımı

Olumsuz Olayların İçerisindeki İşe Yarayan Bilgileri Edinmek Erdemi : Vil SS X

Olumsuz Olayların İçerisindeki İşe Yarayan Bilgileri Edinmek Erdemi : Vil SS X

Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğini ifade etmektedir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgilerini ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile ilgili olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, sevgi bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. 

Vil SS X Erdemsel Özelliği, İyi Bilgisel Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Vil SS X Nedir?, Vil SS X'in Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler