Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

2 Temmuz 2022 Cumartesi

♫ Caz, Blues Müzik, Elder Dilemma, Freedom Trail Studio, Jazz, Blues Mus...

Bir Anekdot: Gördüğüm, Duyduğum, Hissettiğim Şeylerin Tek Gerçek Olduğuna İnanmak Gibi Yetersiz Bir Görüşü Kullanmak...

Bir Anekdot: Gördüğüm, Duyduğum, Hissettiğim Şeylerin Tek Gerçek Olduğuna İnanmak Gibi Yetersiz Bir Görüşü Kullanmak...

Duyular gerçek olarak tanımladığı şeyleri bilgiler yoluyla varlığa aktarır ve varlıkta bu gerçekliği tanımlar ve yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak, gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik, varlığın kendisinin kabul ettiği, bilgiler ve oluşumlar olarak açıklamasını yapabileceği şekilde bir tanımlama ile açıklanmalıdır. Bu şekilde varlıkların sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sınırlandırmaları olmadan tanımlanan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır.

Mesela, birine sorsak O'nun gerçeklik bilgisinin ne olduğunu, O'nun için gerçeklik sadece duyuları ile algıladığı ve fark edebildiği, bilgisine duyuları yoluyla ulaşabildiği şeylerin bütünlüğünden oluşan hakikatler, anlayışlar, tanımlamalardır diyebiliriz, bu tanıma göre de Dünya hayatı benim gerçekliğim diyebilir. 

Ama başka biri için gerçeklik, sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sonuçlarından yola çıkarak tanımlanmaz, duyuların dışında felsefi doğrular ve mantıklı ve ispatlanmış bilgilerle, sebepler ve sonuçlar gözlenerek üzerinde derinlemesine yapılan çalışmaların sonuçları ile, ve bu sonuçlar ve bilgiler sonrasındaki gözlemleri kendisinde bir gerçeklik tanımı ortaya çıkarır ve bu, duyularının normalde algıladığının çok çok başka şekilde tanımladığı bir gerçeklik olabilir, çok mümkün. Bir bedende hapis olduğu mesela, gitmesi gereken bir yer olduğu, bu Dünya'nın geçiciliği, ölümden sonrası ile ilgili tanımlayabildiği hakikatleri O'nun gerçeklik olarak neyi anladığını ve algıladığını ortaya çıkarabilir. O'na göre kendisi ruhsal bir enerjidir ve bu şekilde bir gerçekliğin bilgisini yaşamaktadır, diğerine göre O sadece insandır, O'da bu şekilde bir gerçeklik bilgisini yaşamaktadır. Başka birine göre Dünya bir simülasyon, bir diğerine göre ise bir yanılgı...

Dolayısı ile aslında gerçeklik bilgisi, varlıkların kendilerinin karar vereceği şekilde düzenlenmektedir ancak bu sadece duyulardan elde edilen bilgiler yoluyla olmamalıdır. Gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerin tek gerçek olduğuna inanmak gibi yetersiz bir görüşü kullanmak, donanımlı zihinlerin onaylayamayacağı bir tanımlama şekli olur. 

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Şu zamana kadar bildiğimiz insan hayatının bir çok gerçeği tamamen yalanlarla düzenlenmiş şekilde ve insanların dikkatinden uzaklaştırıcı etkilerle de üzerinde durması engellenmiş, gerçekler aslı astarı olmayan yaratılış hikayeleri ile insanlardan gizlenmiştir.. Bizler aslında altı tane duyusal özellik değil, çok daha fazla duyusal özellikleri olan varlıklarız ve bizlerin sahip olduğu varlıksal alanların gücü, bu yaratılış içindeki en kıymetli özellikleri taşıyan enerjileri içeriğinde barındırmaktadır ve her şeye gücü yeten varlıklar olarak yaratılışın oldukça önemli bir gelişim seviyesinde bulunmaktayız. Sonsuzluğun içinde nokta olmamız ve kendimizi basit ve çaresiz görmemiz göreceli cevaplarla açıklanabilen yanıltıcı bir oyundur, potansiyelinizin olmadığını anlatmak ve inandırmak istemektedirler.

Altı duyu eksik bilgilendirilmesi ile varlıklarımızın potansiyeli küçümsenerek kurtuluşumuzun önü kesilmeye çalışılmış ve bizden faydalanmak isteyen obsedör alanlar için bu cahillik ve bilgisizlik hallerimiz fırsat olmuştur. 

Böyle yetersiz özellikleri olan varlıklar olmadığımız gibi bizler bildiğimiz gibi bir gezegen olan Dünya isimli bir gezegende de değiliz, hepimiz duyularımız tarafından yapılandırılmış ve onların sayesinde gerçekliklerimizin algılanması sağlanmış bir yaşam alanı sistemi içinde kendi dünyalarımızı yaşamaktayız ve burada olmamızın sebebi, bir saldırı altında kalarak böyle bir sistemin içerisine gönderilmemiz, düşmemiz, gelmemizdir. Doğmadan öncemizi hatırlamamak gibi bir uygulamanın üzerimizde yapılması zaten yeterince açıklayıcıdır.

Hiç kimsenin isteyerek bulunduğu bir yaşam alanı sistemi değildir dünya... Ve herkes bir çok sebep ve etkenler yüzünden öyle düşünmeye, yaşamaya ve gerçekler konusunda kayıtsız kalmaya zorlanmıştır, zorlanmaktadır.

Yaşam Alanı Sistemi Dünyanın Hakikati

♫ Klasik Müzik, Waltz of the Flowers, Tchaikovsky, Classical Music, Musi...

Bir Anekdot: Dünya Yaşamında Varlıkların Kendisini Adaması Gereken En Önemli Konu...

Bir Anekdot: Dünya Yaşamında Varlıkların Kendisini Adaması Gereken En Önemli Konu...

Yani dünya gibi bu kadar sorunlu bir yaşam alanındaki varlıkların kendilerini adaması gereken aslında en mühim konu, buraya nasıl ve neden geldim ve buradan biran önce nasıl çıkabilirim olmalıdır. Bütün sorun aslında böyle bir düzeni olan sistemsel yaşam alanı dünyasıdır, bu bedenler, ıstırap kavramları, ihtiyaçlar, dünya yaşamı gereksinimleri, her şeyin başlıca sebebidir.

Çok basit, sıradan, engel ve sınırlar dolu bir yaşamdır dünya yaşamı.

Üzerinde yaşanan hayatın içeriği sonrasında gelmektedir.

Bir Anekdot: Her Şeye Hayat Veren Sevginin Gücü Şeytaniliği, Yani Obsedörleri Yok Ediyor...

Bir Anekdot: Her Şeye Hayat Veren Sevginin Gücü Şeytaniliği, Yani Obsedörleri Yok Ediyor...

Sevginin gücü şeytaniliği, şeytan dediğim obsedör varlıkları, yok ediyor. Her şeye güç ve yaşam veren sevgi, onları yok ediyor ve böyle gizlenmesinin bir başka nedeni de budur. Siz o sevgi bilgilerinin içeriğindeki erdemlerin hepsini uygulayan, ve yasakların hepsini yapmayan bir varlık olduğunuzu düşünürseniz, sizden çıkan o kıymetler ötesi enerjetik gücün karşısında hiç bir kötülük duramaz.

İşte bu sevgi ancak bizleri, yaşamımızı, insanlığı kurtarabilir ve net bir şekilde inkar edilemez özellikleri ile tanımı da açığa çıkmıştır artık.

Sevgi Yasakları: Zarar Vermek Nedir?, Zarar Vermenin Zararları, Zarar Vermenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Zarar Vermek Nedir?, Zararcılık Nedir?, Zarar Vermenin Zararları, Zarar Vermenin Felsefi Tanımı

Zarar vermek, ilgili alanların yapılarında, özelliklerinde, durumlarında ve yaşamlarında sorunların ve problemlerin ortaya çıkmasını sağlamakla ilgili olan etkilere ve davranış ve uygulamalara verilen isimlerdir. Bir alanın kendi yapısında olumsuzlukların meydana gelmesini sağlamak o alana  zarar vermek anlamına gelir ve bizlere göre özellikle zarar verici özellikte belirtilmiş olan yasak bilgilerince davranmak, örnekle, zarar vermek anlamına da gelmektedir. Çok yönlü olarak anlaşılması özellikleri ile bir alanın kendi yaşamsal ve durumsal ve yapısal özelliklerinde sorunların ve bozulmaların meydana gelmesini sağlamak şeklindeki genel tanımla sevginin yapısına tamamen ters olan zararcılık, zarar vermek olumsuz eylemleri oldukça gereksiz, anlamsız ve yaşamsal alanları ve durumları olumsuz etkileyen özellikleri ile yasaklanmıştır. Zarar verici olmak yerine faydalı olmak şeklinde davranışlarımızı ve yaşamlarımızı düzenlemeliyiz.

♫ Elektronik, Club Müzik, Sugar, Vibe Tracks, Electronic Music, Club Mus...

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı

Üzülmek, bir varlığın sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Zamanının sorunlu geçmesi tanımı da yapılabilir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar varlık üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağını unutmadan ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Üzülenlere destek olmamıza neden olan alarm durumundan faydalanıp, kesinlikle başkalarını üzücü şekilde davranışlar sergilememeliyiz. 

Üzüntüler meydana geldiğinde bir sorun olduğunu anlamakla ilgili olarak gereken yardım ve destek çalışmalarını yapmalıyız ve kimleri ve neler üzüyorsa bunları kesinlikle yapmaktan uzak durmalıyız, yaşamda bütün alanların her zaman mutlu olmasını sağlamakla ilgili bir durum içerisinde olarak elimizden geldiğince üzüntülere neden olmadan yaşamalıyız, ancak kendinin üzülmesi söz konusu olacak şekilde başkasının üzülmemesi şeklindeki davranışlarda göreceli olarak ayarında yapılmalıdır, annelerin çocukları için böyle fedakarlıklarda bulunması zor durumlarda normal olabilirken ve bu durumun uyarıcılığı çocuğu ile ilgili bir sorunu ortaya çıkarırken ve bununda aslında mümkün olduğunca olmaması gerekirken, ilgili bütün alanların mümkün olduğunca üzülmeden sorunlarının ve olaylarının halledilmesi, mutluluk yoluyla çözülmesi şeklinde yapılanmalarıyla ilgili olmalıyız. O üzülecek diye senin üzülmen doğru değildir, onun neden üzüldüğünü, senin neden üzüleceğini ortaya çıkararak, bir açıklama ve bilgilenme hali ile iki alanında mutluluklarını sağlamakla ilgili olmalıyız. Üzülmek uyarı olan özellikleri ile algılanarak, hiç bir alanı üzmekle ilgili olmayarak sevgiye uyumlu olarak davranmış oluruz. Yaşamda üzüntüler değil, mutluluklar getirenlere ihtiyaç vardır ve bu şekilde bir durumu yaşatmak sevgi ile ilgili olmaktır.

Sevgi Yasakları: Tesir Nedir?, Tesirlerin Zararları, Obsedör Tesirler Nasıl Olur?, Tesirin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tesir Nedir?, Tesirlerin Zararları, Obsedör Tesirler Nasıl Olur?, Tesirin Felsefi Tanımı

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Burada kelime anlamı değil, oluşumsal yapısı kast edilmektedir. Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır. Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır. 

Ve bu gibi yöntemleri doğru bulmak, onaylamak tamamen yanlıştır. Bu durum aynı zamanda dünya yaşam alanı sisteminde de ilgili alanları etkilemekle ilgili olan bir oluşumu hazırlamak ve onun olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmakla aynı anlamları taşımaktadır. Örnekle hiç farkında olmadığı şekilde ses frekansları ile ilgili alanlara zarar vermek gibi, yada görsel sinsiliklerle yada yaşam alanına gizli etkileri ortaya çıkaran düzeneklerle bunları yapmak şeklindeki durumlar, tesirler ve onların oluşturulması ile aynı anlamları taşımaktadır. Obsedörler ve oluşumları bütün saldırılarını bu gibi tesirlerle yapmaktadırlar. Tesirler içeriğindeki bilgiyi aynen yaşatan enerjiler şeklinde yapılanmalardır ve obsedörler ve oluşumlarına özel olan bir çalışmadır. İlgili alanların iradelerini ve kendi yaşamlarını olumsuz etkilemek için kullanırlar ve sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yasaklanmıştır.

♫ Klasik Müzik, John Stockton Slow Drag, Chris Zabriskie, Classical Musi...

Sevgi Yasakları: Tembellik Nedir?, Tembelliğin Zararları, Tembelliğin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tembellik Nedir?, Tembelliğin Zararları, Tembelliği Felsefi Tanımı

Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliği de söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşamda yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşılır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunulmaz.

Tembellik, çalışmak gibi üstün bir erdemin varlığını yok etmek için hazırlanmış olan obsedör bir eylemdir. Obsedörlerin ve oluşumlarının varlıklarda en çok olmasını istedikleri şeylerden biride tembelliklerdir. Çünkü ancak çalışarak onların, kötülüklerin üstesinden gelebilmek gibi bir durum söz konusu olur ve tembellikler bu anlamda obsedör bir mücadele için tam aranılan özelliklerde olumsuz eylemlerdir. Aynı zamanda yaşamın gelişmesi, varlıkların gelişmesi ile ilgilide engeller ortaya çıkaran tembellikler, öğrenmenin, anlamanın, bilmenin, edinmenin çalışmalar yoluyla elde edilmesi gerçeğinin önündeki set şeklindeki olumsuz eylemlerdir. Bu eylem öyle hallere gelme özelliklerinde olur ki, artık varlıklar yürümek konusunda bile tembellik şeklinde bir alışkanlığı edinmiş olabilirler, herkesin herkes kadar çalışmasının söz konusu olmayacağı gerçeği ile ancak herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukları çalışması da gerekiyorsa yapması özellikleri ile tembellikler sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yasaktır, yanlıştır, zararlıdır.

Sevgi Yasakları: Saplantı Nedir?, Saplantıların Zararları, Saplantının Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Saplantı Nedir?, Saplantıların Zararları, Saplantının Felsefi Tanımı

Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için varlıkları etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir varlık ile aşk yaşamak isteyen diğer varlığın, bunu istemeyen varlığın reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü durumlara girmek bir saplantıdır. Bu haliyle saplantılar yasaktır. Bu dünya yaşamında hiç bir şeyi saplantı haline getirmemek gereklidir, çok daha önemli durumlar ve konular karşımızdadır, varlıkların kendilerini paralayacak ve kendilerine zarar verecek şekilde bir bağlanmaların söz konusu olmaması gereklidir. Saplantılar ilgili alanlara zarar verici özellikte olan bağlılıklar ve isteklerdir. Bu isteklerin ve bağlılıkların etkisinden kurtulamaması haline saplantılar denilmektedir. İlgili alanları kendisinden başka düşünecek ve yapacak bir hareket bırakmamaya kadar giden düşüncelerin esiri olmasına neden olan saplantılar, zihinsel alanlarda kendisine özel bir hastalık şeklinde yer edinmelerle bulunurlar ve bu özellikleri ile sevginin yapına, özgür iradeye tamamen ters olan olumsuz eylemdir. 

Varlıklar her zaman kendilerinin kontrolünde olabilecek şekilde bir yaşam üzerinde olmalıdırlar. Neyi istediklerini, neden isteklerini, istememeleri gerekenleri, isteyip de olmayan şeylere karşı gayet anlayışlı ve düzenli bir tutum sergilemeleri gerektiğini bilmelidirler ve buna göre yaşamalıdırlar, yoksa zaten bir karışıklık çıkarılması için düzenlenmiş olan dünya yaşam alanı sisteminde saplantılar varlıklara oldukça zarar verici hale gelirler. İşte bu açıklama ile bütün saplantıların nedenleri ve içerikleri bilinerek sevgiye uygun olmayan yapıları ile zararlı, gereksiz ve yasak olarak sayılır.

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Jay Sweeps, Geographer, Chill, Ambient Musi...

Sevgi Yasakları: Merak Nedir?, Negatif Merakın Zararları, Merakın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Merak Nedir?, Negatif Merakın Zararları, Merakın Felsefi Tanımı

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir varlığın özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ve bunu merak halini yaşamadan varlığa sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. 

Kendi hakkı olmayan konularda merak göstermek yasak, ancak kendisini başarıya götürmek gibi sebeplere neden olan ve hakkı olan konularda gösterilen meraklarda yasaldır. Negatif merakların zararlı olabileceği gibi ilgili alanları gereksiz yere meşgul eden ve içeriğinde olumsuzluklarında bulunmasının söz konusu olduğu eylemlerin yapılmasına neden olur. 

Yaşamda başkalarına özel olan konuları merak etmemeliyiz, bu tıpkı ilgili alanların kendilerine özel olan konuların bilinmesini istemesi gibi bir durumdur ve içeriğinde saygınında söz konusu olması ile bu yasak bilgisi sevginin yapısına ters olduğunu açıklar. Pozitif meraklar ise içeriğinde çok özellikli faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayıcı şekilde yapılanmaları bulundurur. Bilimsel bir çok buluş böyle bir merakın sonucu ile ortaya çıkmıştır gibi sözlere katılıp, pozitif merakla çalışmaların çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Anekdot: Var Olma Hali İstemektir, Zaman İse Gerçek İstek ve İhtiyaçların Yerine Getirilmesini Sağlayan Duyusal Özelliktir...

Bir Anekdot: Var Olma Hali İstemektir, Zaman İse Gerçek İstek ve İhtiyaçların Yerine Getirilmesini Sağlayan Duyusal Özelliktir...

Var olma hali, istemektir, istediğinin olması ise var olma halinin genel özelliğidir. Bir varlığın bir isteği varsa bunun gerçekleşmesinin gerekliliği var olma halinin genel özelliğidir ve isteklerimizin de asıl nedeni ihtiyaçlardan gelmektedir ve işte, zaman özelliği varlığın ihtiyaçlarına ve dahilinde isteklerine şartlanmış bir şekilde yaratılış içinde varlığa her konuda yardımcı olabilecek şekilde bir durumla varlıkla bütün olarak, bir duyu olarak, varlığın kendisini ifade eden bütün bir özellik şeklinde çalışır.

Var olma hali yaşayan varlıkların istedikleri her şeyin olması gerekmektedir nitekim bu onun amacını bulması, amacını yaşatması ile ilgili olarak, hem de var olmanın temel esası olarak, var olan varlıkların kendi var olma bilgileri ile kendilerine ait varoluşlarının anlamlarını yaratması gerekecektir ve bu, ancak istenilen her şeyin olabildiği imkanlar içinde söz konusu olabilir. Ve zaman bu konuda varlığa yardımcı olma özellikleri ile en başından bu yana kendisi ile bütün olmuş şekilde olan görme, duyma ve diğer temel duyular gibi duyusal özelliği olarak çalışmaktadır.

Bir Anekdot: Çünkü İyilik Kendisi İçin Vardır, Kötülükler İyilikleri Yok Etmek İçin...

İyi olmak, sevgiyi yaşatmak, bu yaratılış içinde belirli bir zaman boyunca demek ki mücadele isteyen bir kavrammış...

Hem iyi olup hem de dilediğin gibi umarsızca yaşayamıyorsun...

İyi isen, biran önce bilgilenmelisin, çalışmalısın, kendini geliştirmelisin ve iyiliğine sahip çıkıp onu korumalısın. Yoksa iyilik zaten yapı olarak çekicidir ve gelenlerde kötülüklerden başkası olmayacaktır. Bu çalışmalar içerisine girerek biran önce kendi sonsuz yaşamını kuramayan iyiliklerin peşini bu kötülükler bırakmamakla ilgililer.

Çünkü iyilik kendisi için vardır, kötülükler iyilikleri yok etmek için... 

Ve işte anti obsedörlükte iyiliklerin iyiliğini koruyan özellikleri ile yapılandırılmış ve iyiliklerin sonsuzluğunu garantileyen yegane erdemsel özelliktir, iyilikler anti obsedörlük erdemini kendilerine yaşatmadan çok uzun süre kalamazlar... İyilikleri kötülüklerden koruyan, gerçek kötülüklerden koruyan erdemlerin başında anti obsedörlük gelmektedir...

1 Temmuz 2022 Cuma

♫ Sinematik Müzik, Ben, William Rosati, Cinematic Music, Cinematic songs...

Sevgi Yasakları: Sabırsızlık Nedir?, Sabırsızlığın Zararları, Sabırsızlığın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Sabırsızlık Nedir?, Sabırsızlığın Zararları, Sabırsızlığın Felsefi Tanımı

Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarının da değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır. Ve sabırsızlık yasaktır. Dünya yaşam alanı sistemindeki düzen sabırlı olmakla ilgili bir yapılanma içerisindedir. Sabırlı olarak dünya düzeninde ancak verimli olabiliriz. Zaman dünya yaşam alanı sisteminde olayları ve durumları hemen meydana getirebilmek şeklinde yapılanmamıştır ve bu sebeple sabırlı olmak zorunda bırakılmışızdır. 

Ve sabırlı olarak, isteklerimize ve amaçlarımıza dair çok daha verimli sonuçlar elde edebiliriz, zamanın dünya yaşam alanı sistemindeki çalışmasını gözlemleyerek buna uygun davranmaya çalışmak sabırdır ve buna uygun davranmamak sabırsızlıktır ve bu durum kişilerin kendilerine zarar verici özellikleri ile, hakikati ve gerçekleri bilememesi özellikleri ile sevgiye uyumlu olmayacak şekilde zararlı, gereksiz ve anlamsızdır. Bu örnekle, sevginin içeriğindeki bütün erdemlerinde tezatlarını yasak olarak algılayabilirsiniz, yazılmamış olmasına rağmen, örnekle merhametsizlik, özgürlüksüzlük, farkındalıksızlık şeklinde yasaklarda otomatikman oluşturulur.

Sevgi Yasakları: Tartışmak Nedir?, Negatif Tartışmanın Zararları, Tartışmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tartışmak Nedir?, Negatif Tartışmanın Zararları, Tartışmanın Felsefi Tanımı

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalarda sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden olumsuz başlangıç eylemleridir. Ve bu haliyle olumsuz olanları yasak, olumluları ise yasaldır. 

Mesela, gereksiz konuları, anlamsız fikirleri, olayları, sonucunda hiç birşeyin elde edilemeyeceği ve içindeki öfkenin ve olumsuz eylemlerle temas eden duygusal reaksiyonların bulunduğu bütün tartışmalar negatif tartışmadır. Pozitif tartışmalar çekicidir, negatif tartışmalar iticidir. Bu halleri ile bile hemen ayırt edilebilir. Pozitif tartışmalar sonrasında herkes bir şeyler öğrenir, anlar, yada eğlenir, bu tartışmadan memnun olur. Ancak negatif tartışmalar sonrasında bir gereksizlik, akabinde yüksek sesler, üste çıkmaya haklı olmaya çalışmak, nedensizce bir şeyi savunmak, amacı olmayan düşüncelerde ısrar etmek, tartışarak faydalı şeyler edinmek yerine benim söylediğim doğru ben haklıyım ve ben bilirim gibi kibirsel konuşmalar, tamamen negatiftir ve içerik ve görünüş olarak tamamen fark edilebilir durumdadır. İşte bu açıklamalar ile hangi tartışmaların pozitif faydalı ve yararlı olduğunu bilerek, hangilerinin negatif amaçları olduğunu gözlemleyerek gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz. Negatif olanlarının sevgiye ters olan yapısı ile zararlı, gereksiz ve yasaktır.

♫ Klasik Müzik, A Brighter Heart, Audionautix, Classical Music, Musique ...

Sevgi Yasakları: İhtiras Nedir?, Tutku Nedir?, Negatif İhtiras ve Tutkunun Zararları, İhtiras ve Tutkunun Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İhtiras Nedir?, Tutku Nedir?, Negatif İhtiras ve Tutkunun Zararları, İhtiras ve Tutkunun Felsefi Tanımı

İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede varlıklarda yada başka oluşumlarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkisi de çok benzer özellikleri ile aynı anlamdadır. Tutkularda çok daha coşkulu hallerin olması söz konusu olabilmektedir. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, yanlış, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir şekilde özelliklerden gösterdiğinden yasaldır, doğrudur. Bir şeyi eğer onun ardında faydalı bir olay varsa çok istemek gerekebilir. Bu pozitif ihtiras ve tutku o şeyi oluşturabilir. İstek güçlü bir varlıksal haldir ve samimi isteklerimiz bu konuda belirleyicidir.

Dolayısı ile samimice ve gerçekten ne istediğini bilen bir oluşumun ısrarla bir şeyi istemesi ve uzun bir süre bu isteğinde ısrarcı olması, çalışmalar yapması, araştırmalar yapması, düşüncelere dalması O'nun tutkularının olduğu anlamına gelir ve ne olduğu öğrenilerek pozitif mi negatif mi olduğuna bakılarak son vermesi yada devam etmesi şeklinde bilgilendirme, engelleme yapılır. İçeriğinde olumsuz eylemler olan yada ilerisinde onlara temas etme ihtimali bulunan yada sonuçlarının farklı şekilde olacağını düşünerek, yanlış umutlara kapılarak istenilen konular, neyi istediğinin ve ne sonuçlarla karşılaşacağını bilmeyenlerin tutkulu istekleri negatif olarak yorumlanarak gereken incelemeler yapılır ve bu konuda pozitif ihtiras ve tutkular işimize yarayacak şekilde kullanılabilir. Mesela oyunlarda yarışları kazanmak ve sonucunda oyunların mantığını anlamak ve kendi duyusal bilgilerini, becerilerini geliştirmek konusunu tutku haline getirmiş olmak oldukça pozitiftir. Tabi aynı zamanda bu tutku ve ihtiraslar kesinlikle ilgili olduğu alanda kendisini olumsuz hissetmesine neden olacak şekilde bir durum içinde olmaz. Pozitif olan tutku ve ihtiraslar zaten içeriği neticesi ile kendisini gayet olumlu bir şekilde yaşatır. Anlamlıdır, düzenlidir, sonuçları bellidir, amacı bellidir. Anlamsızca panik ve heyecan, kendinden geçme gibi istekler kesinlikle yanlış olan durumlardır ve negatif tutkuların bir durumu olarak algılanır. Bu açıklamalar ile negatif olan tutkuları ve ihtirasları uygulamamalı, sevgiye ters olduğunu bilmeli, pozitif olanları ise yaşamı çok daha verimli hale getirme özellikleri ile gereken ve düzenli uygulamalarla kullanmalıyız.

Sevgi Yasakları: Eleştiri Nedir?, Negatif Eleştirinin Zararları?, Negatif Eleştiri Neden Yapılır?, Eleştirinin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Eleştiri Nedir? Negatif Eleştirinin Zararları?, Negatif Eleştiri Neden Yapılır?, Eleştirinin Felsefi Tanımı

Eleştiri, ilgili alanların kendi yapıları ve özellikleri ve çalışmaları ve durumları ile ilgili olarak bir yorum yapma şeklidir ve bu yorum başkası tarafından yapılması ile ilgili olarak yapılandırılır. Başka alanların başka alanlar hakkında yaptıkları yorumlara ve açıklamalara, onların durumları ve çalışmaları hakkında olan bu bilgilere, söylemlere eleştiriler denilmektedir.

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hem de zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissettirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Bunun aksine birde pozitif olan gerçek yapıcı eleştiriler vardır ki bunlar ilgili alana fayda sağlar ve bu özellikleri ile yasaldır, yıkıcı ve yapıcı olmaktan uzak olanlar ise yasaktır. Negatif eleştiriler, bilerek ve isteyerek ilgili alanların olumsuzluğunu istemek için yapılan eleştirilerdir ve bu durumdan onların olumsuz etkilenmesi istenir, niyet bu şekildedir, ancak  pozitif olanlar ise olumsuz bir içerik gibide görünse niyetinde onun iyiliğini istemek ve bir düzen içerisinde olmasını sağlamakla ilgili olan eleştirilerdir, işte bu eleştiriler oldukça faydalıdır, kendisinin göremediği sorunları ve yanlışları görmesini sağlar ve bu açıdan sevgiye uyumlu olan yapısı ile kullanılır, ancak diğer eleştirinin içerisinde kötü niyet, yalan ve sahtecilik gibi, diğer alanlara zarar vermek gibi olumsuzluklar söz konusudur ve sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yanlıştır, zararlıdır ve yasaktır.

Bir örnekle,'' yani başarılı olmamış bence...'' şeklinde bir eleştiri yapıldı diyelim, neden dendiğinde mantıklı ve akla uygun olan sebep sonuçları ile açıklaması yapılması ile işte o zaman bu pozitif eleştiri olur ve o alana faydası dokunur. Ancak böyle cevaplar verilemiyor da, ''ne bilim ben ya bana öyle geldi'' gibi baştan sağma açıklamalar negatif eleştirinin göstergesidir ve ardında başka sebepler vardır, kıskançlık v.s.

Bu örnekle pozitif eleştiride açıklanmış oldu, pozitif eleştiride kesinlikle o alana fayda sağlayan yardım bilgileridir. Onun görmediğini pozitif eleştiri yapan görmüş olabilir ve bununla ilgili olarak eleştirel tarzda bilgi vermek zorundadır ve bu kesinlikle pozitiftir ve zaten arkasındaki anlamsal gerçek ortaya çıkmalıdır, nedenleri ve sonuçları ile açıklamaları vardır ve bunu duyan o alan, varlık, yada konu kesinlikle mutluluk duyar, bilmediği şeyi görmesi sağlandığı için teşekkür etmeli ve yaşam halinde pozitif eleştiriler gereklidir, sevgiye uyumludur ve uygulanır. Eleştirinin mantığında yanlışı belirtmek vardır ve bu yüzden sonucun açıklanması ile negatif mi pozitif mi olduğu belli olur.

Yani başarılı olmamış diyen... Çünkü şu alanlarda o şey çalışmıyor, bak, oysaki orada çalışması lazım, gibi açıklayıcı bilgiler verebilmelidir, şeklinde sebep sonuçları ile pozitif eleştiriler kendi fayda sağlayıcılıklarını da ortaya çıkarma özelliklerinde olurlar.

♫ Elektronik, Club Müzik, Hyped, Andrew Huang, Electronic Music, Club Mu...

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

İltifat, bir şeyi, varlığı yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. İltifat edilen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Biri çok güzelse ve bunu söyleyen için gerçekten güzelse, ona bu güzelliğini söylemek iltifat olur. Ama güzel değilse, sırf onu memnun etmek için bunu söylemişse işte bu zarar verici, yasak olan iltifat olur ve bu durum onun memnun olmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hiç bir şey söylememek, yada illa fikrini istiyorsa gerçek düşüncelerini söylemek gereklidir. Aynı zamanda negatif iltifat, yalan yasağı ile de temas eder ve içeriğinde zaten olumsuz bir eylem bulunmaktadır zaten. Hiç kimse ve yer yalan bilgilerle memnun edilecek kadar çaresiz değildir ve o, zaten onu gerçek sandığı için memnun olmuştur. Bu yüzden övgü ve iltifatlarımıza dikkat etmeli, neyi neden, hangi sebeple söylediğimizi bilmeliyiz. Bu konuda da sebeplerimiz ve sonuçlarımız olmalı ve karşıdaki sorduğunda bunları açıklayarak onu daha da mutlu edebiliriz.

Aynı zamanda gerçek olmayan iltifatların içeriğinde yalancılık, sahtelik gibi başka olumsuz eylemler ve niyetler ve düşünceler barınmaktadır. İltifatlar içeriğinde gerçeklerin söz konusu olduğunda bir anlam taşır ve ancak bu şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında hem söyleyene ve hem söylenene zarar verici etkileri ile yaşanır. Bu açıklama ile  gerçek ve samimi olan iltifatlar doğrudur, yaşatılmalıdır ancak sahte ve gerçek olmayan, samimi olmayan iltifatlar zararlıdır, yaşatılmamalıdır.

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Ve bu kesinliğin kazandığı olumsuz eylemlerin olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda olumsuzlukları bilerek ve bundan emin olunduktan sonra onları olumluya dönüştürmeye çalışmak adına çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Denenerek, sebep ve sonuçları ile olumsuz oldukları ispatlanmış bütün eylemleri olumluya çevirmeye çalışmak bağnazlığı yasaktır. Bunun felsefi ve yaşamsal onayının verilebilmesi gerekmektedir ki, bu listedekilerin hepsi tamamen olumsuzluğu belirgin özellikte olan eylemlerdir.

Kötülüklerin bir sinsiliği olan bu durum, kötülükleri iyilik gibi gösterme çalışmalarını içerisine almaktadır. Örnekle, dünya yaşam alanı sisteminde oldukça fazla yaygınlaşmış olan aşk ve kıskançlık, cinsellik ve ıstırap kavramları iç içe sokulmuş ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. Olumsuz eylemleri olumlu gibi gösterme çalışmalarıdır bunlar. Sadizmi bir tercih olarak gösterip yaşatılmaya çalışılması, aşkın içeriğinde kıskançlığın normal bir şey olduğunu göstererek kıskançlık gibi kötü bir eylemin yaşatılmaya çalışılması hep sinsice erdemlere karışmış olan kötülüklerin sonucudur. İşte bu ve benzer örneklerle olumsuzluklar olumlu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır ve bu konuda bütün alanlar dikkatli olmalıdırlar. İçeriğinde yasak bilgileri ilgili olan ve başka alanlarda başka isimlerle bulunabilme özelliklerinde de bulunabilen bütün olumsuzlukları bu bakış açısı ile inceleyerek, sinsice bir düzensizlikle yapılandırılma ihtimallerini gözleyerek gereken bütün çalışmalar yapılır ve sevginin içeriğine yapısına ters olan bu durum kesinlikle zararlıdır, erdemlerin içeriğini yok etmekle ilgilidir ve yasaklanmıştır.

♫ Caz, Blues Müzik, We Share This, Freedom Trail Studio, Jazz, Blues Mus...

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Alışkanlık, bir şeyi sürekli yapmaktan kaynaklanarak varlıksal enerjiler duyusal özelliğinizin içerisindeki enerjilere tecrübeler şeklinde işlenen olayların, durumların, yaşamların yeniden, bu şekilde bir alanda işlenmiş olması kaydı ile yapmak istenmesi durumudur. Ve bu tanımla olumsuz eylemleri ifade ederek edinilmiş bütün alışkanlıklar ve bu şekilde uygulanabilecek alışkanlıklar yasaktır. Aksine sevgiyi tamamlayan erdemlere uygun şekilde edinilen alışkanlıklar ise sonrasında buradan erdemsel bilgilere ve sonrasında duyusal özelliklere dönüşebilme halleri ile yasaldır. Bazı duyusal özelliklerimizde olumsuzluklar alışkanlık maskesi altında gizlenmiştir, bunları birbirinden ayırmak gereklidir.

Alışkanlıklar uzun süre belirli şeyleri yapmış olmak sonrasında ortaya çıkan ve ilgili alanları etkileyen ve sonrasında artık uygulanması gereken o şeylere dair otomatik bir edinim hali içerisinde olmamızı sağlayan oluşumlardır.  Bir alışkanlık söz konusu olduğunda enerjetik yapılanmada bir değişim söz konusu olmaktadır. Alışkanlıkların kendisine özel bir oluşumu olabilmektedir. Her gün sürekli aynı şeyi yapmış olmakla ilgili olarak, yine her gün o şeylerin yapılması ile ilgili bir itilim, bir çekicilik şeklinde durum yaşanmaktadır ve işte böyle edinimler ve uygulama yollarına alışkanlıklar denilmektedir. Ve sevginin içeriğine göre olumsuz olabilecek bütün alışkanlıklar zararlıdır, yok edilmelidir, yasaklanmıştır, ancak olumlu olabilecek alışkanlıklar ise kontrollü şekilde düzenlenmeli ve uygulamasında sorunsuzluklar söz konusu edilerek yaşatılabilmektedir. Örnekle her gün kitap okumaya alışmış bir zihnin bu durumu, okuduğu kitabın içeriğinin de faydalı olması ile olumlu bir alışkanlıktır ve kendi istemediği sürece bu alışkanlık kendisinde kalabilir, ancak her gün bir şekilde zarar verici, yada öfkeli ve şiddetli davranışlar sergileyen bir alanın bu durumu olumsuz bir alışkanlıktır ve yasak bilgilerinin içeriğinde olan bütün olumsuzlukların alışkanlıklar şeklinde ortaya çıkmış olması, olumsuz alışkanlıkları tanımlamaktadır ve zararlıdır ve yok edilmelidir, sevginin yapısına terstir. Bu gibi olumsuz alışkanlıklar, olumsuz eylemlerin uygulanması ile ilgili başka bir olumsuzluk olarak bulunurlar ve ilgili alanlar bunların farkında vararak bir an önce yok etmek için gereken çalışmaları yapmalıdırlar. İşte bu açıklama olumlu alışkanlıkları yasallayan sevgi, olumsuz olanları ise yasaklamıştır.

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...

Utanmakla ilgili olarak ilgili alanların kendilerini kötü hissetmesini sağlayan duygusal bir sorunun ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Oysaki utanmak yerine, ilgili alana sorunla ilgili çözümlerin bulunması, hatalarının tekrarlanmaması adına tavsiyelerde bulunulması sağlanmalıdır ve onun kendisini utanmak şeklinde kötü hissederek çok kötü bir durumun yaşatılmasına engel olunmalıdır. Utanmak bu açıklamalar ile kesinlikle yaşatılmaması gereken bir eylemdir. Utanmaya neden olacak olaylar söz konusu olduğunda derslerin ve çözümsel çarelerin ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklindeki davranışlarla çok daha yararlı ve faydalı bir durumu iki alan içinde yapmış oluruz.

30 Haziran 2022 Perşembe

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Neither Sweat Nor Tears, Dan Bodan, Chill, ...

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Bir yazımızda varlıkların zaman ve hiçlik ortaklığından meydana geldiğini, ve ilk başta en geri seviyede bir enerji olarak oluştuklarını ve zamanla görme, duyma gibi duyularının da meydana geldiğinden bahsetmiştik. Tekrar özetlemek gerekirse, yaratılış içinde varlıklar, bir heplik hali içerisinde bulunan hiçliğin, bu hepliğin aynı zamanda zaman olması şeklindeki yapılanması ve ortaklaşa çalışması ile meydana gelmektedirler. Zaman kendi kendine ortaya çıkma özelliklerinde olup, hiçlikte aynı özelliklerde bir kavramdır. Hiçliğin kendisine özel olan bu yapısını değiştirme özelliklerinde olan zaman, sonrasında ortaya var olma halleri meydana getirmektedir ve bu en ilkel enerjilerden başlayarak zamanla gelişen enerjinin, varlıksal alan olmasına kadar gitmesi şeklindeki bir durumdur. İşte bu yaratılış durumu her yöne doğru bir heplik hali içerisinde sonsuzdur. Başı ve sonu yoktur. Ve bu yeni ortaya çıkan varlıksal oluşumlar, enerjiler, kendilerini yeni tanımaya başladıklarında, örnekle daha henüz  görme ve duyma özellikleri olan çok ilkel ve zorunlu cahillik yaşayan bir varlık, başka bir varlıkla karşılaştığında, onun özelliklerinden birini zorla almayı normal bir durum sayabilmektedir ve işte bu zorunlu cahillik, ortaya hırsızlığı çıkarmış olmaktadır, onu alma isteği de kıskançlığı ortaya çıkarmıştır. 

İşte aslında var olma özelliğinin zorunlu cahilliklerinden ortaya çıkmış olan kötülükler çok uzun zamanlar boyunca, sayısı belirsiz, varlıklarda yaşatıla yaşatıla kendilerine ait kötülükler şeklinde bir oluşumlar bütünlüğü haline gelmeye başlamışlardır ve kötülük yaparak var olmayı normal bir durummuş gibi yaşatmaya başlayan varlıkların sonrasında bu durum artık kontrolden çıkmış, özellikle kötülükler yapan, saldırılar ve savaşlar açan, obsede eden özellikler meydana getirmişler, varlıklar oluşturmuşlardır ve işte bu durum artık yaratılış içinde kendi kendi meydana gelen yok edici hallerin oluşmasına neden olmuştur. Yaratılış kontrolsüz bir şekilde meydana gelişlerin yeridir. Hiç bir irade ve bilgi temel yaratılış alanında söz konusu değildir. Orada yaşanan etkilerden ve olaylardan etkilenerek oluşumlar meydana gelmektedir. Hiçlikler yaratılış içindeki olaylardan etkilenmekte oluşumlar ortaya çıkarmaktadır ki, hiçliğin ve yaratılışın bu durumunu bilen obsedörler artık özellikle obsedör haller meydana getirmektedirler ve yaratılış var olma hali ile yok olma halinin savaş alanı şeklinde bir durumu yaşatmaktadır artık. 

İlk zamanlarında zorunlu cahilliklerinin nedeni ile ortaya çıkmış olan kötülükler, sonrasında kendisine ait bir yok edici ve yok olma özellikleri gösteren yaşam formlarına dönüşmüşlerdir ve bu açıklama ile de anlaşılacağı gibi bütün obsedörler ve oluşumları bir hatadır, bir yanlışlıktır, bir olmaması gereken durum ve yaşam formudur. Kendisinin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini bilmeyen alanların yaptığı yanlışlıkların sonuçları olarak bir oluşum haline gelmiş olan bütün kötülükler, bu tabi çok uzun zamanlar sonra olan durumlardır, işte şimdi yaratılış içinde bitmek bilmeyen ve sonsuzluk boyunca uzanan obsedör alanları meydana getirmiştir ve var olma halinin sonsuzluğu şeklinde obsedörler oluşumları da bütün var olma özelliği gösteren alanlarda bu şekilde meydana gelmektedirler. İşte kötülük bu şekilde oluşmuştur ve var olma özellikleri gösteren bütün alanlar onların bir hata ve yanlışlık olduğunu bilerek yok etmek için gereken bütün çalışmaları yapmalıdır. Kendisinde her zaman bu güç, tecrübe ve beceri olmaktadır. Bu bilgide bu açıklama ile bütün kötülükleri yok edecek etkileri ve çalışmaları ile yapılanır.

♫ Caz, Blues Müzik, Orange Sunset, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, J...

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Yine bir obsedör tesir türü daha vardır ki, buda gerçekleri bilmenizi engellemek ile ilgili olan tesirlerdir. Duyularınız, bu tesirler sayesinde size hakikati bildirmemekle ilgili bir çalışma içine girer ki, siz ne yaparsanız yapın hakikati öğrenemezsiniz. 

Yoksa ısrarla sorduğumuz soru yeterince mantıklı değil mi? Bu sizin en büyük hakkınız bunu sizden kim alı koyabilir? Duyularınızdaki hakikatin bilinmesine engel olan obsedör tesirlerdir cevabı...

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

İşte bu hak, sanki siz yapmışsınız gibi, kendi duyularınız tarafından engellenmektedir ve sebebi de, obsedör tesirler ve bilgilerdir.

Bu tesirler sayesinde, mesela bir hakikati bilmekle ilgili olarak bir yerde okumanız gereken bir bilgi var ise, siz o bilgiyi görmez, görseniz bile ne dediğini anlamazsınız, gözünüzün önünde duran gerçeklere karşı ilgisiz olursunuz, çünkü bir çok duyunuz bu yapılanma sayesinde sizin yaşamınıza hakikatleri bilmemeniz ile ilgili yön vermektedir ve bunu da yine sizin kendinizin istediğini sanarak bir yapılanma ile çalışmaktadır. 

Ancak bu doğru değildir, herkes tabii ki gerçekleri öğrenmek ister, hakikati bilmek ister, bu oyun tamamen obsedör varlıkların gerçekleri öğrenerek bir aydınlanma yaşayan varlığın sevgi varlığı olduktan sonra onları yok etme aşamasına kadar gelen gelişiminin önüne geçmek ve benzeri şekilde kendi işlerine gelmeyen olayları yaşatmak için hazırlanmıştır. İşte bu bilgi, varlıksal alanlarınızda hakikatin her zaman bilinmesi gerektiğine ve bunu engelleyen bütün tesir, etki ve obsedör bilgilerin yok olmasına dair gereken şekilde çalışmalar yapar ve diğer erdemlerin çalışmasını bile engellemeye çalışan bu tesir türünü yok edici etkileri ile bulunur. Aslında bütün obsedör tesirler yok edilmelidir ancak bu konulu tesirler aralarında en önemlilerinden olmaktadır ve özellikle belirtilmesi gerekenlerden biridir. 

Bütün varlıklar hakikati bilmelidir, kendileri ile ilgili, ilgili oldukları konularla ilgili ve bunu engelleyen bütün sebepler, nedenler varlıkların kendi istedikleri şeyler değildir, obsedör oyunları olarak düzenlenmiş ve tesirler ve obsedör bilgilerdir. 

Erdemsel Özelliklerimiz İle İlgili Tesirler

Aynı zamanda bütün erdemsel özelliklerimiz ile ilgili tesirlerde bulunmaktadır. Bunların yapısını anlamamak, yaşatamamakla ilgili, mesela şu zamana kadar böyle bir gelişim seviyesinde olan dünya yaşamında sevginin gerçek anlamının ortaya çıkarılamaması gibi. Oysaki çok kolay bir tanımdır. Kısa gözlemlerle bu tanım ortaya çıkar ki, bunu bütün felsefeciler yapabilir, ancak duyularında bu gibi kısıtlayıcı tesirler olmasaydı... Ve bu kısa bilgide, varlıklardaki bütün erdemsel özellikleri ile ilgili olan tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır.

Olumsuz Eylemlerin Yaşatılması İle İlgili Tesirler

Ve yasakları yaşatmak ile ilgilide bir çok tesir, yine varlıkları zorluklar içine sokmaktadır. Hiç aklınızda yokken, hatta ne olduğunu bile bilmezken, birden olumsuz eylemleri yaşatmaya başlamanız, onları yaşatan varlıklar haline gelmeniz, başlangıç olarak bu gibi obsedör tesirlerle yapılmaktadır ve sonrasında varlıklar kötülük içinde yaşamaya mecbur bir hale gelmektedirler. Bir kötülük, başka bir kötülük daha derken varlıklar kendisini kötü bir varlık olarak bulmaktadırlar ve bu kısa bilgide, bu gibi obsedör tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

Tüm bu bilgiler, bu sorunları çözücü özellikleri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Bu dünya hayatına gelirken bizleri bu şekilde yaşamlara göre yapılandıran sebeplerden biridir obsedör tesirler. Bu tesirler nedeni ile duyularımız kısıtlanmıştır, olmaması gereken şekilde çalışmaları engellenmiştir ve bunları, içeriğinde milyarlarca tesir, etki bilgilerinin bulunduğu oluşumlarla yapmaktadırlar ve bu oluşumlar, varlıksal alanlarınızla temas ettiğinde, bütünleştiğinde, varlığını içerisindeki bu bilgilere göre yapılandırmaya başlamaktadır ve şu anki varlıksal halinizin, duyularınızın sebebi işte bu şekilde bir saldırıya maruz kalmanızla ilgilidir. Ve bu tesirlerin içerisinde bir bilgi vardır ki, normalde varlıksal alanlarımız bu gibi tesirleri uygulamamakla ilgili yapılanmışlardır ancak varlığın kendisinin bu bilgileri düzenlendiğini ve hazırladığını ve istediğini belirtmektedir ve varlıksal alanlarımız, bu yapılanmayı yapanın merkez olan varlık, yani siz olduğunu düşünmektedir ve merkez duyumuzun da bu tesirlerin etkisi altında kalarak kendisine gelen soruları kabul etmesi de yine içeriklerindeki bilgilerden kaynaklanmaktadır. 

Bu olaylar, bu saldırılar, bir kaç varlığın düşünüp hazırladığı şeyler olmaktan uzak, büyük bir organizasyonun çok uzun zamanlarca uyguladıkları ve üzerinde çalıştıkları çalışmalardır ve içerisinde varlıkları dünya yaşamına gönderecek bütün bilgiler ve etkiler bulunmaktadır. 

Duyularının nasıl yapılacağını, varlığın yaşamı nasıl algılayacağı, varlığın nasıl bir yaşam alanı sisteminde bulunacağı, varlığın kişiliğinden, bilmesi gerekenlere kadar her şey tesirlerle duyularımıza işlenmiştir ve işte bu işlenen bilgilerin en ciddisi ve tehlikesi, varlığın bunları kendisinin yaptırdığı bilgisidir ve bu bilgi, tamamen bu tesir türünü yok etmekle ilgili olarak hazırlanmıştır, sizleri bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Varlıksal alanlarınız sizin kendinizin isteyerek dünya yaşamında olduğunuzu düşünüyordu, taa ki bu bilgilerle karşılaşana kadar... Kim duyularını böyle kısıtlamak ister, kim uçmak varken ve beden denilen ağırlık yokken böyle bir bedenle yaşamak ister, kim sürekli mutluluk ve haz halinde olmak varken ıstıraplarla ve acılarla dolu bir yaşamı yaşamak ister... İşte bunu obsedörler sizin için isterler... Yaşamın sınav olması, ıstırapların geliştirici etkisi gibi bilgilerin anlamsız olduğunu açıklamıştık. 

Ve bu bilgi, varlıksal alanlarınızda bu tesir ve duyularınızı kısıtlayan bilgileri sizin değil, obsedör alanların tesirlerinin yapılandırdığını bildirerek onların bir an önce yok edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

♫ Klasik Müzik, Evening Fall Harp, Kevin MacLeod, Classical Music, Music...

♫ Klasik Müzik, The Angels Weep, Audionautix, Classical Music, Musica cl...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Önemli Anekdotlar, Bilgiler, Açıklamalar, Yaratılış ve Hakikat Üzerine Önemli Bilgiler

Önemli Anekdotlar, Bilgiler, Açıklamalar

Yaratılış, var olmak hep vardı, bir başlangıçla var olmadı, o hep vardı, öncesi, sonrası sonsuz bir şekilde ve bir başlangıç bilgisi söz konusu olmadan yaratılış hep var olmuş olan bir oluşumdur... Başlangıçlar ve sonlar Dünya yanılgısı algılarının sonuçlarıyla varılan sonuçlardır...

Bizler obsedör yapılandırmaların, obsedörlerin karar vererek ortaya çıkardığı ve görüntüsünün de onların şeytani ve sığ bilgilerinin karar vermesi ile oluşmuş olan, böyle yaşamlar içinde olduk ve geçen zamanlar boyunca bizlerin içindeki güzellik ancak bu kadarını toplayabildi bu bedenlerin ve güzel görünmeleri ancak bu kadar başarabildik yanılgı alanında bile... Bu sebeple bilmelisin ki senin içnde görebileceğin ve tanık olabileceğin en güzel şey var, ve bu bizimle ilgili olmayan görütnüler onu temsil etmemektedir ve en güzel neyi görebiliyorsan ondasındır ve onunlasındır diye bil... 

Gördüğümüz güzellikler aslında üstü çok uzun zamandır kapanarak bizimle ilgili asıl güzelliklerimizi fark etmememiz için oluşturulmuş sahtelikler, güzelliğin yansıması gibi ferahlık sağlayan şeylerdir... Gerçek güzellik aydınlatır, ve bir çok erdemle ilişkili olarak varlıklarda yaşar. 

Bilgiler, yazılmaları ile ilgili değil, uygulatma güçleri ile ilgili olarak kullanılmaktadırlar ve onların anlamları kendilerini ifade eden bir karakter, davranış biçimi gibi ortaya çıkan oluşumlardır. Bu durum onların aslında anlamlarını yaşatmalarından başka birşey yapamayacakları anlamını doğurur, o karakterin o kişiliği yaşatması gibi...

Önemli olan her şeye sahip olmak, her şeyi yapabilmek, her şeyi bilmek değildir, ( neden varım ) bu gibi her göreceli ve anlayışı zorlayan sorulara, bilmenin dışında yorumlara dayalı bir yol çizilerek kendi gerçeğine, samimice cevap vererek yaratılış içindeki yerinizi kendinize ispatlamaktır...

İyilikle ilgili olan bütün varlıklar gün gelecek her istediği şeyi yapabilecek duruma mutlaka gelecektir, işte o zaman neden var olduğunun gerçek cevapları ve kendini adadığın bir amacının olmaması, bütün imkanları kıymetsiz kılar...

Matrix filminden bir replik: '' Amacımız olmazsa bizde var olamayız. ''

Yaratılış, var olmak hep vardı, bir başlangıçla var olmadı, o hep vardı, öncesi, sonrası sonsuz bir şekilde ve bir başlangıç bilgisi söz konusu olmadan yaratılış hep var olmuş olan bir oluşumdur... Başlangıçlar ve sonlar Dünya yanılgısı algılarının sonuçlarıyla varılan sonuçlardır... Her şeyin sebebi olmak zorunda değildir, her şeyin başlangıcı da olmak zorunda değildir, felsefe nedenlerle ulaştığı bu gerçekler sonrasında artık nedensizlikler üzerine de sorgularını oluşturmuştur ve bu hali ile ancak hakikati ortaya çıkaran felsefi çalışma söz konusu olabilmiştir... Yoksa her şeyde sebepler ve başlangıçlar, sonlar aramakla daha ileri gidemeyeceğiniz zamanlarınız söz konusu olur ve belirli şeylerde nedenler aranmalıdır ve bunların neler olduğunu bilmekle ilgilidir gerçek felsefi anlayış...

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir

Sevgi varlıkların bütün alanlarını kendi isteklerine göre güzelleştiren bir oluşumdur. Sevgi zaten sizinle ilgilidir, gücünü ve yapısını kendinizde oluşturarak onu yaşamak sizi yapılandırmaktadır

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz? Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... Bir yerlerde sizinle ilgili gerçekler var ve siz bilmiyorsunuz...! Bu durum normal mi sizce?

Öncesi ve sonrası olmayan, ve sonsuz hiçlik yapısı içinde her an her saniye yeni yeni varlıklar, oluşumlar meydana getiren yaratılışın bu hali karşımızda iken, bir son yokken ve sürekli meydana gelmeleri ile kendisini yapılandırmış ve önüne geçilmesi söz konusu değilken, hiçliğin sonsuzluğu gibi var olma hali ile meydana gelen oluşumlarında varlıkları sonsuzdur ve bu sonsuzluk bu haliyle karşımızda iken önemli olan nedir sizce, tüm bu oluşuma tepeden baktığında ve her şeyin seyrini bir anlık gördüğünde? Bence bu sorunun cevapları tam olarak ilerde, daha çok gelişmişlik ve amaçla edinilmiş ve sevgi ile ilgili bir yol üstündeyken sahip olduğun bilgi ve tecrübelerinde... Dün cevap vermediğimiz şeylere şimdi çok kolay cevap vermemizden belli... Sonsuzluğu düşününce çok çıkmazlara girmeyin, algılanabilen, tanımlanabilen ve ne olduğu, nasıl olduğu bilinebilen bir kavram...

♫ Caz, Blues Müzik, Backed Vibes - Rollin at 5, Kevin MacLeod, Jazz, Blu...

♫ Elektronik, Club Müzik, Knuckles, Slynk, Electronic Music, Club Music,...

Varlık Nedir?, Varlıksal Alan Nedir?, Ruh Nedir?, Varlığın ve Ruhun Felsefi Tanımı

Varlık, Varlıksal Alan, Ruh Nedir?, Varlığın, Ruhun Felsefi Tanımı

Varlık ve varlıksal alan olarak yazılarımızda sürekli bahsettiğimiz kavram sizsiniz, benim, onlardır, geçmişten bugüne kadar bu kavram için ruhta denilmektedir. Varlık, varlıksal alan, ruh yapısı itibarı ile eşi benzeri olmayan enerjetik güçlerden oluşan bir oluşumdur. Bu enerjetik güç kendi kendine yetebilen, bazı şartlar ve durumlarda tükenmesi söz konusu olmayan, kendi yapısında, zihin olarak, merkez olarak ve bilinç olarak bulunan varlığın istediği her şeyi oluşturabilme, yapabilme yeteneğine sahip bir güçtür. Duyular olarak bahsettiğimiz bir çok varlıksal organ şeklindeki yapılarla varlıkların yaşam düzenleri oluşturulmuştur. Bu duyular içeriğindeki bilgileri çok iyi bir şekilde uygulatabilecek enerjetik güçlere sahiptirler.

Ruhlar, düşünen, inceleyen, araştıran, gözlemleyen, sebep sonuçlar çıkaran, yaratılışı yorumlayan ve bu sonuçlardan kendisine bilgi ve tecrübeler çıkarıp edinimler kazanan özellikleri ile sonsuz varoluşun açıklamasını yapacak, yapan oluşumlardır. Çevresini tanımlamak ve kendisini bir yere koymak, bir anlam getirmek gibi olağanüstü özellikleri vardır. Her şeyden bu özellikleri ile ayrıdır. Atıl değildir, üretken ve yapıcı, düzenleyicidir. 

Sevginin içeriğindeki bütün bilgi ve tecrübeleri uygulamasının yanı sıra, bunlar gibi sonsuz olan iyi bilgiler ortaya çıkararak onları kendi yapısın da yaşatabilme özelliklidir. Ne kadar kıymetli olduğunuzu yeniden bu cümle ile hatırlayabilirsiniz.. 

Sizlere evrende bir noktasın ve çok kıymetsizsiniz şeklinde varlıksal alanlarınızın değerini bilmemeniz adına bir çok yalan bilgi verilmiştir ve bu gibi yanlış bilgilerle varlıklar kendi potansiyellerini görememişlerdir. 

Normalde hiç bir şekilde varlık, ruh var olma eylemi yaşadıktan sonra yok olamaz ancak bunun olması varlığın, ruhun yapısına ters olan bazı bilgi ve tecrübeleri onda bütünleştirmekle söz konusu olur. Bunlar düzensizlikler meydana getirir, ruhsal enerjileri tüketmekle ilgili olan yapılanmaları sağlar. Normalde varlıkların bu gibi olumsuz eylemler kendi yapılarında yoktur ve bunlar tamamen bu dünya şartlarında empoze edilmeye çalışılan bilgi ve tecrübelerdir. Bunları yaşattıkça ruhlar obsede edilebilmektedir ve sevgiye mümkün olduğu kadar uyumlu olan varlığın bu şekilde yapısı bozulabilmektedir. 

Bunlar olumsuz eylemler olarak bahsettiğimiz varlıklara zarar veren kötü bilgi ve tecrübelerdir ve dahilinde obsede olmak kavramlarıdır. İşte bunlar dışında ruhlara, varlıklara, varlıksal alanlara yaratılış içindeki hiç bir kuvvet zarar veremez, güç yetiremez. Bilginin iradesi kanunu tam olarak uygulatan ve yaşatan varlıklar olarak sonsuz zamanlar boyunca kendi kendine yetebilen ve sevgi içinde istediğini yapabilen varlıklar olarak yaşarlar.

Sonsuz zamanlar boyunca kendi kendini tüketmek ve yok etmek yolunu seçmediyse, kendi kendine yetebilecek gücü, enerjisi, isteği, varlığına bağlılığı asla bitmeyecek özelliklerde yapılardır. İşte sizi de obsedörler tarafından kıymetli kılan böyle özelliklerde olan ruhsal, varlıksal yapılarınız, enerjilerinizdir. Bu dünya şartlarındaki gördüğünüz insan bedenleri ile bu yapıların varlıkları gizlenmiştir ancak bu giz bile, böyle üstün özelliklerdeki kendinizi saklayacak şekilde olmaktan çıkmıştır. Ruh konusu, günümüz dünyasında bilinen bir kavram, tanınan bir kavram olarak bulunmaktadır ancak amacı, yapısı ve nedenleri üzerine bilgisizlikler söz konusudur. Bu insanlık için bir artıdır, en azından ruh kavramını benimsemiş olan insanlık, şimdi sadece onun yapısı, amacı ve içeriği ile ilgili bilgilenme aşamasındadır ve İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü tamamen bu konunun aydınlatılması amacı ile hazırlanmış bilgilerdir. 

Dünya şartlarından kurtulan, duyularındaki ve varlıksal alanlarındaki kısıtlanmaları bitirmiş olan varlıklar, ve haliyle sevgiye uyumlu bir şekilde düzenlemiş oldukları varlıkları ile, işte o zaman gerçek özgürlüğü tadacaklar, varlık olmanın, ruh olmanın ne kadar kıymetli ve eğlenceli ve yaşanılır bir durum olduğunu anlayacaklardır. 

Ruhunuzun, varlığınızın saklanamadığı gerçeklerden biridir düşünceleriniz, hayalleriniz, rüyalarınız ve benzer bir çok olay varlığınızın, ruhunuzun kanıtı olarak tarafınızca kullanılmaktadır. Yaratılış aslında sevgi ile ilgili bir kavramdır, var olmak sevgi ile ilgili olan bir erdemdir, ancak bunun aksi gibi davrananlar bizi ilgilendirmemekle birlikte ruhları yani varlıkları da gerçek özgürlüğe kavuşturacak tek yol sevgi varlığı olmakla ilgili olacaktır. 

Ruhsal güçleriniz, enerjileriniz en iyi kendisini bu kavramın yaşatılması ile korur, yeniler, tükenmeyen gücüne bu şekilde güç katar. Siz nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, gördüğünüz kamufle amacı ile bulunan insan bedenlerinin görünmeyen alanlarında bir ruh, bir varlıksal alanınız bulunmaktadır. İnsan bedeni şeklinde yapılanmış olan varlıksal beden duyunuzun enerjisi içerisinde merkez bir alanda ve kamufle beyin ile iletişim içinde olan bir kürenin içinde bütün duyularınız ve varlıksal özellikleriniz bulunmaktadır. Tüm bu varlıksal alanınız, kendisine göre kendisini koruma özelliklidir ancak daha öncede denildiği gibi olumsuz eylemler ve obsesyon ancak bu korumayı açabilmektedir. Bu olumsuz durumun dışında varlıklar, ruhlar zarar verilemez özellikleri ile yaratılış içinde bulunurlar.

( Burada din kitaplarında yada ruhsal öğretilerde bahsedilen ruh kavramından ayrı bir durum söz konusudur. Tanrı ve gibi her hangi bir oluşumun üflediği, yarattığı şeklindeki ruh tanımları yanlıştır, kabul etmemekteyiz. Ruh olan tüm varlıksal alandır, tüm varlıksal alanın enerjetik yapısıdır. Yoksa geçmişten gelen ruh tanımları bizim bahsettiğimiz tanımdan uzaktır. Zaten bu anlamları ile ruh, varlıksal alan tektir. Hepimizin bütünlüğünden oluşan yapı kast edilmektedir. )

Uygulanabilen sevgilerle varlıklarınızı, ruhlarınızı korumanız ve gücüne güç katmanız dileğiyle...