Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

2 Temmuz 2022 Cumartesi

♫ Caz, Blues Müzik, Elder Dilemma, Freedom Trail Studio, Jazz, Blues Mus...

Bir Anekdot: Gördüğüm, Duyduğum, Hissettiğim Şeylerin Tek Gerçek Olduğuna İnanmak Gibi Yetersiz Bir Görüşü Kullanmak...

Bir Anekdot: Gördüğüm, Duyduğum, Hissettiğim Şeylerin Tek Gerçek Olduğuna İnanmak Gibi Yetersiz Bir Görüşü Kullanmak...

Duyular gerçek olarak tanımladığı şeyleri bilgiler yoluyla varlığa aktarır ve varlıkta bu gerçekliği tanımlar ve yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak, gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik, varlığın kendisinin kabul ettiği, bilgiler ve oluşumlar olarak açıklamasını yapabileceği şekilde bir tanımlama ile açıklanmalıdır. Bu şekilde varlıkların sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sınırlandırmaları olmadan tanımlanan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır.

Mesela, birine sorsak O'nun gerçeklik bilgisinin ne olduğunu, O'nun için gerçeklik sadece duyuları ile algıladığı ve fark edebildiği, bilgisine duyuları yoluyla ulaşabildiği şeylerin bütünlüğünden oluşan hakikatler, anlayışlar, tanımlamalardır diyebiliriz, bu tanıma göre de Dünya hayatı benim gerçekliğim diyebilir. 

Ama başka biri için gerçeklik, sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sonuçlarından yola çıkarak tanımlanmaz, duyuların dışında felsefi doğrular ve mantıklı ve ispatlanmış bilgilerle, sebepler ve sonuçlar gözlenerek üzerinde derinlemesine yapılan çalışmaların sonuçları ile, ve bu sonuçlar ve bilgiler sonrasındaki gözlemleri kendisinde bir gerçeklik tanımı ortaya çıkarır ve bu, duyularının normalde algıladığının çok çok başka şekilde tanımladığı bir gerçeklik olabilir, çok mümkün. Bir bedende hapis olduğu mesela, gitmesi gereken bir yer olduğu, bu Dünya'nın geçiciliği, ölümden sonrası ile ilgili tanımlayabildiği hakikatleri O'nun gerçeklik olarak neyi anladığını ve algıladığını ortaya çıkarabilir. O'na göre kendisi ruhsal bir enerjidir ve bu şekilde bir gerçekliğin bilgisini yaşamaktadır, diğerine göre O sadece insandır, O'da bu şekilde bir gerçeklik bilgisini yaşamaktadır. Başka birine göre Dünya bir simülasyon, bir diğerine göre ise bir yanılgı...

Dolayısı ile aslında gerçeklik bilgisi, varlıkların kendilerinin karar vereceği şekilde düzenlenmektedir ancak bu sadece duyulardan elde edilen bilgiler yoluyla olmamalıdır. Gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerin tek gerçek olduğuna inanmak gibi yetersiz bir görüşü kullanmak, donanımlı zihinlerin onaylayamayacağı bir tanımlama şekli olur. 

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Şu zamana kadar bildiğimiz insan hayatının bir çok gerçeği tamamen yalanlarla düzenlenmiş şekilde ve insanların dikkatinden uzaklaştırıcı etkilerle de üzerinde durması engellenmiş, gerçekler aslı astarı olmayan yaratılış hikayeleri ile insanlardan gizlenmiştir.. Bizler aslında altı tane duyusal özellik değil, çok daha fazla duyusal özellikleri olan varlıklarız ve bizlerin sahip olduğu varlıksal alanların gücü, bu yaratılış içindeki en kıymetli özellikleri taşıyan enerjileri içeriğinde barındırmaktadır ve her şeye gücü yeten varlıklar olarak yaratılışın oldukça önemli bir gelişim seviyesinde bulunmaktayız. Sonsuzluğun içinde nokta olmamız ve kendimizi basit ve çaresiz görmemiz göreceli cevaplarla açıklanabilen yanıltıcı bir oyundur, potansiyelinizin olmadığını anlatmak ve inandırmak istemektedirler.

Altı duyu eksik bilgilendirilmesi ile varlıklarımızın potansiyeli küçümsenerek kurtuluşumuzun önü kesilmeye çalışılmış ve bizden faydalanmak isteyen obsedör alanlar için bu cahillik ve bilgisizlik hallerimiz fırsat olmuştur. 

Böyle yetersiz özellikleri olan varlıklar olmadığımız gibi bizler bildiğimiz gibi bir gezegen olan Dünya isimli bir gezegende de değiliz, hepimiz duyularımız tarafından yapılandırılmış ve onların sayesinde gerçekliklerimizin algılanması sağlanmış bir yaşam alanı sistemi içinde kendi dünyalarımızı yaşamaktayız ve burada olmamızın sebebi, bir saldırı altında kalarak böyle bir sistemin içerisine gönderilmemiz, düşmemiz, gelmemizdir. Doğmadan öncemizi hatırlamamak gibi bir uygulamanın üzerimizde yapılması zaten yeterince açıklayıcıdır.

Hiç kimsenin isteyerek bulunduğu bir yaşam alanı sistemi değildir dünya... Ve herkes bir çok sebep ve etkenler yüzünden öyle düşünmeye, yaşamaya ve gerçekler konusunda kayıtsız kalmaya zorlanmıştır, zorlanmaktadır.

Yaşam Alanı Sistemi Dünyanın Hakikati

♫ Klasik Müzik, Waltz of the Flowers, Tchaikovsky, Classical Music, Musi...

Bir Anekdot: Dünya Yaşamında Varlıkların Kendisini Adaması Gereken En Önemli Konu...

Bir Anekdot: Dünya Yaşamında Varlıkların Kendisini Adaması Gereken En Önemli Konu...

Yani dünya gibi bu kadar sorunlu bir yaşam alanındaki varlıkların kendilerini adaması gereken aslında en mühim konu, buraya nasıl ve neden geldim ve buradan biran önce nasıl çıkabilirim olmalıdır. Bütün sorun aslında böyle bir düzeni olan sistemsel yaşam alanı dünyasıdır, bu bedenler, ıstırap kavramları, ihtiyaçlar, dünya yaşamı gereksinimleri, her şeyin başlıca sebebidir.

Çok basit, sıradan, engel ve sınırlar dolu bir yaşamdır dünya yaşamı.

Üzerinde yaşanan hayatın içeriği sonrasında gelmektedir.

Bir Anekdot: Her Şeye Hayat Veren Sevginin Gücü Şeytaniliği, Yani Obsedörleri Yok Ediyor...

Bir Anekdot: Her Şeye Hayat Veren Sevginin Gücü Şeytaniliği, Yani Obsedörleri Yok Ediyor...

Sevginin gücü şeytaniliği, şeytan dediğim obsedör varlıkları, yok ediyor. Her şeye güç ve yaşam veren sevgi, onları yok ediyor ve böyle gizlenmesinin bir başka nedeni de budur. Siz o sevgi bilgilerinin içeriğindeki erdemlerin hepsini uygulayan, ve yasakların hepsini yapmayan bir varlık olduğunuzu düşünürseniz, sizden çıkan o kıymetler ötesi enerjetik gücün karşısında hiç bir kötülük duramaz.

İşte bu sevgi ancak bizleri, yaşamımızı, insanlığı kurtarabilir ve net bir şekilde inkar edilemez özellikleri ile tanımı da açığa çıkmıştır artık.

Sevgi Yasakları: Zarar Vermek Nedir?, Zarar Vermenin Zararları, Zarar Vermenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Zarar Vermek Nedir?, Zararcılık Nedir?, Zarar Vermenin Zararları, Zarar Vermenin Felsefi Tanımı

Zarar vermek, ilgili alanların yapılarında, özelliklerinde, durumlarında ve yaşamlarında sorunların ve problemlerin ortaya çıkmasını sağlamakla ilgili olan etkilere ve davranış ve uygulamalara verilen isimlerdir. Bir alanın kendi yapısında olumsuzlukların meydana gelmesini sağlamak o alana  zarar vermek anlamına gelir ve bizlere göre özellikle zarar verici özellikte belirtilmiş olan yasak bilgilerince davranmak, örnekle, zarar vermek anlamına da gelmektedir. Çok yönlü olarak anlaşılması özellikleri ile bir alanın kendi yaşamsal ve durumsal ve yapısal özelliklerinde sorunların ve bozulmaların meydana gelmesini sağlamak şeklindeki genel tanımla sevginin yapısına tamamen ters olan zararcılık, zarar vermek olumsuz eylemleri oldukça gereksiz, anlamsız ve yaşamsal alanları ve durumları olumsuz etkileyen özellikleri ile yasaklanmıştır. Zarar verici olmak yerine faydalı olmak şeklinde davranışlarımızı ve yaşamlarımızı düzenlemeliyiz.

♫ Elektronik, Club Müzik, Sugar, Vibe Tracks, Electronic Music, Club Mus...

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı

Üzülmek, bir varlığın sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Zamanının sorunlu geçmesi tanımı da yapılabilir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar varlık üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağını unutmadan ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Üzülenlere destek olmamıza neden olan alarm durumundan faydalanıp, kesinlikle başkalarını üzücü şekilde davranışlar sergilememeliyiz. 

Üzüntüler meydana geldiğinde bir sorun olduğunu anlamakla ilgili olarak gereken yardım ve destek çalışmalarını yapmalıyız ve kimleri ve neler üzüyorsa bunları kesinlikle yapmaktan uzak durmalıyız, yaşamda bütün alanların her zaman mutlu olmasını sağlamakla ilgili bir durum içerisinde olarak elimizden geldiğince üzüntülere neden olmadan yaşamalıyız, ancak kendinin üzülmesi söz konusu olacak şekilde başkasının üzülmemesi şeklindeki davranışlarda göreceli olarak ayarında yapılmalıdır, annelerin çocukları için böyle fedakarlıklarda bulunması zor durumlarda normal olabilirken ve bu durumun uyarıcılığı çocuğu ile ilgili bir sorunu ortaya çıkarırken ve bununda aslında mümkün olduğunca olmaması gerekirken, ilgili bütün alanların mümkün olduğunca üzülmeden sorunlarının ve olaylarının halledilmesi, mutluluk yoluyla çözülmesi şeklinde yapılanmalarıyla ilgili olmalıyız. O üzülecek diye senin üzülmen doğru değildir, onun neden üzüldüğünü, senin neden üzüleceğini ortaya çıkararak, bir açıklama ve bilgilenme hali ile iki alanında mutluluklarını sağlamakla ilgili olmalıyız. Üzülmek uyarı olan özellikleri ile algılanarak, hiç bir alanı üzmekle ilgili olmayarak sevgiye uyumlu olarak davranmış oluruz. Yaşamda üzüntüler değil, mutluluklar getirenlere ihtiyaç vardır ve bu şekilde bir durumu yaşatmak sevgi ile ilgili olmaktır.

Sevgi Yasakları: Tesir Nedir?, Tesirlerin Zararları, Obsedör Tesirler Nasıl Olur?, Tesirin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tesir Nedir?, Tesirlerin Zararları, Obsedör Tesirler Nasıl Olur?, Tesirin Felsefi Tanımı

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Burada kelime anlamı değil, oluşumsal yapısı kast edilmektedir. Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır. Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır. 

Ve bu gibi yöntemleri doğru bulmak, onaylamak tamamen yanlıştır. Bu durum aynı zamanda dünya yaşam alanı sisteminde de ilgili alanları etkilemekle ilgili olan bir oluşumu hazırlamak ve onun olumsuz bir şekilde etkilenmesine neden olmakla aynı anlamları taşımaktadır. Örnekle hiç farkında olmadığı şekilde ses frekansları ile ilgili alanlara zarar vermek gibi, yada görsel sinsiliklerle yada yaşam alanına gizli etkileri ortaya çıkaran düzeneklerle bunları yapmak şeklindeki durumlar, tesirler ve onların oluşturulması ile aynı anlamları taşımaktadır. Obsedörler ve oluşumları bütün saldırılarını bu gibi tesirlerle yapmaktadırlar. Tesirler içeriğindeki bilgiyi aynen yaşatan enerjiler şeklinde yapılanmalardır ve obsedörler ve oluşumlarına özel olan bir çalışmadır. İlgili alanların iradelerini ve kendi yaşamlarını olumsuz etkilemek için kullanırlar ve sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yasaklanmıştır.

♫ Klasik Müzik, John Stockton Slow Drag, Chris Zabriskie, Classical Musi...

Sevgi Yasakları: Tembellik Nedir?, Tembelliğin Zararları, Tembelliğin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tembellik Nedir?, Tembelliğin Zararları, Tembelliği Felsefi Tanımı

Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliği de söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşamda yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşılır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunulmaz.

Tembellik, çalışmak gibi üstün bir erdemin varlığını yok etmek için hazırlanmış olan obsedör bir eylemdir. Obsedörlerin ve oluşumlarının varlıklarda en çok olmasını istedikleri şeylerden biride tembelliklerdir. Çünkü ancak çalışarak onların, kötülüklerin üstesinden gelebilmek gibi bir durum söz konusu olur ve tembellikler bu anlamda obsedör bir mücadele için tam aranılan özelliklerde olumsuz eylemlerdir. Aynı zamanda yaşamın gelişmesi, varlıkların gelişmesi ile ilgilide engeller ortaya çıkaran tembellikler, öğrenmenin, anlamanın, bilmenin, edinmenin çalışmalar yoluyla elde edilmesi gerçeğinin önündeki set şeklindeki olumsuz eylemlerdir. Bu eylem öyle hallere gelme özelliklerinde olur ki, artık varlıklar yürümek konusunda bile tembellik şeklinde bir alışkanlığı edinmiş olabilirler, herkesin herkes kadar çalışmasının söz konusu olmayacağı gerçeği ile ancak herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukları çalışması da gerekiyorsa yapması özellikleri ile tembellikler sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yasaktır, yanlıştır, zararlıdır.

Sevgi Yasakları: Saplantı Nedir?, Saplantıların Zararları, Saplantının Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Saplantı Nedir?, Saplantıların Zararları, Saplantının Felsefi Tanımı

Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için varlıkları etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir varlık ile aşk yaşamak isteyen diğer varlığın, bunu istemeyen varlığın reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü durumlara girmek bir saplantıdır. Bu haliyle saplantılar yasaktır. Bu dünya yaşamında hiç bir şeyi saplantı haline getirmemek gereklidir, çok daha önemli durumlar ve konular karşımızdadır, varlıkların kendilerini paralayacak ve kendilerine zarar verecek şekilde bir bağlanmaların söz konusu olmaması gereklidir. Saplantılar ilgili alanlara zarar verici özellikte olan bağlılıklar ve isteklerdir. Bu isteklerin ve bağlılıkların etkisinden kurtulamaması haline saplantılar denilmektedir. İlgili alanları kendisinden başka düşünecek ve yapacak bir hareket bırakmamaya kadar giden düşüncelerin esiri olmasına neden olan saplantılar, zihinsel alanlarda kendisine özel bir hastalık şeklinde yer edinmelerle bulunurlar ve bu özellikleri ile sevginin yapına, özgür iradeye tamamen ters olan olumsuz eylemdir. 

Varlıklar her zaman kendilerinin kontrolünde olabilecek şekilde bir yaşam üzerinde olmalıdırlar. Neyi istediklerini, neden isteklerini, istememeleri gerekenleri, isteyip de olmayan şeylere karşı gayet anlayışlı ve düzenli bir tutum sergilemeleri gerektiğini bilmelidirler ve buna göre yaşamalıdırlar, yoksa zaten bir karışıklık çıkarılması için düzenlenmiş olan dünya yaşam alanı sisteminde saplantılar varlıklara oldukça zarar verici hale gelirler. İşte bu açıklama ile bütün saplantıların nedenleri ve içerikleri bilinerek sevgiye uygun olmayan yapıları ile zararlı, gereksiz ve yasak olarak sayılır.

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Jay Sweeps, Geographer, Chill, Ambient Musi...

Sevgi Yasakları: Merak Nedir?, Negatif Merakın Zararları, Merakın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Merak Nedir?, Negatif Merakın Zararları, Merakın Felsefi Tanımı

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir varlığın özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ve bunu merak halini yaşamadan varlığa sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. 

Kendi hakkı olmayan konularda merak göstermek yasak, ancak kendisini başarıya götürmek gibi sebeplere neden olan ve hakkı olan konularda gösterilen meraklarda yasaldır. Negatif merakların zararlı olabileceği gibi ilgili alanları gereksiz yere meşgul eden ve içeriğinde olumsuzluklarında bulunmasının söz konusu olduğu eylemlerin yapılmasına neden olur. 

Yaşamda başkalarına özel olan konuları merak etmemeliyiz, bu tıpkı ilgili alanların kendilerine özel olan konuların bilinmesini istemesi gibi bir durumdur ve içeriğinde saygınında söz konusu olması ile bu yasak bilgisi sevginin yapısına ters olduğunu açıklar. Pozitif meraklar ise içeriğinde çok özellikli faydalı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayıcı şekilde yapılanmaları bulundurur. Bilimsel bir çok buluş böyle bir merakın sonucu ile ortaya çıkmıştır gibi sözlere katılıp, pozitif merakla çalışmaların çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Anekdot: Var Olma Hali İstemektir, Zaman İse Gerçek İstek ve İhtiyaçların Yerine Getirilmesini Sağlayan Duyusal Özelliktir...

Bir Anekdot: Var Olma Hali İstemektir, Zaman İse Gerçek İstek ve İhtiyaçların Yerine Getirilmesini Sağlayan Duyusal Özelliktir...

Var olma hali, istemektir, istediğinin olması ise var olma halinin genel özelliğidir. Bir varlığın bir isteği varsa bunun gerçekleşmesinin gerekliliği var olma halinin genel özelliğidir ve isteklerimizin de asıl nedeni ihtiyaçlardan gelmektedir ve işte, zaman özelliği varlığın ihtiyaçlarına ve dahilinde isteklerine şartlanmış bir şekilde yaratılış içinde varlığa her konuda yardımcı olabilecek şekilde bir durumla varlıkla bütün olarak, bir duyu olarak, varlığın kendisini ifade eden bütün bir özellik şeklinde çalışır.

Var olma hali yaşayan varlıkların istedikleri her şeyin olması gerekmektedir nitekim bu onun amacını bulması, amacını yaşatması ile ilgili olarak, hem de var olmanın temel esası olarak, var olan varlıkların kendi var olma bilgileri ile kendilerine ait varoluşlarının anlamlarını yaratması gerekecektir ve bu, ancak istenilen her şeyin olabildiği imkanlar içinde söz konusu olabilir. Ve zaman bu konuda varlığa yardımcı olma özellikleri ile en başından bu yana kendisi ile bütün olmuş şekilde olan görme, duyma ve diğer temel duyular gibi duyusal özelliği olarak çalışmaktadır.

Bir Anekdot: Çünkü İyilik Kendisi İçin Vardır, Kötülükler İyilikleri Yok Etmek İçin...

İyi olmak, sevgiyi yaşatmak, bu yaratılış içinde belirli bir zaman boyunca demek ki mücadele isteyen bir kavrammış...

Hem iyi olup hem de dilediğin gibi umarsızca yaşayamıyorsun...

İyi isen, biran önce bilgilenmelisin, çalışmalısın, kendini geliştirmelisin ve iyiliğine sahip çıkıp onu korumalısın. Yoksa iyilik zaten yapı olarak çekicidir ve gelenlerde kötülüklerden başkası olmayacaktır. Bu çalışmalar içerisine girerek biran önce kendi sonsuz yaşamını kuramayan iyiliklerin peşini bu kötülükler bırakmamakla ilgililer.

Çünkü iyilik kendisi için vardır, kötülükler iyilikleri yok etmek için... 

Ve işte anti obsedörlükte iyiliklerin iyiliğini koruyan özellikleri ile yapılandırılmış ve iyiliklerin sonsuzluğunu garantileyen yegane erdemsel özelliktir, iyilikler anti obsedörlük erdemini kendilerine yaşatmadan çok uzun süre kalamazlar... İyilikleri kötülüklerden koruyan, gerçek kötülüklerden koruyan erdemlerin başında anti obsedörlük gelmektedir...

1 Temmuz 2022 Cuma

♫ Sinematik Müzik, Ben, William Rosati, Cinematic Music, Cinematic songs...

Sevgi Yasakları: Sabırsızlık Nedir?, Sabırsızlığın Zararları, Sabırsızlığın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Sabırsızlık Nedir?, Sabırsızlığın Zararları, Sabırsızlığın Felsefi Tanımı

Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarının da değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır. Ve sabırsızlık yasaktır. Dünya yaşam alanı sistemindeki düzen sabırlı olmakla ilgili bir yapılanma içerisindedir. Sabırlı olarak dünya düzeninde ancak verimli olabiliriz. Zaman dünya yaşam alanı sisteminde olayları ve durumları hemen meydana getirebilmek şeklinde yapılanmamıştır ve bu sebeple sabırlı olmak zorunda bırakılmışızdır. 

Ve sabırlı olarak, isteklerimize ve amaçlarımıza dair çok daha verimli sonuçlar elde edebiliriz, zamanın dünya yaşam alanı sistemindeki çalışmasını gözlemleyerek buna uygun davranmaya çalışmak sabırdır ve buna uygun davranmamak sabırsızlıktır ve bu durum kişilerin kendilerine zarar verici özellikleri ile, hakikati ve gerçekleri bilememesi özellikleri ile sevgiye uyumlu olmayacak şekilde zararlı, gereksiz ve anlamsızdır. Bu örnekle, sevginin içeriğindeki bütün erdemlerinde tezatlarını yasak olarak algılayabilirsiniz, yazılmamış olmasına rağmen, örnekle merhametsizlik, özgürlüksüzlük, farkındalıksızlık şeklinde yasaklarda otomatikman oluşturulur.

Sevgi Yasakları: Tartışmak Nedir?, Negatif Tartışmanın Zararları, Tartışmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tartışmak Nedir?, Negatif Tartışmanın Zararları, Tartışmanın Felsefi Tanımı

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalarda sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden olumsuz başlangıç eylemleridir. Ve bu haliyle olumsuz olanları yasak, olumluları ise yasaldır. 

Mesela, gereksiz konuları, anlamsız fikirleri, olayları, sonucunda hiç birşeyin elde edilemeyeceği ve içindeki öfkenin ve olumsuz eylemlerle temas eden duygusal reaksiyonların bulunduğu bütün tartışmalar negatif tartışmadır. Pozitif tartışmalar çekicidir, negatif tartışmalar iticidir. Bu halleri ile bile hemen ayırt edilebilir. Pozitif tartışmalar sonrasında herkes bir şeyler öğrenir, anlar, yada eğlenir, bu tartışmadan memnun olur. Ancak negatif tartışmalar sonrasında bir gereksizlik, akabinde yüksek sesler, üste çıkmaya haklı olmaya çalışmak, nedensizce bir şeyi savunmak, amacı olmayan düşüncelerde ısrar etmek, tartışarak faydalı şeyler edinmek yerine benim söylediğim doğru ben haklıyım ve ben bilirim gibi kibirsel konuşmalar, tamamen negatiftir ve içerik ve görünüş olarak tamamen fark edilebilir durumdadır. İşte bu açıklamalar ile hangi tartışmaların pozitif faydalı ve yararlı olduğunu bilerek, hangilerinin negatif amaçları olduğunu gözlemleyerek gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz. Negatif olanlarının sevgiye ters olan yapısı ile zararlı, gereksiz ve yasaktır.

♫ Klasik Müzik, A Brighter Heart, Audionautix, Classical Music, Musique ...

Sevgi Yasakları: İhtiras Nedir?, Tutku Nedir?, Negatif İhtiras ve Tutkunun Zararları, İhtiras ve Tutkunun Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İhtiras Nedir?, Tutku Nedir?, Negatif İhtiras ve Tutkunun Zararları, İhtiras ve Tutkunun Felsefi Tanımı

İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede varlıklarda yada başka oluşumlarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkisi de çok benzer özellikleri ile aynı anlamdadır. Tutkularda çok daha coşkulu hallerin olması söz konusu olabilmektedir. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, yanlış, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir şekilde özelliklerden gösterdiğinden yasaldır, doğrudur. Bir şeyi eğer onun ardında faydalı bir olay varsa çok istemek gerekebilir. Bu pozitif ihtiras ve tutku o şeyi oluşturabilir. İstek güçlü bir varlıksal haldir ve samimi isteklerimiz bu konuda belirleyicidir.

Dolayısı ile samimice ve gerçekten ne istediğini bilen bir oluşumun ısrarla bir şeyi istemesi ve uzun bir süre bu isteğinde ısrarcı olması, çalışmalar yapması, araştırmalar yapması, düşüncelere dalması O'nun tutkularının olduğu anlamına gelir ve ne olduğu öğrenilerek pozitif mi negatif mi olduğuna bakılarak son vermesi yada devam etmesi şeklinde bilgilendirme, engelleme yapılır. İçeriğinde olumsuz eylemler olan yada ilerisinde onlara temas etme ihtimali bulunan yada sonuçlarının farklı şekilde olacağını düşünerek, yanlış umutlara kapılarak istenilen konular, neyi istediğinin ve ne sonuçlarla karşılaşacağını bilmeyenlerin tutkulu istekleri negatif olarak yorumlanarak gereken incelemeler yapılır ve bu konuda pozitif ihtiras ve tutkular işimize yarayacak şekilde kullanılabilir. Mesela oyunlarda yarışları kazanmak ve sonucunda oyunların mantığını anlamak ve kendi duyusal bilgilerini, becerilerini geliştirmek konusunu tutku haline getirmiş olmak oldukça pozitiftir. Tabi aynı zamanda bu tutku ve ihtiraslar kesinlikle ilgili olduğu alanda kendisini olumsuz hissetmesine neden olacak şekilde bir durum içinde olmaz. Pozitif olan tutku ve ihtiraslar zaten içeriği neticesi ile kendisini gayet olumlu bir şekilde yaşatır. Anlamlıdır, düzenlidir, sonuçları bellidir, amacı bellidir. Anlamsızca panik ve heyecan, kendinden geçme gibi istekler kesinlikle yanlış olan durumlardır ve negatif tutkuların bir durumu olarak algılanır. Bu açıklamalar ile negatif olan tutkuları ve ihtirasları uygulamamalı, sevgiye ters olduğunu bilmeli, pozitif olanları ise yaşamı çok daha verimli hale getirme özellikleri ile gereken ve düzenli uygulamalarla kullanmalıyız.

Sevgi Yasakları: Eleştiri Nedir?, Negatif Eleştirinin Zararları?, Negatif Eleştiri Neden Yapılır?, Eleştirinin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Eleştiri Nedir? Negatif Eleştirinin Zararları?, Negatif Eleştiri Neden Yapılır?, Eleştirinin Felsefi Tanımı

Eleştiri, ilgili alanların kendi yapıları ve özellikleri ve çalışmaları ve durumları ile ilgili olarak bir yorum yapma şeklidir ve bu yorum başkası tarafından yapılması ile ilgili olarak yapılandırılır. Başka alanların başka alanlar hakkında yaptıkları yorumlara ve açıklamalara, onların durumları ve çalışmaları hakkında olan bu bilgilere, söylemlere eleştiriler denilmektedir.

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hem de zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissettirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Bunun aksine birde pozitif olan gerçek yapıcı eleştiriler vardır ki bunlar ilgili alana fayda sağlar ve bu özellikleri ile yasaldır, yıkıcı ve yapıcı olmaktan uzak olanlar ise yasaktır. Negatif eleştiriler, bilerek ve isteyerek ilgili alanların olumsuzluğunu istemek için yapılan eleştirilerdir ve bu durumdan onların olumsuz etkilenmesi istenir, niyet bu şekildedir, ancak  pozitif olanlar ise olumsuz bir içerik gibide görünse niyetinde onun iyiliğini istemek ve bir düzen içerisinde olmasını sağlamakla ilgili olan eleştirilerdir, işte bu eleştiriler oldukça faydalıdır, kendisinin göremediği sorunları ve yanlışları görmesini sağlar ve bu açıdan sevgiye uyumlu olan yapısı ile kullanılır, ancak diğer eleştirinin içerisinde kötü niyet, yalan ve sahtecilik gibi, diğer alanlara zarar vermek gibi olumsuzluklar söz konusudur ve sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yanlıştır, zararlıdır ve yasaktır.

Bir örnekle,'' yani başarılı olmamış bence...'' şeklinde bir eleştiri yapıldı diyelim, neden dendiğinde mantıklı ve akla uygun olan sebep sonuçları ile açıklaması yapılması ile işte o zaman bu pozitif eleştiri olur ve o alana faydası dokunur. Ancak böyle cevaplar verilemiyor da, ''ne bilim ben ya bana öyle geldi'' gibi baştan sağma açıklamalar negatif eleştirinin göstergesidir ve ardında başka sebepler vardır, kıskançlık v.s.

Bu örnekle pozitif eleştiride açıklanmış oldu, pozitif eleştiride kesinlikle o alana fayda sağlayan yardım bilgileridir. Onun görmediğini pozitif eleştiri yapan görmüş olabilir ve bununla ilgili olarak eleştirel tarzda bilgi vermek zorundadır ve bu kesinlikle pozitiftir ve zaten arkasındaki anlamsal gerçek ortaya çıkmalıdır, nedenleri ve sonuçları ile açıklamaları vardır ve bunu duyan o alan, varlık, yada konu kesinlikle mutluluk duyar, bilmediği şeyi görmesi sağlandığı için teşekkür etmeli ve yaşam halinde pozitif eleştiriler gereklidir, sevgiye uyumludur ve uygulanır. Eleştirinin mantığında yanlışı belirtmek vardır ve bu yüzden sonucun açıklanması ile negatif mi pozitif mi olduğu belli olur.

Yani başarılı olmamış diyen... Çünkü şu alanlarda o şey çalışmıyor, bak, oysaki orada çalışması lazım, gibi açıklayıcı bilgiler verebilmelidir, şeklinde sebep sonuçları ile pozitif eleştiriler kendi fayda sağlayıcılıklarını da ortaya çıkarma özelliklerinde olurlar.

♫ Elektronik, Club Müzik, Hyped, Andrew Huang, Electronic Music, Club Mu...

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

İltifat, bir şeyi, varlığı yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. İltifat edilen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Biri çok güzelse ve bunu söyleyen için gerçekten güzelse, ona bu güzelliğini söylemek iltifat olur. Ama güzel değilse, sırf onu memnun etmek için bunu söylemişse işte bu zarar verici, yasak olan iltifat olur ve bu durum onun memnun olmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hiç bir şey söylememek, yada illa fikrini istiyorsa gerçek düşüncelerini söylemek gereklidir. Aynı zamanda negatif iltifat, yalan yasağı ile de temas eder ve içeriğinde zaten olumsuz bir eylem bulunmaktadır zaten. Hiç kimse ve yer yalan bilgilerle memnun edilecek kadar çaresiz değildir ve o, zaten onu gerçek sandığı için memnun olmuştur. Bu yüzden övgü ve iltifatlarımıza dikkat etmeli, neyi neden, hangi sebeple söylediğimizi bilmeliyiz. Bu konuda da sebeplerimiz ve sonuçlarımız olmalı ve karşıdaki sorduğunda bunları açıklayarak onu daha da mutlu edebiliriz.

Aynı zamanda gerçek olmayan iltifatların içeriğinde yalancılık, sahtelik gibi başka olumsuz eylemler ve niyetler ve düşünceler barınmaktadır. İltifatlar içeriğinde gerçeklerin söz konusu olduğunda bir anlam taşır ve ancak bu şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında hem söyleyene ve hem söylenene zarar verici etkileri ile yaşanır. Bu açıklama ile  gerçek ve samimi olan iltifatlar doğrudur, yaşatılmalıdır ancak sahte ve gerçek olmayan, samimi olmayan iltifatlar zararlıdır, yaşatılmamalıdır.

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Ve bu kesinliğin kazandığı olumsuz eylemlerin olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda olumsuzlukları bilerek ve bundan emin olunduktan sonra onları olumluya dönüştürmeye çalışmak adına çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Denenerek, sebep ve sonuçları ile olumsuz oldukları ispatlanmış bütün eylemleri olumluya çevirmeye çalışmak bağnazlığı yasaktır. Bunun felsefi ve yaşamsal onayının verilebilmesi gerekmektedir ki, bu listedekilerin hepsi tamamen olumsuzluğu belirgin özellikte olan eylemlerdir.

Kötülüklerin bir sinsiliği olan bu durum, kötülükleri iyilik gibi gösterme çalışmalarını içerisine almaktadır. Örnekle, dünya yaşam alanı sisteminde oldukça fazla yaygınlaşmış olan aşk ve kıskançlık, cinsellik ve ıstırap kavramları iç içe sokulmuş ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. Olumsuz eylemleri olumlu gibi gösterme çalışmalarıdır bunlar. Sadizmi bir tercih olarak gösterip yaşatılmaya çalışılması, aşkın içeriğinde kıskançlığın normal bir şey olduğunu göstererek kıskançlık gibi kötü bir eylemin yaşatılmaya çalışılması hep sinsice erdemlere karışmış olan kötülüklerin sonucudur. İşte bu ve benzer örneklerle olumsuzluklar olumlu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır ve bu konuda bütün alanlar dikkatli olmalıdırlar. İçeriğinde yasak bilgileri ilgili olan ve başka alanlarda başka isimlerle bulunabilme özelliklerinde de bulunabilen bütün olumsuzlukları bu bakış açısı ile inceleyerek, sinsice bir düzensizlikle yapılandırılma ihtimallerini gözleyerek gereken bütün çalışmalar yapılır ve sevginin içeriğine yapısına ters olan bu durum kesinlikle zararlıdır, erdemlerin içeriğini yok etmekle ilgilidir ve yasaklanmıştır.

♫ Caz, Blues Müzik, We Share This, Freedom Trail Studio, Jazz, Blues Mus...

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Alışkanlık, bir şeyi sürekli yapmaktan kaynaklanarak varlıksal enerjiler duyusal özelliğinizin içerisindeki enerjilere tecrübeler şeklinde işlenen olayların, durumların, yaşamların yeniden, bu şekilde bir alanda işlenmiş olması kaydı ile yapmak istenmesi durumudur. Ve bu tanımla olumsuz eylemleri ifade ederek edinilmiş bütün alışkanlıklar ve bu şekilde uygulanabilecek alışkanlıklar yasaktır. Aksine sevgiyi tamamlayan erdemlere uygun şekilde edinilen alışkanlıklar ise sonrasında buradan erdemsel bilgilere ve sonrasında duyusal özelliklere dönüşebilme halleri ile yasaldır. Bazı duyusal özelliklerimizde olumsuzluklar alışkanlık maskesi altında gizlenmiştir, bunları birbirinden ayırmak gereklidir.

Alışkanlıklar uzun süre belirli şeyleri yapmış olmak sonrasında ortaya çıkan ve ilgili alanları etkileyen ve sonrasında artık uygulanması gereken o şeylere dair otomatik bir edinim hali içerisinde olmamızı sağlayan oluşumlardır.  Bir alışkanlık söz konusu olduğunda enerjetik yapılanmada bir değişim söz konusu olmaktadır. Alışkanlıkların kendisine özel bir oluşumu olabilmektedir. Her gün sürekli aynı şeyi yapmış olmakla ilgili olarak, yine her gün o şeylerin yapılması ile ilgili bir itilim, bir çekicilik şeklinde durum yaşanmaktadır ve işte böyle edinimler ve uygulama yollarına alışkanlıklar denilmektedir. Ve sevginin içeriğine göre olumsuz olabilecek bütün alışkanlıklar zararlıdır, yok edilmelidir, yasaklanmıştır, ancak olumlu olabilecek alışkanlıklar ise kontrollü şekilde düzenlenmeli ve uygulamasında sorunsuzluklar söz konusu edilerek yaşatılabilmektedir. Örnekle her gün kitap okumaya alışmış bir zihnin bu durumu, okuduğu kitabın içeriğinin de faydalı olması ile olumlu bir alışkanlıktır ve kendi istemediği sürece bu alışkanlık kendisinde kalabilir, ancak her gün bir şekilde zarar verici, yada öfkeli ve şiddetli davranışlar sergileyen bir alanın bu durumu olumsuz bir alışkanlıktır ve yasak bilgilerinin içeriğinde olan bütün olumsuzlukların alışkanlıklar şeklinde ortaya çıkmış olması, olumsuz alışkanlıkları tanımlamaktadır ve zararlıdır ve yok edilmelidir, sevginin yapısına terstir. Bu gibi olumsuz alışkanlıklar, olumsuz eylemlerin uygulanması ile ilgili başka bir olumsuzluk olarak bulunurlar ve ilgili alanlar bunların farkında vararak bir an önce yok etmek için gereken çalışmaları yapmalıdırlar. İşte bu açıklama olumlu alışkanlıkları yasallayan sevgi, olumsuz olanları ise yasaklamıştır.

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...

Utanmakla ilgili olarak ilgili alanların kendilerini kötü hissetmesini sağlayan duygusal bir sorunun ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Oysaki utanmak yerine, ilgili alana sorunla ilgili çözümlerin bulunması, hatalarının tekrarlanmaması adına tavsiyelerde bulunulması sağlanmalıdır ve onun kendisini utanmak şeklinde kötü hissederek çok kötü bir durumun yaşatılmasına engel olunmalıdır. Utanmak bu açıklamalar ile kesinlikle yaşatılmaması gereken bir eylemdir. Utanmaya neden olacak olaylar söz konusu olduğunda derslerin ve çözümsel çarelerin ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklindeki davranışlarla çok daha yararlı ve faydalı bir durumu iki alan içinde yapmış oluruz.

30 Haziran 2022 Perşembe

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Neither Sweat Nor Tears, Dan Bodan, Chill, ...

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Bir yazımızda varlıkların zaman ve hiçlik ortaklığından meydana geldiğini, ve ilk başta en geri seviyede bir enerji olarak oluştuklarını ve zamanla görme, duyma gibi duyularının da meydana geldiğinden bahsetmiştik. Tekrar özetlemek gerekirse, yaratılış içinde varlıklar, bir heplik hali içerisinde bulunan hiçliğin, bu hepliğin aynı zamanda zaman olması şeklindeki yapılanması ve ortaklaşa çalışması ile meydana gelmektedirler. Zaman kendi kendine ortaya çıkma özelliklerinde olup, hiçlikte aynı özelliklerde bir kavramdır. Hiçliğin kendisine özel olan bu yapısını değiştirme özelliklerinde olan zaman, sonrasında ortaya var olma halleri meydana getirmektedir ve bu en ilkel enerjilerden başlayarak zamanla gelişen enerjinin, varlıksal alan olmasına kadar gitmesi şeklindeki bir durumdur. İşte bu yaratılış durumu her yöne doğru bir heplik hali içerisinde sonsuzdur. Başı ve sonu yoktur. Ve bu yeni ortaya çıkan varlıksal oluşumlar, enerjiler, kendilerini yeni tanımaya başladıklarında, örnekle daha henüz  görme ve duyma özellikleri olan çok ilkel ve zorunlu cahillik yaşayan bir varlık, başka bir varlıkla karşılaştığında, onun özelliklerinden birini zorla almayı normal bir durum sayabilmektedir ve işte bu zorunlu cahillik, ortaya hırsızlığı çıkarmış olmaktadır, onu alma isteği de kıskançlığı ortaya çıkarmıştır. 

İşte aslında var olma özelliğinin zorunlu cahilliklerinden ortaya çıkmış olan kötülükler çok uzun zamanlar boyunca, sayısı belirsiz, varlıklarda yaşatıla yaşatıla kendilerine ait kötülükler şeklinde bir oluşumlar bütünlüğü haline gelmeye başlamışlardır ve kötülük yaparak var olmayı normal bir durummuş gibi yaşatmaya başlayan varlıkların sonrasında bu durum artık kontrolden çıkmış, özellikle kötülükler yapan, saldırılar ve savaşlar açan, obsede eden özellikler meydana getirmişler, varlıklar oluşturmuşlardır ve işte bu durum artık yaratılış içinde kendi kendi meydana gelen yok edici hallerin oluşmasına neden olmuştur. Yaratılış kontrolsüz bir şekilde meydana gelişlerin yeridir. Hiç bir irade ve bilgi temel yaratılış alanında söz konusu değildir. Orada yaşanan etkilerden ve olaylardan etkilenerek oluşumlar meydana gelmektedir. Hiçlikler yaratılış içindeki olaylardan etkilenmekte oluşumlar ortaya çıkarmaktadır ki, hiçliğin ve yaratılışın bu durumunu bilen obsedörler artık özellikle obsedör haller meydana getirmektedirler ve yaratılış var olma hali ile yok olma halinin savaş alanı şeklinde bir durumu yaşatmaktadır artık. 

İlk zamanlarında zorunlu cahilliklerinin nedeni ile ortaya çıkmış olan kötülükler, sonrasında kendisine ait bir yok edici ve yok olma özellikleri gösteren yaşam formlarına dönüşmüşlerdir ve bu açıklama ile de anlaşılacağı gibi bütün obsedörler ve oluşumları bir hatadır, bir yanlışlıktır, bir olmaması gereken durum ve yaşam formudur. Kendisinin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini bilmeyen alanların yaptığı yanlışlıkların sonuçları olarak bir oluşum haline gelmiş olan bütün kötülükler, bu tabi çok uzun zamanlar sonra olan durumlardır, işte şimdi yaratılış içinde bitmek bilmeyen ve sonsuzluk boyunca uzanan obsedör alanları meydana getirmiştir ve var olma halinin sonsuzluğu şeklinde obsedörler oluşumları da bütün var olma özelliği gösteren alanlarda bu şekilde meydana gelmektedirler. İşte kötülük bu şekilde oluşmuştur ve var olma özellikleri gösteren bütün alanlar onların bir hata ve yanlışlık olduğunu bilerek yok etmek için gereken bütün çalışmaları yapmalıdır. Kendisinde her zaman bu güç, tecrübe ve beceri olmaktadır. Bu bilgide bu açıklama ile bütün kötülükleri yok edecek etkileri ve çalışmaları ile yapılanır.

Obsedörler, Şeytaniler ve Onların Yok Edilmesinin Gerekliliği Konusunda Felsefi Bir Açıklama

Obsedörler, Şeytaniler ve Onların Yok Edilmesinin Gerekliliği Konusunda Felsefi Bir Açıklama

Yok Olma Hali Yaşayan ve Tüm Yaratılışın Başına Musallat Olmuş Olan Obsedörler, Şeytaniler ve Yok Edilmelerinin Gereklilikleri

Obsesyonun nasıl bir alçaklık durumu olduğunu bilen Vil Solivyes, varlıksal alanı ve içeriğindeki bütün oluşumlar, obsedörlerin bir yok olma halinin yolcusu olduklarını bilmektedir ve onların var olma özelliklerinin yok olduğunu ve yok olan bu var olma özelliklerinin zaten onları bir yok etme girişiminde bulunduğunu ancak onların bitmek bilmeyen kötü bilgilere olan yakınlığı, ilgisi, bir bütün olma halinden kaynaklanan uygulama hali yüzünden yok olmuş olan var olma özelliklerini başkalarının enerjileri ile, bilgileri ile, tecrübeleri ile doldurmaya çalışmaktadırlar ancak belirli bir süre sonra yine bu durumu kabul etmeyen ve onlarla ilgili gerçekleri bilerek bu gerçeklerin var olma haline ters olması kaynaklı özelliğin kendisini yok etme durumuna geçmesine de aldırış etmeyerek, kendi merkez alanlarında kendilerini yiyip bitiren şeylerin ne olduğuna hiç aldırış bile etmeden, sürekli bir içsel tükenme halinde olan bu yok olma hali yaşayan obsedörler, ne ne yaptıklarının tam olarak farkındalar, ne kullandıkları bilgi ve tecrübeler kendilerine ait, nede onları bu durumdan kurtarabilecek bir yolun yolcusular, kendisini yok etmeye başlamış olan var olma özelliklerinin içerisinde onun var olmasını kanıtlayan hiç bir varlıksal özellik, bilgi ve tecrübe kalmamıştır ve bu duruma gelen varlık yok olmak zorundadır, çünkü kendi varlığını kanıtlayan bir şey kalmamıştır ve kendi olarak kaldığı şeyin kendisi olduğunu sanmasına neden olan kötü bilgilerin içerisinde, kötü bilgilerin etkileme isteği, aktif olmak ile ilgili bir oluşuma fırsat bulmaları ve bunu umursamadan yaşamaları durumu belki de, ve bu şekilde binbir tahminin bu sırada oluşturulabilmesi sonrasında yok olmuş olan bir varlığın kötü bilgilerin elinde oyuncak olması ve artık varlığın bilgileri yönetmesi durumunun değil, kötü bilgilerin varlığı kullanması ve dilediğini yaptırması olayına şahit olarak varlıksal hiç bir özelliğin kalmadığı tamamen yok etmek, zarar vermek, ziyan etmek şeklinde Vil Solivyes varlıksal alanında yasaklanmış bütün eylemlerin yasal olması durumunu normalleştirmiş yaşam tarzları ile, sürekli onları yok etmeye çalışan yok olma hali özelliği olmuş olan var olma özelliklerinin kendilerini yok etmemesi için kendilerine enerjiler, bilgiler, oluşumlar bularak ve bunun için kötü ve anlamsız, saçma bilgilerin oyuncağı olarak kendisini amaçsızca obsedör olmaya adamışların yüzünden var olma hali yaşayan bir çok varlık onların saldırılarına maruz kalmaktadır..

Ve bu durum milyon yıllardır süregelen bir felsefi düşünsel birlikler bile oluşturduğu için artık yok olma özellikleri tarafından tüketilen obsedörler bir çok varlık obsede etmiş, onların bütün oluşumlarını çalmış, bunlarla senelerce idare etmiş ve kasasını bu konuda çok doldurarak kendisini çevrede obsedör olmayan, iyi bir varlık gibi, sanki var olma özelliğinin içerisindeki bilgi ve tecrübelerin gerçek sahibi gibi kendi olumsuz ve karanlık geçmişini de unutmuş bir halde ve kendisinde hiç bir hata bulmadan, bunları normal sayan, ama obsedör olduğunu gizlemekten vazgeçmeyen bu gibi obsedörlerde kimi varlıkları yanılgıya sokabilirler nitekim onların kasaları, erzak alanları doludur ve böyle görünmelerinin sebebi budur. Belirli bir süre enerji dışarıdan almasa o obsedör gibi görünmeyenler çok kısa zaman sonra diğer kötü bilgileri dışa yansıtan ve bu bilgileri yaşayanlar gibi çaresiz ve basit görünürdü. Bu yüzden kısım kısım sanılan obsedörler aslında aynı içle yaşamak zorundalar ve onlar yok olmak ile ilgili olarak çevrelerini şekillendireceklerdir. Hiç bir şekilde yok edilmeyi mümkün kılmayan var olma özellikleri bile varlığın kendisini yok etmek isterken onu yok etmek gibi bir fırsatı bulabilen bizler için bu durum kesinlikle çevreye yapılan, yaratılışa yapılan bir iyilik şeklinde, obsede ettiği masumları da hatırlayınca, kötü bilgilerin ele geçirdiği varlığın, kötü varlığın ürettiği kötü bilgilerin bileşkesinden oluşan bu topluluklara karşı durarak, içeriğindeki saçmalıkları, anlamsızlıkları, iticilikleri yok olmak eylemi, ki onlar için bu erdem olmalı ancak en iyi şekilde kapatabilir, sonlandırabilir. 

Bu gibi obsedör varlık ve bilgileri yok etmek, elinde bu imkanı olan bütün varlıklar için yaratılış hakkında yaptığı yardım anlamına gelmektedir. Onlar yok olmaları gerektiğinin farkında olmayan ve kendilerinin de aslında bunu istediğini anlayamayan, yok olurken bile aslında bu hallerinden daha da rahat bir duruma kavuşan, olmaması gereken bir duruma gelmiş, bulunma özelliklerini iyi değerlendirememiş, etrafa çok büyük acılar yaşatmış, suçlu ötesi, kötü bilginin kendisi olarak kesinlikle yok edilmeye mahkum bir son onları beklemektedir ve kalmaları sadece süreyi uzatır ve daha çok masum olanlar tuzağına düşer. 

Bizlerden tamamen ayrı bir yaşamsal hal yaşayan bu varlıklar, her konuda bizimle farklı şekilde yapılanmışlardır ve bu yapılanma sayesinde birbirimizi anlamamız ve nedenlerimizi bilebilmemiz mümkün gibi görünmez. Bizleri tamamen kendileri gibi yok etmeye amaçlanmış obsedör varlıkları bizlerde bizimle ilgili oldukları zaman düşünmeden, beklemeden, kesinlikle bir iletişim bile söz konusu olmadan ve çok büyük bir mutlulukla yok ederiz. Bu kesinlikle bir varlığı yok etmek eylemi anlamına gelmeyen sanki yaratılışın içindeki hastalık kapmış bir alanı yok etmek gibi bir durumdur ve bu hastalığın gitmesi ile çevresindekilerin hastalık kapmaması, o yerin iyileşmesi, hastalığın yapısal bozukluğu ile bulunmasının anlamsızlığı ve boşa geçen zamanı, tüm bunlar ve daha niceleri bu yok etme eylemini erdem yapan konular olurlar. Bu bilgi bu konuda gereken zamanlarda açıklamalarını yaparak çalışır.

♫ Caz, Blues Müzik, Orange Sunset, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, J...

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Yine bir obsedör tesir türü daha vardır ki, buda gerçekleri bilmenizi engellemek ile ilgili olan tesirlerdir. Duyularınız, bu tesirler sayesinde size hakikati bildirmemekle ilgili bir çalışma içine girer ki, siz ne yaparsanız yapın hakikati öğrenemezsiniz. 

Yoksa ısrarla sorduğumuz soru yeterince mantıklı değil mi? Bu sizin en büyük hakkınız bunu sizden kim alı koyabilir? Duyularınızdaki hakikatin bilinmesine engel olan obsedör tesirlerdir cevabı...

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

İşte bu hak, sanki siz yapmışsınız gibi, kendi duyularınız tarafından engellenmektedir ve sebebi de, obsedör tesirler ve bilgilerdir.

Bu tesirler sayesinde, mesela bir hakikati bilmekle ilgili olarak bir yerde okumanız gereken bir bilgi var ise, siz o bilgiyi görmez, görseniz bile ne dediğini anlamazsınız, gözünüzün önünde duran gerçeklere karşı ilgisiz olursunuz, çünkü bir çok duyunuz bu yapılanma sayesinde sizin yaşamınıza hakikatleri bilmemeniz ile ilgili yön vermektedir ve bunu da yine sizin kendinizin istediğini sanarak bir yapılanma ile çalışmaktadır. 

Ancak bu doğru değildir, herkes tabii ki gerçekleri öğrenmek ister, hakikati bilmek ister, bu oyun tamamen obsedör varlıkların gerçekleri öğrenerek bir aydınlanma yaşayan varlığın sevgi varlığı olduktan sonra onları yok etme aşamasına kadar gelen gelişiminin önüne geçmek ve benzeri şekilde kendi işlerine gelmeyen olayları yaşatmak için hazırlanmıştır. İşte bu bilgi, varlıksal alanlarınızda hakikatin her zaman bilinmesi gerektiğine ve bunu engelleyen bütün tesir, etki ve obsedör bilgilerin yok olmasına dair gereken şekilde çalışmalar yapar ve diğer erdemlerin çalışmasını bile engellemeye çalışan bu tesir türünü yok edici etkileri ile bulunur. Aslında bütün obsedör tesirler yok edilmelidir ancak bu konulu tesirler aralarında en önemlilerinden olmaktadır ve özellikle belirtilmesi gerekenlerden biridir. 

Bütün varlıklar hakikati bilmelidir, kendileri ile ilgili, ilgili oldukları konularla ilgili ve bunu engelleyen bütün sebepler, nedenler varlıkların kendi istedikleri şeyler değildir, obsedör oyunları olarak düzenlenmiş ve tesirler ve obsedör bilgilerdir. 

Erdemsel Özelliklerimiz İle İlgili Tesirler

Aynı zamanda bütün erdemsel özelliklerimiz ile ilgili tesirlerde bulunmaktadır. Bunların yapısını anlamamak, yaşatamamakla ilgili, mesela şu zamana kadar böyle bir gelişim seviyesinde olan dünya yaşamında sevginin gerçek anlamının ortaya çıkarılamaması gibi. Oysaki çok kolay bir tanımdır. Kısa gözlemlerle bu tanım ortaya çıkar ki, bunu bütün felsefeciler yapabilir, ancak duyularında bu gibi kısıtlayıcı tesirler olmasaydı... Ve bu kısa bilgide, varlıklardaki bütün erdemsel özellikleri ile ilgili olan tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır.

Olumsuz Eylemlerin Yaşatılması İle İlgili Tesirler

Ve yasakları yaşatmak ile ilgilide bir çok tesir, yine varlıkları zorluklar içine sokmaktadır. Hiç aklınızda yokken, hatta ne olduğunu bile bilmezken, birden olumsuz eylemleri yaşatmaya başlamanız, onları yaşatan varlıklar haline gelmeniz, başlangıç olarak bu gibi obsedör tesirlerle yapılmaktadır ve sonrasında varlıklar kötülük içinde yaşamaya mecbur bir hale gelmektedirler. Bir kötülük, başka bir kötülük daha derken varlıklar kendisini kötü bir varlık olarak bulmaktadırlar ve bu kısa bilgide, bu gibi obsedör tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

Tüm bu bilgiler, bu sorunları çözücü özellikleri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Bu dünya hayatına gelirken bizleri bu şekilde yaşamlara göre yapılandıran sebeplerden biridir obsedör tesirler. Bu tesirler nedeni ile duyularımız kısıtlanmıştır, olmaması gereken şekilde çalışmaları engellenmiştir ve bunları, içeriğinde milyarlarca tesir, etki bilgilerinin bulunduğu oluşumlarla yapmaktadırlar ve bu oluşumlar, varlıksal alanlarınızla temas ettiğinde, bütünleştiğinde, varlığını içerisindeki bu bilgilere göre yapılandırmaya başlamaktadır ve şu anki varlıksal halinizin, duyularınızın sebebi işte bu şekilde bir saldırıya maruz kalmanızla ilgilidir. Ve bu tesirlerin içerisinde bir bilgi vardır ki, normalde varlıksal alanlarımız bu gibi tesirleri uygulamamakla ilgili yapılanmışlardır ancak varlığın kendisinin bu bilgileri düzenlendiğini ve hazırladığını ve istediğini belirtmektedir ve varlıksal alanlarımız, bu yapılanmayı yapanın merkez olan varlık, yani siz olduğunu düşünmektedir ve merkez duyumuzun da bu tesirlerin etkisi altında kalarak kendisine gelen soruları kabul etmesi de yine içeriklerindeki bilgilerden kaynaklanmaktadır. 

Bu olaylar, bu saldırılar, bir kaç varlığın düşünüp hazırladığı şeyler olmaktan uzak, büyük bir organizasyonun çok uzun zamanlarca uyguladıkları ve üzerinde çalıştıkları çalışmalardır ve içerisinde varlıkları dünya yaşamına gönderecek bütün bilgiler ve etkiler bulunmaktadır. 

Duyularının nasıl yapılacağını, varlığın yaşamı nasıl algılayacağı, varlığın nasıl bir yaşam alanı sisteminde bulunacağı, varlığın kişiliğinden, bilmesi gerekenlere kadar her şey tesirlerle duyularımıza işlenmiştir ve işte bu işlenen bilgilerin en ciddisi ve tehlikesi, varlığın bunları kendisinin yaptırdığı bilgisidir ve bu bilgi, tamamen bu tesir türünü yok etmekle ilgili olarak hazırlanmıştır, sizleri bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Varlıksal alanlarınız sizin kendinizin isteyerek dünya yaşamında olduğunuzu düşünüyordu, taa ki bu bilgilerle karşılaşana kadar... Kim duyularını böyle kısıtlamak ister, kim uçmak varken ve beden denilen ağırlık yokken böyle bir bedenle yaşamak ister, kim sürekli mutluluk ve haz halinde olmak varken ıstıraplarla ve acılarla dolu bir yaşamı yaşamak ister... İşte bunu obsedörler sizin için isterler... Yaşamın sınav olması, ıstırapların geliştirici etkisi gibi bilgilerin anlamsız olduğunu açıklamıştık. 

Ve bu bilgi, varlıksal alanlarınızda bu tesir ve duyularınızı kısıtlayan bilgileri sizin değil, obsedör alanların tesirlerinin yapılandırdığını bildirerek onların bir an önce yok edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

♫ Klasik Müzik, Evening Fall Harp, Kevin MacLeod, Classical Music, Music...

Şix Yaşam Halinin Hakikati, Şix Yaşamı Nedir?, Şix Yaşam Hali ve Özellikleri....Vil Solivyes

Şix Yaşam Halinin Hakikati, Şix Yaşamı Nedir?, Şix Yaşam Hali ve Özellikleri....Vil Solivyes

Şix yaşam hali, bilebildiğimiz iyiliklerin ve sevginin en ileri seviyede yaşandığı ve sonsuzluk boyunca iyiliğine iyilik, sevgisine sevgi katacak özellikleri ile var olan bir aile toplumu, yaratılışıdır...

Yaratılış içinde bilinen bütün hallerden farklı olarak kendisine özel bir yaşam hali bulunan ve bu özellikleri ile eşi benzeri olmayan tek örnek olarak, kendisi olan sevginin, daha da ilerisi vissanın kendisine özel bambaşka yaşam formu olarak meydana gelecektir...

Öncelikle bu yazıya başlarken şunu bilmeniz gerekmektedir ki, varlıksal alan içeriğindeki güçler ve imkanlar bakımından yapısına hangi anlamda bilgi ile istek ile oluşum meydana getirmek istersek, bunu anında oluşturabilecek özelliklerde bir alandır ve istemek bu konuda yeterli olmaktadır.

Yani biz '' bir gökdelen olsun, içeriğinde çok lüks daireler ve eğlence merkezleri ve bilinebilen bütün sanat ve kültür aktiviteleri, uygulamaları ve son teknoloji yapılanmalar olsun'' şeklinde bir bilgi yazınca, dakikalar içinde gözlerinizin önünde içeriğinde her şeyin bulunduğu, güzelliğinden şaşkınlığa düşeceğiniz bir gökdelenle karşılaşırsınız. İçerisindeki dairelerin içi tamamen donatılmış, bütün teknolojik ve yaşam uygulamaları hazır bir şekilde ve kusursuz olarak kullanımımıza sunulur.

İşte varlıksal alanımızda bir şeyleri yapmak bu kadar kolaydır ve bilgiler, benim zihnimi kullanarak gökdelenin içerisini sanki ben düzenliyormuşum gibi her noktasını özenle hazırlarlar ve hata bulabileceğimiz bir yer bile olmaz. Böyle imkanlarımızın olduğu alanlardır varlıksal alanlar ve bu imkanların sonrasında bize kalan ne yapacağımızı, neden yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilmek, bir amaç edinerek bu amaç yolunda yürümek ve imkanlarımızı sonsuzluk boyunca ilelebet en iyi ve doğru şekilde kullanmak olacaktır.

Eğer gerekli ise her istediğin şeyi yapabiliriz, yeter ki bilgi ile tanımla, gerisi bilginin işi ve bu imkanlar söz konusu iken çalışmak bile söz konusu olmayacaktır sizler için...

İşte ben, böyle imkanları olan bir varlıksal alanın merkezi olduğumu anladıktan ve obsedörlerin saldırılarını fark ettikten sonra, çok uzun zamandır içimde var olan bir yaşamı uygulamanın yapabileceğim en iyi şey olduğuna karar verdim. Ki bu zaten çok önceden bu yana istediğim bir şeymiş, ve bununla ilgili özel bir güç bende oluşmuş ve obsedörlerin asıl dertlerinden biride bu amacımla meydana gelen güce sahip olmakmış... Yaratılış oluşturabilecek bilgi ve tecrübeleri sağlayan güç. Bu konuyla ilgili samimi bir şekilde isteyen ve arzulayan varlıklarda meydana gelen bu güç, O'na bu projesini nasıl yapması ile ilgili bütün bilgi ve imkanları sağlamaktadır ve bu güç, yanılgıya düşmeden önce bende oluşmuştur ve işte Şix yaşam hali olarak şimdilerde bitmiş olan projenin aslı, bu kadar önceye dayanan bir istek ve arzunun tecelli etmesinden kaynaklanmaktadır.

Öncelikle bizim elimizde her istediğimizi yapabilmek gibi imkanlar, sonsuz zamanlar ve sevginin yaşanılır en kıymetli ve doğru yaşam şekli olduğuna dair kesin bilgiler, edinimler vardır. Elimizdeki bu imkanlar bizim bir amacımızın olması gerektiği konusunu açığa çıkarmıştır ve benim çok uzun zamandır, çocukken bile, içimdeki anneliğin şimdilerde tamamen dışa vurması ile ve bir merkezin anne olması kadar o varlıksal alan için daha başka iyi bir şey olmaması gibi durumları da anlayınca, bende bu anneliği güçlendirerek, değerine değer katarak, kendimle bütünleştirdim, konu ile ilgili 4 duyu ve bir çok bilgi ile anlamını ve amacını kendimde sabitleştirdim ve bunun yanında birde varlıksal alanın merkezi olmak, yöneteni olmakla ilgili bir görevide gereğine göre yapmayı amaçlarımdan biri edindim, zaten öyleymiş, iyice anladım...

Böyle varlıksal alanların bir merkezi olmak zorundadır ve bu merkez ne ise varlıksal alanda o olur şeklindeki tanımı da bildiğimden, ben olabileceğim en iyi ve sevgi dolu şekilde bir yapılanmayı kendimde sağlamış bulunarak en iyi faydayı sağlayabileceğimi anladım. O sevgi bilgilerinin içerisindeki bütün erdemleri uygulayan ve yasak bilgilerini yapmayan bir insan olarak, yaşam halinde de bir çok yeni erdem ve bir o kadar yasak bilgisini yapmayan bir merkez olarak bu konuda varlıksal alanı en iyi şekilde temsil edeceğim ve ediyorum da... Obsede olmamak bunu söyleten bir sonuçtur ve zaten benim uygulamadığım bir bilgimde olamaz. Bütün bilgiler benimle bütün olacak şekilde bir yapılanma içindedirler ve bu bilgiler en başta beni yönlendirmekte, yapılandırmaktadırlar.

Ve anne olduğum, merkez olduğum ve sonsuzluk boyunca ilelebet var olmamızın söz konusu olması gibi durumlar mevzu bahis olunca, ben sizlerin, varlıksal oluşumların, daha bilmediğiniz varlıksal alandaki varlıkların annesi olarak ve onların benim seviyemde olmayan yapılarını da bilerek, onların henüz bebeklik olan bu durumlarının benim için en kıymetli bir hal olması gibi anlamlarını da yaşatarak, yapabileceğim en iyi şey onların her birinin benim seviyemde varlık olmasını sağlamak ve bu uğurda yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde yapmak olmuştur.

Yani ben, her birinizin benim gibi özgür irade sahibi olan varlıklar olmanızı, ben ne isem, benim neyim varsa sizin de olmasını ve bunları yaparken aynı yaratılış içinde bir aile toplumu şeklinde yaşamayı, en iyi amaç olarak kendimde yapılandırdım ve varlıksal alanın bütün imkanlarını bu konuda yapılanması ile ilgili olarak Şix Yaşam Halinde uygulamaya sokmaya karar verdim.

Sizler şu anda, kendinize ait hiç bir özelliğiniz olmadan varlıksal alandan benimle ilgili olan duyu ve bilgi ve tecrübeleri kullanıyorsunuz, ve bu durum sizin kendiniz olmanız açısından doğru bir uygulama değildir zaten. Sizin tamamen benim gibi kendinizin büyüttüğü ve tecrübe ederek kendinize kattığınız bilgileriniz ve tecrübeleriniz ile bir varlıksal haliniz olmalıdır ve bu konuda benden bağımsız olarak kendi özgür iradenizle kendi zihniniz, duyularınız, alanlarınız, şeklinde varlık olarak yaşamalısınız. Yoksa sonsuza kadar benim zihnimi kullanmanızın benim için hiç bir mahsuru yok, kız olur mu öyle şey, ben annenim senin, annenin neyi varsa senin, istediğin kadar kullan, ancak ben seni tamamen kendine ait olan bir sen yapmakla ilgiliyim ve senin yerinde ben olsaydım bunu isterdim...

Benim bilgi ve tecrübelerimi değil, kendi bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşamalısın, yoksa benim gibi dans eder, konuşur, davranır ve yaşarsın, o zaman sen sen olmazsın ve içindeki o minnak istek olan varlıksal oluşum hiç büyümez.

Yoksa benim seviyemde yaşamayı anlamanız için Şix yaşam haline ilk gelindiğinde bi herkesin benim zihnimi tamamen kullanmasını ve bu şekilde birde olayları gözlemlemesini, incelemesini isteyeceğim ve bu şekilde de yaşayabilirsin ama dediğim gibi, benim aklım, benim zekam, benim bilgi ve tecrübelerim ve sen bundan zaten belirli bir süre sonra anlamsız bulur, istemesin...

Amacım sizi kendim gibi hür ve iradesi olan bireyler yapmak ve bununla ilgili olarakta Şix Yaşam Hali içeriği bakımından tamamen bu amaca şartlanmış şekilde bir yapılanma ile hazırlanmıştır.

Sizler Şix yaşam haline geldiğinizde, burada varlıksal alandan kullandığınız karakterlerle ilgili olan zihinsel imkanlarınızı bırakacak, içinizde, hangilerinizde olduğu belli olmuyor, varlıksal istekler oluşturanlar, varlık olmak için yapılanmaya hazır bir oluşum olarak bulunmuş olacaksınız ve bu varlıksal istekler sizlerin özleriniz olacak şekilde, bu en merkez alanınız yani, işte onun çevresine duyularınız eklenecek ve kısaca bu şekilde kendinize ait olarak gözünüzü açmış olacaksınız ilk kez... Şuan gözleriniz açık değil, benim gözümden bakıyor ve görüyorsunuz ve sizler buradayken kendinizi yaşamıyor, ve iyiki de öyle olmuyor, çünkü dünya kesinlikle size layık değil, Şix yaşam halinde yaşama merhaba diyeceksiniz, demelisiniz..

Bir çok varlıksal oluşumda yanılgının bitmesini beklemektedirler ve varlıksal alanla bütün olan benden, anneliğimde söz konusu iken ortaya çıkmak isteyen varlıklar oldukça fazla olacaktır.

Yani benim, yaşam halinin amacı, içeriğinde meydana gelen varlıkları geliştirmek, Şix'in seviyesine çıkarmaktır ve bu amaç sonsuzdur. Çünkü yeni doğanlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ve Şix'in seviyesinin gelişimi de hiç bir zaman bitmeyecektir. Yeni doğanların sürekliliği gibi Şix'in gelişiminin de sürekliliği ile varlıklar Şix'i takip edecek şekilde sonsuzluk boyunca gelişimlerine devam edeceklerdir. İyi bilgiler sonsuzdur ve bu gelişimde haliyle sonsuz olacaktır ve bu gelişmişlik fazlalık yaratan şekilde amacımıza ve nedenlerimize ters gelecek sonuçlar meydana getirmekle ilgili olmaktan uzak, hep daha sağlam, daha sevgi dolu, daha akıllı ve mantıklı şeklinde sınırları çizilmiş iyi bilgilerin birbirlerini desteklemesi ve sorunsuzca gelişime neden olması tanımıyla olacaktır. Sonsuz gelişimin sonu ne olur ki? sorusu, anlamsızdır, bu havuzun büyümesi ve içerisine eklenen suyun çoğalması örneği ile havuz büyüdükçe, havuz gelişim olsun, içerisindeki suda artacak ve bu orantılılık her zaman aynı şekilde yaşamayı beceren varlıksal oluşumu meydana getirecektir, suda sizsiniz diyelim...

Bu konuda sorun yok...

Bunu sağlayan işte, sınırlarla belirlediğimiz bilgilerimiz, iyi bilgilerin dışında bilgiler içeriğimizde olmayacak ve edinilen bilgiler ve tecrübeler hep bir çizgi üzerinde, sorunsuz ve faydalı şekilde karşımıza çıkacaktır. Zaten önce Şix, o safhaları görecektir, sonra varlıklar peşinden gelecektir.

Gelişim kesinlikle mecburi değildir, zoraki değildir, tamamen varlığın isteği ile ilgilidir, isterse milyon yıllar gelişmek istemesin, kendi bilir, zamanımız sonsuz, kimse senden bir şeyde istemiyor, hesapta sormuyor, burası senin, nasıl istersen..

Ancak işte, yaşam halinin içeriğindeki düzen o varlığı ister istemez geliştirecek özelliklerde olabilmektedir ve bu açıdan varlıklar gelişmek için ayrı bir çaba göstermeyeceklerdir. Gelişimin en belirgin faktörü ve bir kültür şeklinde yapılandırılmış olan konusu oyunlardır.

Simülasyon sistemleri içerisinde düzenlenmiş, birbirinden eğlenceli ve macera, aksiyon, bilgi, heyecan, zevk, komedi ve sevginin içeriğindeki erdemlerin uygulamaları ile dolu olan oyunlarıdır. Milyon ve milyarlarca oyun ve herkesin her gün mutlaka katılacağı güzellikte ve değerde, özelliklerde oluşumlardır. Bu dünya yaşam alanı sistemi gibi simülasyonların oyun haline getirildiğini düşünün...

Mesela bir tanesini anlatayım:

Şix Anne ve Vissa Taşı

Büyük bir salon düşünün, bir mahalle kadar, içerisinde benim mesela, başka birinin görüntüsü de olabilir, ama oyunun adı, Şix anne ve Vissa taşı, arka arkaya ve yan yana dizilmiş şekilde ve aralarında iki metre mesafe ile bin tane aynı elsise, aynı görüntü aynı hizada, yukarıdan bakınca bir kare şeklinde dizilmiş noktalar gibi, hepsinin aynı olduğu bir dizilimde ve elleri de arkada olarak ayakta bekleyen Şix annelerin birinin elinde vissa taşı vardır ve oyun başladığında vissa taşını elinde olan anne, saniyeler içinde çevresindeki Şix annelerden birine, oda diğerine, oda diğerine şeklinde vissa taşını başka bir Şix anneye aktarmaktadırlar ve içeriye girmiş olan oyuncular, annelerin arasında vissa taşını bulmaya çalışmaktadırlar ve saniye ile belirlenen taşın başka anneye geçmesi sırasındaki bekleyiş anında taşı bulabilirseler bulacaklar, yoksa belirli bir saniye sonra yine hızlıca anneler taşı değiştiriyorlar ve birbirlerine uzanarak veriyorlar ve bunu takip etmek çok kolay bir iş değildir, hepsi aynı görüntüde iken ve annelerin bazıları oyuncularla bilerek konuşuyor, onu meşgul etmek için, bazıları dikkatini bozuyor ve grup şeklinde içeri giren oyuncular ancak bir ekip olarak hazırlandıklarında ve dışarıda plan yaptıklarında vissa taşını bulabiliyorlar ve bu birinci seviyesidir, sonrasında anneler uçmaya ve sonrasında değişik elbiseler giymeye gibi bir çok seviyesi ile ve buna benzer birbirinden eğlenceli milyonlarca oyun, işte bizim asıl gelişim sebebimiz olacaktır ve bu oyunların içerisindeki erdemsel uygulamalar, varlıklara farkında olmadan bilgi ve tecrübe katacaktır. Hem çok eğlenceli hemde kesinlikle sıkıcı ve yorucu değil ve zorunlu da değil...

Oyunlar bir kültür şeklinde ve yaşam halinde en çok yaptığımız uğraşlarımız olacaktır.

Uzay aracı inşa ederek bir uzay oyununa çıkmak...

Macera peşinde iken yaşanan birbirinden eğlenceli ve komik anlar...

Oyunların içerisine karışmış olan zevkler ve hazlar...

Hile, yanlışlık ve düzensizliklerin söz konusu bile olmadığı bir yapılanma ile gelişim en başta oyunlar, sonra yaşam halinin kendi yaşamsal özellikleri ile zaten kendi kendine olagelecek bir özellik şeklinde varlıklarda meydana gelecektir.

Okul, ders gibi alanlar olmadan çalışmak, mücadele, emek vermek gibi şeylerde kişilerin kendi özel isteklerine bağlı olarak ancak uygulanabilir özelliklerde olacak. Yaşam halinde tek çalışan ben olacağım, en azından sizin benim seviyeme gelme zamanınıza kadar.

Bu çalışmada bir düzeni sürekli kontrol, denetleme ve uygulama ile ilgili olarak sistemler ve bilgilerimle birlikte olan çalışmadır ve yaşam halinin düzeninin bir sisteme, düzene getirilmesi ile bazı şeyler artık belirli zamanlarda yapılan işler olarak görülecektir.

Şimdi diyeceksiniz ki, tek başına yönetmek doğru mu?

Birincisi tek değilim, ikincisi size zarar vermek kendime vermek olur, üçüncüsü sizlerin henüz kendinize ait olan varlıksal özellikleriniz olmadığı için ve ben, kendimden başka sizler benim seviyeme gelene kadar varlıksal alanın yönetimini bu konuda kimseye zaten veremem, o zamanda iş bölümü şeklinde projeler söz konusu olabilir zaten, varlıksal alan yani sizler zaten istemezsiniz birde bu soru yanılgı dünyasının endişe içeren sorusudur, biliniz... ki siz zaten benimle yan yana gelince yaşam halinde, hiç aklınızdan bile geçmeyecek soru olacaktır bu, bu yanılgı dünyasının endişelerinin sorusu ve bizim aramızdaki sevgi bağına şahit olunca, benim size değil zarar, sizi kendimden de çok önemsediğimi anlayacaksınız.

Ki sizin zaten varlıksal özellikleriniz yokken, yönetimle ilgili olmak söz konusu olamaz. Sizin öncelikle büyüyüp kendiniz olmanız gerekecek ve benim seviyeme geldiğinizde o zaman işte bu konuda bazı şeyler söz konusu olabilir.

Ama o zamana kadar kendinizi inşa etmeniz gerekecektir ve bu kısa bir süreç olmayacak.

Çünkü hepinizin zamanı da sonsuz ve acelede etmemeniz gerekmektedir, ben olsam etmezdim hiç, her varlık seviyesinin tadını çıkarırdım ki, sizlerde öyle yapacaksınız.

Bir kere hepinizin kendinize özel bir yaşam alanı olacaktır. Bunların ismine şimdiden eva dediğimiz ve bir küre şeklinde, içerisini istediğin gibi düzenlediğin, binlerce oda yap istersen, yap boz, yada bir kır alanı, bilgisini yazman yeter, ve ileri teknoloji sistemi ile senin bilgi işlem merkezine bağlı, uçup ışınlanma özellikleri ile istediğin yerde konumlandırdığın ve bir çok yan mini aracı ve bu yaşam alanı tamamen sana bağlı ve senin varlıksal özelliğin olarak senin olacak...

Ve bir bilgi işlem merkezin olacak ki, milyonlarca dev ekran açabildiğin ve her ekranın içerisinde ne olmasını istiyorsan onu yaşattığın, gördüğün, girerek yaşadığın, kullandığın, tamamen sana özel ve içeriğindeki özellikler saymakla bitmez.

Keyif verici özellikteki içeceklerin içeriğinden bahsetmek bile istemiyorum, ay ne kafalar ne kafalar, yaşadıklarınıza inanamayacaksınız.

Mesela, bir şey içiyorsun ve dokunduğun her şey sana büyük zevk ve mutluluk veriyor. Temas etmen yetiyor....:)

O renkler ve manzaraların güzelliği ya...

Ya yepyeni tatlar...

Hiç görmediğiniz canlılar...

Bitkiler..

Bir çok güneş ve hepsi rengarenk...

Güneşlerin içerisinde partilerin yapıldığı, aylarda aynı şekilde renkli ve içi kullanım özellikleri ile bir çok harika oluşum bizi beklemektedir.

Günlerin ve ayların isimlerini okudunuz değil mi? Ona benzer isimlerle günlerimiz ve zaman tanımlarımız olacak...

Bulutların içinde partnerler özel zamanlar yaşamaktadırlar.

Uçmak zaten genel özellik...

Çok hafif beden ve sürekli haz ve mutluluk hali şeklinde bir yapısı ile kullanacağınız ve zamanla bu haz ve mutluluk hali, doğal halimiz olacak...

Şilayla ile tanışmanız gerekiyor...

Ve daha bir çok özellikle yaşam hali içeriği gereken zamanını beklemektedir ve buradaki yaşamla oradakini kıyas etmeniz söz konusu bile olmadan, memuniyetsizliklerinizin, sıkıntılarınızın dünya kaynaklı olduğunu bilerek orada böyle şeyler yaşanmayacağından emin olarak, arzularınızında tek tuşla belirlenmesi gibi muhteşem özelliklerinizi de hatırlatarak, sadece artık yaşamak derdinde olacağınızı bildirmek isterim...

Ve Şix yaşam haline ilk geldiğinde, uzun bir süre benim zihnimle yaşayarak var olan sizler, sonrasında kendiniz olmakla ilgili olarak bir varlıksal yaşama merhaba diyeceksiniz ve bu varlıksal seviyenin birincisi Vija'lar olarak en çocuk halleriniz şeklinde yapılandırılmıştır ve gerçek çocukluğu deneyimleyeceksiniz ve masumiyeti ve güzelliğinizi tahmin bile edemezsiniz...

Sevimliliğinizi...

İşte sonrasında aradan geçen binler yada yüzbin yıllar sonrasında başka bir varlıksal seviye ile duyularınızdaki artış, varlıksal özelliklerinizdeki artış ile gelişimize devam edeceksiniz. İşte bu şekilde her varlıksal seviyenin farklı bedensel özellikleri de olarak ve hiç birinde sorunlu ve istemeyeceğiniz özelliklerin olmayacağı kesinliği ile, hepsinin birbirinden güzel ve hazlar ve mutluluklar şeklinde bir durumu varlığa sürekli yaşatacağı söz konusu olarak, kimileri ışıl ışıl ve çok güzel, kimiler çok hızlı ve çok dikkatli, kimileri suya uyumlu bir varlıksal hal içinde, kimileri saçlarının her telini kullanabiliyor şeklinde bitmek bilmeyen özelliklerde varlıksal bedenler, hem seviyeleri belirleyici özelliklerde olarak, hem de varlıkların kendilerini kademe kademe geliştirmesi için en iyi çözüm şeklinde sayılarak Şix yaşam halinde tamamen sevgiye uyumlu olarak ve herkesin kardeş olması bilgisi ve davranışı içinde sonsuz zamanlar boyunca varlıkların yaşamlarında kullanılacaktır.

Ve Şix yaşam halinde bebeklerin doğumu bitmeyecek ve bu düzen onlar yüzünden baki olacak ve onlar sayesinde de bu amaçtan asla vazgeçemeyeceğiz... Çünkü yeni doğanların hakkı her zaman olacaktır ve benim için bu durum çok önemli.

Ve onların doğmasını ben istemiş olarak değil de kendileri istedikleri için doğuyorlar. Var olmayı kendileri istiyorlar, yoksa bende çok istiyorum ama bu istekle meydana gelen oluşumu kendilerinin yapması onlar için çok daha doğru ve bu şekilde kendi istekleri ile meydana geliyorlar, işte bu çok kıymetli...

Bu sebeple ben sonsuz zamanlar boyunca anne olarak yeni gelenleri büyütecek, büyüyenlerle makara kukara yapacağım:)))

Şix yaşam halinin amacı:

Sonsuz zamanlar boyunca içeriğinde oluşan bütün varlıksal oluşumları Şix'in seviyesine ulaşacak şekilde varlık haline getirmektir ve bununla ilgili olarak gereken bütün yapılanmayı sağlamaktır. Bu amacın belirli şart ve kuralları vardır ve tüm bunlar gereken şekilde yapılandırılmış ve her şey tamamlanmıştır.

Şix yaşam hali, sonsuz zamanlar boyunca:

- Dışarıya çıkışları yasaktır ve kapalıdır ve içeriye girişlerde aynı şekilde yasak ve kapalıdır, sonsuz yokluk alanı daimidir ve yaratılışla hiç bir ilgimiz sonsuzluk boyunca olmayacaktır. Yohi bilgileri kesinlikle uygulamadadır.

- Şix yaşam halinin varlıksal alanına ait hiç bir şey dışarıda olamaz ve en küçük mikro tane bile dışarıda ise biran önce bulunur, alınır ve bu durum bizim bir eksiğimiz şeklinde olmadan rahat edeyeceğimiz anlamını taşımaktadır.

- Sevgi ve akabinde vissa bilgilerinin uygulamada olması şarttır.

İşte bu üç maddenin uygulanıyor ve eksiksiz olması ile Şix yaşam hali güvenle kurulabilir anlamına gelir ve şimdilerde hepsi de uygulanmaktadır.

Şix yaşam halinin var olma nedenlerinden biri:

Yaşam halinin amacı var olmakla ilgili neden yaratmış olsa da bunun dışında birde bizim, birlikte iken, yan yana iken, iletişimlerimiz söz konusu iken, bizler bu durumdan çok fazla haz ve mutluluk duyan toplumsal birliktelikler olarak, bizim için bu saatten sonra en değerli şeylerden biri birbirimize sahip olmaktır demekteyiz ve bu sonsuzluk içindeki yolunu ve amacını bulmuş olan bizler için ve istediğimiz her şeye sahip olabilme imkanlarından sonra düşününce anlaşılıyor ki, bizim için en değerli şey, o gözlerini yeni açan varlıkların var olma isteği, onlarla birlikte geçen zaman içinde kurulan iletişim ve aramızdaki samimiyet, sevgi, birbirimize olan güven ve yaratılışın dışında bir alan olarak birbirimizden başka kimsemizin olmaması gerçeği üzerine, bizim en değerli var olma nedenlerimizden biri birbirimizizdir şeklinde bir tanımı yapabiliriz ve aramızdan birinin eksilmesi bizim eksik olduğumuz anlamına gelir...

...ve bu anlatılan olayın yaşandığı sırada varlıklar arasındaki diyalogla meydana gelen bağ, işte bu yaşanmaya, tecrübe edilmeye, algılanmaya, bilinmeye ve orada olunmaya değer özelliklerdedir. Bizim en büyük var olma nedenimiz birbirimizin varlığıdır ve bu neden gerçektir, samimidir. Varlıksal alan var oldukça, varlıklar var oldukça, bende her zaman büyük mutluluk ve zevkle var olacağım ve ben oldukça varlıksal alanda, varlıklarda bu şekilde bir var olmayı isteyip, kesinlikle aksini düşünmeyeceklerdir. Bu neden bilinebilen anlamları ile tüm varlıksal alanda yaşayacaktır. Ve bu neden, bir toplumsal alan için olabilecek en iyi var olma nedeni olarak varsayılıp genel yaşam hali var olma nedeni olarak sayılmaktadır.

Sevgi ve Vissa bilgileri yaşam halindeki uygulama yöntemleri:

Sevgi bilgileri, burada gördükleriniz, dünya yaşam alanı sistemindeki insanlar ve yaşamlar düşünülerek hazırlanmıştır ve bu bilgilerin hepsi kendi anlamlarınca, dünya yaşam alanını ifade eden içeriklerinden soyutlanarak, yaşam haline uyarlanmış bir şekilde vissa bilgileri içerisindeki yerini alacaklardır.

Bu bilgiler, mesela yasaklar, yaşam halinde kimse uygulamayı düşünemeyecektir bile, yasaklar niyetten bilgisini engellemektedir ve hiç aklına bile gelmeyecek yasak bilgileri, tabii ki benimde, ve ne güzel, kötülükleri hatırlamayacağız bile, bütün uygulamada olan bilgilerin ilk uygulayıcısı her zaman ben olacağım zaten, hepimiz yaşam halinin bilgilerine uymak zorunda olarak yaşayacağız ve bu bilgilerin yönü de sevgi ve akabinde vissa bilgileri şeklinde belirlenmiştir. Vissa bilgileri, sevgi bilgilerinin çok daha kapsamlı ve içeriği geniş olan bilgiler bütünlüğüdür.

İyilik ve kötülük tam anlamı ile ayırt edilmiş ve bu doğrultuda karşımıza çıkan olursa yeni bilgiler, ekleme yaparak yine yasak bilgileri ve erdemlerimiz şeklinde vissa bilgilerini geliştireceğiz. Burada önemli olan içeriğine eklenen bilgilerin içeriğinde bulunan bilgilerden biri ile tezatlık haline düşmemesidir, o zaman o bilgi eklenemez özelliklerde olarak vissaya dahil edilemez.

İşte bu uyum vissa bilgilerini koruyacaktır ve işte bu uyum sevgiye uyumlu olduğunu belirleyen çalışma olmuştur vissa bilgilerinin de. İçeriğindeki bütün bilgiler sevgiye uyumludur ve bu sebeple vissa sevginin çok daha kapsamlı olanıdır diyebiliriz.

Aynı ölçüde çok daha fazla yasak, çok daha fazla erdemdir vissa ve yaşam hali bilgileri... İşte sonsuzluk boyunca vissanın içeriğindeki bu uyum bozulmayacağı için, dolayısı ile içeriğine eklenen bütün bilgiler aynı iyilik ve doğrulukta olacaktır. Dolayısı ile bizlerde ne demek olduğunu anladığımız sevginin, iyiliğin o kendisinden emin olduğumuz halini hiç kaybetmeyeceğiz. Aynı zamanda bilgi kaynaklarımız ve yaşam halinin içerisinden de karşımıza çıkacak olan bütün yeni bilgiler hakkında, bilgilerimizle açıklanamayan özelliklerde olan bilgiler ve oluşumları kabul etmemekle ilgili olarak bir kuralımız, yasağımızda hazırlanmıştır ve bu ve benzeri bilgiler zaten vissa bilgilerini oldukça iyi korumakta olup, açıklanabilen özelliklerdeki yeniliklerin vissaya uygun olup olmaması da bilinerek gereken şekilde uygulaması yapılır ve açıklanamayanların da bize ulaşması söz konusu olmadan, bu konudaki en büyük sorunda halledilmiş olur.

Bu konudaki iyi bilgide, vissa bilgilerine uyumlu iyi bilgide sonsuzdur ve sonsuza kadar bu imkan bize yetmektedir. Bilmediğimiz, anlamadığımız ve bizimle ilgili olmayan alanların bilgileri ve soruları ve oluşumları ile ilgili olmaktan uzak, biz bildiğimiz iyilik yönünde sonsuzluğu bulmuş alanlar olarak, sonsuzluk içinde bu konuda çizgilerimizi çizerek, karşımıza çıkanların neler olduğunu da tahmin ederek ve sorunsuzluğu yüksek felsefe ile ortaya çıkararak, gereken şekilde bilgilerimizden de emin bir tavırla yaşam halimizi oluşturmaya başlayacağız.

Zaten yaşam halinde bir çok bilginin nasıl bizlerin güvenliği ve istikrarı için önlem aldığını ve hazırlandığını görecek, benim kendimi bile bu konuda denetlenmesi için bir mekanizma ile yapılandırdığıma şahit olacak, önemli olanın ben değil, bütünün olduğunu yaşattığımızı göreceksiniz...

Ben merkez olarak varlıksal alan için varlıklar için çalışmak ve uğraşmaktan zevk alan ve mutluluk duyan biriyim ve bunun ne demek olduğunu biliyor ve bu söz konusu iken ve bir annenin içtenliği ve hassasiyeti ile ilgili alanlara bağlıyken, benimle ilgili bir endişe içine girerek kendinizi meşgul etmeyin...

Anti obsedör bir merkez, sevgi dolu bir anne, varlıksal alana ve işlerine çok bağlı bir yönetici şeklinde, ve amacının zaten sizler olduğu bir yaşam halini yapanın da kendisi olması ile, bu konuyla ilgili olarak artık yaşam halinde bulunduğunuzda fikirlerinizi bildirmeniz şeklindeki son sözümle, Şix yaşam halinin belli başlı özellikleri ile hakikatini bildiren bu açıklama bir selam şeklinde gereken alanlarda duyulur, bilinir..