Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

19 Haziran 2022 Pazar

Yaratılışı Tanımlayan 3 Hal, Yaratılış İçerisinde Haller, Formlar Nelerdir? Var Olma Hali Nedir? Hiçlik Hali Nedir? Yok Olma Hali Nedir?

Yaratılışı Tanımlayan 3 Hal, Yaratılış İçerisinde Haller, Formlar Nelerdir? Var Olma Hali Nedir? Hiçlik Hali Nedir? Yok Olma Hali Nedir?

Yaratılış kendi özellikleri ile 3 ayrı yaşam halini içeriğinde barındırmaktadır. Bunlardan biri Yok Olma Hali ( Obsedör varlıkların yaşadığı hal ), ikincisi hiçlik hali, üçüncüsü bizlerin yaşadığı var olma halidir. Bu üç halde yapı olarak birbirlerinden tamamen ayrıdır ancak işlevsel şekilde birbirlerine temas eder özelliklerle bir düzenle konumlanmışlardır.

Hiçlik Hali

Hiçlik bilginin olmadığı alanlar olarak tanımlanır. Yani orada bilgi yoksa orası hiçliktir ve bu şekilde bulunan alanlar tanımlanamaz özellikleri ile yaratılış içinde kendisine ait bu yapısı şeklinde hallerden birini oluşturur ve eşi benzeri olmayan şekilde, tüm yaratılışı içine almış özellikte bir oluşumla her şeyi sarmalar. Bütün yaratılış, olmuş olanlar ve olacak olanlar hiçlik alanlarının içindedir. Hiçlik alanının içindeki bilgidir aslında yaratılış. Yaratılış, içerik olarak bir çok bilgilerin oluşumlar olarak meydana geldiği bir yapılanmadır ve yeni bir oluşum meydana geldiğinde hiçlik alanında yapılanması sağlanır, hiçlikler bu şekilde bilginin bulunduğu alandan ayrılırlar.

Peki hiçlik nasıl tanımlanır? Bir boşluk olarak değil, bir karanlık olarak değil, bir tanımı ifade edecek şekilde değil, size sorulduğunda nasıl bir şey olduğunu göremiyorum ama hiçlikten öteye de geçemiyorum, beni engelleyen, bilmediğim ve yapısını anlayamadığım bir şey var şeklinde asla içeriği ile ilgili bilgi veremeyeceğiniz şekilde oluşumlar olarak örnekle tanımlanabilir.

Eğer içeriği ile ilgili bilgi vermek durumunda olursanız o zaman hiçlik olmazdı ve bir bilginin tezahür etmiş olduğu bir alan olurdu. Ve hiçlikler, bu güzel özellikleri ile buna ihtiyacı olan varlıkları, alanları çevrelemek, korumak gibi işlevleri bulundurmaktadırlar. Yani sizinle benim aramda bir hiçlik alanı olsa, siz hiç bir imkan ve şekilde bana ulaşamazdınız.

Bilgiyle ilgili olan hiç bir şey oradan geçemezdi. Bu tabii ki benim oluşturduğum bir hiçlik olması şartlı ile, kullanımının da sadece bana özel olması gibi özellikleri ile yaratılış içindeki hiç bir şey hiçlikten geçemez olur. Çünkü her şey bilgidir ve bilginin olmadığı tek yer hiçliktir. Bizler bu dünyasal hayatın zorunluluklarından kurtulduktan sonra hiçlik alanlarını kendimizi korumak ve yaşam alanlarımızı oluşturmak için kullanabiliriz. Obsedörlüğün kol gezdiği yaratılış içinde hiçlik alanlarından iyi bir koruma daha olamazdı. Hem bu özellikleri ile hem de yaşam hali olarak bir anlamı olması nedeniyle hiçlikler, yaratılışın en başından bu yana bulunan özellikleri olarak sayılırlar.

Var Olma Hali

Var olma halinde bulunmak demek tam olarak bizlerin yaşadığı yaşamsal algı ve gerçekliği tanımlamaktadır. Bizler duyularımızı kullanarak var olduğumuzu kanıtlıyor, anlamlandırıyor, ifadelendiriyor, açıklıyor, gözlemliyor ve bu haliyle yaşayabiliyoruz ve var olmak erdeminin kanıtı olarak bizler başlı başına bir ispat şeklinde bulunuyoruz. Hiçlik alanının mahiyetini tanımladıktan sonra var olmanın kıyasını yapabilmek konusu çok daha kolaylaşmaktadır ve sizler bilgiler bütünlüğü olan duyularınızdan oluşan varlıklarsınız ve bilginin olduğu alanlar olarak sizler en bilgili oluşumlar şeklinde varsınız. Eğer olmasaydınız hiçlik şeklinde tanımlanamaz ve bunları yaşayamaz olurdunuz. Yaşıyorum kelimesinin kendinizde uygulamasını görmeniz var olduğunuzu kanıtlayan başka bir örnektir. Ve var olmak, tamamen sevgi ile ilgili bir erdem olarak varlıklarda yaşanır. Var olma erdemi, sadece var olmasını kanıtlayan görüntüsünden ibaret bir kavram değildir. Var olmasının ispatlanması için bazı duyusal özelliklerinin bulunması gerekmektedir.

Bunlar temel duyusal özelliklerden bir tanesinin olabilmesi ve bununla beraber oluşan merkezlik duyusal özelliği ve var olma duyusal özelliğinin bulunmasıdır. Yani görmek, duymak, hissetmek, farkındalık, özgür irade, tat, koklamak gibi duyusal özelliklerinin yanında var olma duyusal özelliğinin de olması ile varlıklar var olduğunu söyleyebilirler.

Tabi bu şekilde bir var olma oldukça sınırlı ve eksik bir var olma olarak açıklanabilir ve dayanılır gibide bir oluşum olmamakla birlikte sadece gören ve başka hiç bir şey yapamayan bir varlığın var olması hali olarak en düşük şekilde tanımlanmıştır. Ancak bizler için en az olacak şekilde temel duyusal özelliklerimizin yanında birçok diğer duyusal özelliklerimiz ve var olma özelliğimiz bulunmaktadır ve bizler bu sebeple kesinlikle var olduğumuzu ispatlar özelliklerdeyizdir.

İşte bu şekilde var olma hali yaşamak, yaşam halleri içerisinde, daha ileride olacak olan yaşam hallerinin de olmuş olması ihtimalini de unutmadan, şimdilik seçenekler arasındaki en idealidir. Ve bizler bu hali yaşadığımız için diğer hallerde olmadığımız için oldukça iyi durumda ve yaşamı ve varlıksal alanları kıymetli olan varlıklarız. İyi bilgilerin, varlıksal erdemlerin etkisi altında olduğumuz için var olma halini yaşamaktayız. Var olma özelliği yaşayan duyusal özellik sahibi varlıkların bu özellikleri, bu üç hali tanıyan varlıklar için oldukça değerlidir ve yok olma hali yaşayan varlıklar içinde en birinci hedef ve düşman var olma hali yaşayan varlıklar olmaktadır.

Yok Olma Hali

Yok olma halinde ise yaratılış içinde kesinlikle nasıl ve neden sorularının cevaplarını anlayamayacağınız varlık ( var olmakla ilgili varlık tanımının dışında bir tanımla obsedörleri algılayınız varlık denilirken, onlar bildiğimiz gibi varlıklar değillerdir ) tipleri vardır. Bu varlıklar kendi varlıksal alanlarında bizlerin olumsuz eylemler olarak adlandırdığımız ve buna benzer bir çok kötü bilgiyi yaşatmaktadırlar ve onların erdemleri şeklinde bu bilgiler varlıklarında bulunmaktadır.

Mesela kibir erdemsel özelliği şeklinde, nefret erdemsel özelliği şeklinde kendilerini bu olumsuz eylemlerin erdem olması şeklinde bir yanlışla donatmışlardır ve bunun içinde bütün olumsuzluklar olunca bu gibi varlıklar için cahillik, küçük görmek, aşağılamak, taciz, tecavüz, küfür, ve benzeri olumsuz eylemlerde erdem gibi tezahür etmiş ise, onlara bunların yanlış olduğu nasıl anlatılabilir? Sizi dinleyecek akıl ve mantık erdemi, zeka erdemi, öğrenmek erdemi kesinlikle olmamakla birlikte daha adını bile bilmediğimiz birbirinden kötü olumsuzlukları erdem olarak yapılandırmışlardır ve yaşamaktadırlar.

Bu kadar kötü olumsuz eylemlerin bir bütün şeklinde bir varlıkta bir araya gelmesinden sonra o varlığın yaratılış içinde çevresine bakış halini, yaşama tarzını tahmin eder misiniz? Sürekli tüketen, yıkıcı, bozucu, yok edici, asla bildiği bu kötü bilgilerden şaşmak gibi bir durumunun söz konusu olmadığı ve var olma haline tamamen tezat bir şekilde yaşayan ve yok etmek için bulunan varlıklar şeklinde bir manzarayı sergilemektedirler. E o zaman onlar çok aptaldırlar, nasıl zarar verebilirler sorusuna cevap olarak, kendi olumsuz eylemlerini uygulamakla ilgili bilgilerinin bulunmasının yanı sıra, obsede ettikleri varlıkların zeka, akıl, mantık ve benzeri bir çok duyusal özelliğini kullanarak başkalarını obsede etmeye çalışmaktadırlar. Zaten bu varlıklar, sizin varlıksal alanlarınızla temas etmeye başladıklarında sizin bilgi ve tecrübelerinizden faydalanarak sizi obsede etmeye çalışmaktadırlar, aynı zamanda. Kendi olumsuz eylemlerle dolu bilgilerini size zarar vermek için kullanmaktadırlar.

Var olma hali yaşayan varlıklar var olmayı kıymetlendirmektedirler ancak yok olma hali yaşayan varlıklar var olmayı yok etmekle ilgili olmaktadırlar ve yaratılışın her varlığın oluşumu ile ilgili olarak olmasını sağladığı var olma duyusal özelliği, bu varlıklarda yok etme özellikli olarak başka bir yapıya bürünmüştür ve bu yapı kendi varlıksal alanlarının içinde sürekli kendi içine enerjileri çeken ve çektiği şeyi yok eden özellikte bir oluşum meydana getirmiştir. Bu varlıklar, yani yok olma hali yaşayan obsedörler birde bu yüzden var olma hali yaşayan varlıkları obsede etmek istemektedirler, çünkü kendi varlıklarının içerisindeki kendilerini yiyip bitiren yok edici güce enerji ve kendilerini yok etmesine engel olacak imkan sağlamaktadırlar. Yani var olma hali yaşayan varlıkların duyusal özelliklerinin bir parçaları onların bu yok etme özelliklerini çok uzun bir süre tatmin etmektedir ve onlar, birde bu yüzden var olma hali yaşayan varlıklara özellikle musallat olmaktadırlar.

Onların yaşam amacı var olma hali yaşayan varlıkları obsede etmektir ve sonunda onları yok etmektir. Başka bir amaçları yoktur. Bu onlar için erdemdir. Var olmayı kötülük olarak adlandırıp kendi yaşadıkları hali olması gereken olarak saymışlardır.

Tahmin edebileceğiniz bütün olumsuzlukların en kötüsünü yaşayan varlıklar olarak diğer iki halden ayrı bir şekilde ancak aynı alanlarla temas eder özelliklerde bulunmaktadırlar ve onların bu yok olma halinin özelliklerini bizler asla anlayamayız. Ve bu gibi haller yaşayan varlıkların bulunduğu halede yok olma hali denilmektedir ve onlar içlerinde kendilerini yok eden gücü beslemek için yeterli kaynak bulamadıklarında, sonunda kendileri de yok olmaktadır ve sizlere yaratılışın, var olmanın iyiliklerle ilgili olduğunu belirmiş olmak işte bu noktada anlamlaşır. Yaratılışta onların yok olmasını sağlayacak şekilde var olma hali yaşayanları desteklemektir. Ancak onlara obsede olmayı da özgür iradenin seçimi olarak var saymaktadır.

Bu üç hal, yaratılış içindeki yaşam halleridir ve hepsi yapı ve özellik olarak birbirinden farklıdır ancak işlevsel şekilde birbirlerine temas etmektedirler. Var olma hali yaşayan varlıklar sevgi varlığı olma seviyesine ulaştıklarında artık yok olma hali yaşayan varlıklar onlara yaklaşamaz hale gelir. Sevgi, onları net bir şekilde bir duvar gibi kendilerinden ayırır. Sevgiler.