Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

8 Temmuz 2022 Cuma

Bir Anekdot: Bilgilerin, İnançların ve İdeolojilerin, Felsefelerin Düşünsel Alanlarını Açıklayan ve Yapılandıran Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: Bilgilerin, İnançların ve İdeolojilerin, Felsefelerin Düşünsel Alanlarını Açıklayan ve Yapılandıran Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği

Düşünsel alanların mantığını dünya yaşamında bir örnekle açıklamak gerekirse mesela, ideolojik bir kavram, materyalizm olsun, buna inanan varlıklar bu inançlarından dolayı enerjetik bir düşünce yayını, düşünsel alan enerjileri yayarlar ki böyle bir çok insanın yaydığı bu enerjetik güçler, kendileri gibi bilgileri ve tecrübeleri içeren özellikteki yayınlarla bir olarak bütünlük haline gelirler ve bu bütünlük dünya hayatının içinde yaşayan ve o düşünsel alanları oluşturan varlıkların bulundukları yerde etkisini yaşatan şekilde, görünmez ve bilinmez gibi özellikleri ile aslında fikrinin ve inancının yaşatılması ile orada olmasının anlaşılacağı bir sistemle düşünsel alanı bulunur ve bu alan, bu düşüncelere sahip olmayanları bile kendisi ile temas ettirme özelliklerine sahip olarak materyalizm ideolojisini buna inanan varlıkların yaydıkları çalışmalarının dışında birde bu düşünsel alan yaymakla ilgili çalışmalar içinde bulunur ve bu şekilde felsefelerin, ideolojilerin, inanç konularının kendilerine ait düşünsel alanları oluşur ve bunun gibi bir çok düşünsel ve felsefi alanın içinde bir yaşam alanı sistemi olarak dünya yapılandırılmıştır. 

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir?, Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı, Düşünsel Alanlar Nedir, Düşünsel Alanların Tanımı