Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bir Anekdot: Duygularda Görmek, Duymak ve Farkındalık Gibi Varlıklara Özel Olan Yapılanması İle Çalışan Duyusal Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Duygularda Görmek, Duymak ve Farkındalık Gibi Varlıklara Özel Olan Yapılanması İle Çalışan Duyusal Bir Özelliktir

Duygu, varlıkların kendi bilgi ve tecrübelerinin hisler şeklinde algılanması ve ortaya çıkması sonrasında yaşanan hissi bir tanımlama, algılama, yaşama durumudur. Hissetmek duyusal özelliğimiz ile direk olarak bir bağlantı şeklinde çalışmasının söz konusu olduğu duygular erdemi ve duyusal özelliği, varlıkların bilgilerle ve tecrübelerle elde ettiği ve kendilerinde yapılandırdığı şekilde ortaya çıkabilecek olan hisleri de ifade etmektedir. Ancak dünya şartlarında bu duyusal özelliğin çalışması o kadar kontrolsüz bir şekilde yapılandırılmıştır ki, varlıklar duygularının nasıl kullanılması gerektiğini bilemeden, ve dünya hayatının içeriğinde kötü bilgilerin ve tecrübelerinde duygusal şekilde ortaya çıkması gibi bir durumun olması ile, duygular kendi başına ve düzenlenmeden dünya hayatında yaşanan tecrübelerle elde edilen hislerin tanımlanması ve yaşanması yoluyla bir açıklama getirilmesi zorunda bırakılmıştır. 

Duygu Nedir? Duygu Nasıl Tanımlanır ? Duygunun Felsefi Tanımı