Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

6 Temmuz 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Sevgi Ahlakının Çekiciliği, Güzelliği, Doğruluğu ve İyiliklerle İlgili Olan Yapısı...

Bir Anekdot: Sevgi Ahlakının Çekiciliği, Güzelliği, Doğruluğu ve İyiliklerle İlgili Olan Yapısı...

Sevgi ahlakı, sevginin bütün içeriğini uygulamaya çalışan alanlarda ortaya çıkan ve oldukça çekici ve güzel ve doğru ve iyiliklerle ilgili olan ahlaki bir kavramdır ve sevgi ahlakının davranışsal özellikleri, içeriği erdemler ve yasaklar şeklindeki bilgilerle açıklanmıştır. Onların uygulanması ile ortaya çıkan sevgi ahlakı erdemsel özelliği sevginin içeriğindeki yeri ile tanımlanmıştır.

Ahlak, bir varlığın kendisine ait bilgi ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan karakteristik özelliklerle, davranışları ile yaşama halidir ve bu tanımla sevgi ahlakı da, sevgiyi tamamlayan olarak ifade ettiğimiz ''Sevgi Erdemleri ve Sevgi Yasakları'' açıklamalarının içerisinde yazan listelerdeki ve tanımlardaki bilgilerin uygulanması halidir dersek, sevgi ahlakı da, bu bilgileri tecrübeler olarak uygulamayı başaranların sonrasında tamamen bu bilgilerin etkisinde ve tecrübesi ile gelen yaşanmışlıkları sayesinde bir ahlaki durumu oluşur ve tamamen sevginin kendisinde uygulamaya geçen halinin ahlaki şekilde uygulanmasını ifade eder.

Sevgi Nedir? Sevgi Nasıl Oluşur ?  Sevginin Her şeye Yeten Gücü

Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi, Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler

Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler, Yeni Erdemler