Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

6 Temmuz 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Dürüstlük, Yalan ve Sahteliğin Önündeki En Büyük Engel Olan Erdemsel Özelliktir....

Bir Anekdot: Dürüstlük, Yalan ve Sahteliğin Önündeki En Büyük Engel Olan Erdemsel Özelliktir....

Dürüstlük, yalanla ilgili olmayan, gerçekleri söylemekle ilgili olan, çevresinde kesinlikle yalandan oluşan olayların ve oluşumların bulunmasına izin vermeyen, kendisini ve çevresindeki bütün alanları bu şekilde yalansız, gerçeklerin yaşandığı ve söylendiği bir yer haline getirebilmeye çalışan varlıkların uygulamaya çalıştığı bu erdemin ismidir.

Yalan, bir hakikatin yaşanmasının önündeki engeldir ve hakikatin yaşanması bir yol ise ve bu yoldan geçilmesi gerekiyor ise, yalan bu yola koyulan barikatlardır ve hakikatin yaşanmadığı bir yerde saadetten, hakikat bilgisinden, huzurdan bahsetmekte zor olacaktır. Dürüstlük, varlıkların kendisine temas eden konuları, olayları, bilgileri yalansız ve doğru bir şekilde açıklaması ile yaşatılır. Bazı konularda dürüst davranılması gerektiğinin zarar verici olduğunun bilinmesi oldukça istisnai olarak düşmancıl oluşumların, zamana göre açıklanmasının gerekli olması gibi durumlar söz konusu olduğunda ancak savunma ve koruma amaçlı şekilde göz ardı edilebilir.  Aklı ve mantığı çalışan ve kendisini samimi bir şekilde eleştirebilen varlıklar nerede, ne zaman, nasıl dürüst davranması gerektiğini bilirler. Buradaki kıstas sonucunda iyilik ve sevginin ortaya çıkarılması olmalıdır, bu şekilde dürüstlük yerine ve zamanına göre ayarlanır.