Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

8 Temmuz 2022 Cuma

Bir Anekdot: Ciddiyet, Önemli Durumlar ve Konular Söz Konusu Olduğunda Çok Daha Başarılı Görülerin ve Edinimlerin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Davranışsal Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Ciddiyet, Önemli Durumlar ve Konular Söz Konusu Olduğunda Çok Daha Başarılı Görülerin ve Edinimlerin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Davranışsal Bir Özelliktir

Ciddiyet, ilgili konu yada alanlarla ilgili olarak anlamaya, algılamaya, bilmeye, gözlemlemeye ve benzeri bir çok erdemi uygulayabilmek için varlıksal alanların ve özelliklerin bir sükunetlik içinde konsantre olunan konuyu öğrenmeye çalışmak için yapılan, oldukça elverişli bir iletişim atmosferinin oluşturulduğu davranışsal bir tutumdur, tavırdır ve bu özellikleri ile erdemsel özellik olarak yaşanır. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konular olarak sayılır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmakla en iyi şekilde sonuçlara kavuşur. 

Ciddiyet, Ciddilik Erdemsel Özelliği, Ciddi Olmak Nedir?, Ciddiyet Nedir?, Ciddi Olmak Nasıl Olur?, Ciddiyetin Felsefi Tanımı