Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

6 Temmuz 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Amaç, Buluşların ve Faydalı Çalışmaların Arkasındaki Yegane İtilimdir...

Bir Anekdot: Amaç, Buluşların ve Faydalı Çalışmaların Arkasındaki Yegane İtilimdir...

Var olması adına bir amacının olması bilgisi, varlığın kendisine dair oldukça kıymetli bilgileri edinmesini sağlar. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi, buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. 

Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak, oldukça güzel bir çalışma halidir ve bütün varlıkların bulundukları alan nasıl olursa olsun, kendilerine ait amaçları olmalıdır ve bu uğurda zamanlarını geçirmelidirler. 

Amaç, İdeal, Hedef Erdemsel Özelliği, Amaç ve İdeal Nedir?, Amaç ve İdealin Felsefi Tanımı