Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bir Anekdot: İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etmek İçin Yöntemlerin Erdemsel Özelliği,Vil İyse Viv

Bir Anekdot: İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etmek İçin Yöntemlerin Erdemsel Özelliği,Vil İyse Viv

Varlıklar bu zamandan sonra artık iyi ve kötü hakkında iki türlü bakış ve uygulama halini kullanarak bu kullanımı da bir yetenek haline getirerek davranışlarını ve yaşamlarını şekillendirmelidirler. Bunlardan biri '' Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği - Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması '' bilgisine göre inceleme ve arındırma yaparak iyi ve kötüyü ortaya çıkarmaktır ve diğeri ise '' İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz?  Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş.'' bilgisinin açıkladığı felsefi görüş ile olayları incelemektir bu iki yöntemin eleğinden de geçen bilgiler, olaylar, konular, durumlar, ilişkiler, sohbet ve aklınıza gelen ne varsa hepsi, bu bütünlükten oluşan bir iyi ve kötü ayrıt etme özelliği şeklinde yetenekle kendisini ortaya çıkarır ve bu yetenek, bu iki bilginin içeriğini de ezbere bilmek halini yaşayan varlığın artık bir olaya baktığında onun gerçekten iyimi yoksa kötümü olduğunu anlamasını sağlar. 

Vil İyse Viv Erdemsel Özelliği, İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etme Yeteneği Erdemsel Özelliği, Vil İyse Viv'in Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler