Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

6 Temmuz 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Eşitliğin Toplumları Güzelleştirici, Yapıcı, Barışcıl ve Birlik ve Beraberlik Sağlayan Özelliği...

Bir Anekdot: Eşitliğin Toplumları Güzelleştirici, Yapıcı, Barışcıl ve Birlik ve Beraberlik Sağlayan Özelliği...

Eşitlik, ilgili tarafların kendi kişisel imkanlarının önemi olmadan eşitlik ile ilgili olan bilginin, kuralın, kanunun önemini vurgular, yaşatır. Zengin bir insanın fakir insan karşısında insan olmak anlamında haklar bakımından bu sebeple bir fark olamaz ve eşitlik ilkesi, içeriğindeki bilginin uygulamasını ayrım gözetmeden ve aynılığın olduğu durumları önemseyerek haklar ve hukuklar açısından bir düzeni sağlamak amacıyla kullanır, yaşatır, uygulatır ve bu haliyle erdemsel bir uygulama şekli olur. 

Eşitlik, toplumları birleştirici ve barışçıl özellikleri olan erdemdir. Adalet herkesin kendi hakkı olanları bildirip, savunup, korurken, eşitlik herkese eşit davranılması gerektiğini savunur, bildirir ve herkesin bu hakkını korur.

Eşitlik Nedir? Nasıl Eşit Olunur? Eşitliğin Felsefi Tanımı