Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

7 Temmuz 2022 Perşembe

Bir Anekdot: Varlıklar Bir Bilgiler Bütünlüğü, Bilgilerin İleri Evrilmiş Halidir...

Bir Anekdot: Varlıklar Bir Bilgiler Bütünlüğü, Bilgilerin İleri Evrilmiş Halidir...

Bilgi, varlıkların kendilerini ifade etmesine, karşısına çıkan olayları anlamasına, anlamlandırmasına, o olayların içeriği ile ilgili edinimler kazanmasını sağlayan, bir şeyin bilgisinin olması ile o şey hakkında bilmek erdemini yaşamasına neden olan varlıksal araçlardır. Bu araçlar öyledir ki varlıkların uzuvları şeklinde, oluşturdukları bilgiler kendilerine ait parçalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgiler oluşturan varlıkların bu özelliklerinin gelişmiş olması nedeni ile duyu olarak bilgileri ortaya çıkarmak konusunda, kendilerini yapılandırmış olmaları çok mümkündür. Çünkü sürekli bilgilerle haşır neşir olanlar, sürekli yeni bilgiler ortaya çıkararak çalışmalar yapanlar, artık kendi varlıksal alanlarında bu işlemleri çabuk ve düzenli bir şekilde yapabilecek bir duyuyu geliştirmiş olmaları çok mümkündür. Bunlar genellikle yazarlar, şairler, yazı ve bilgiler ortaya çıkarmakla ilgili uğraşları olan kimseler olabilirler.

Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri, Bilginin Felsefi Tanımı, Bilgi Erdemsel Özelliği