Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

3 Temmuz 2022 Pazar

Sonsuzluk Nedir?, Sonsuzluğu Sonu Nedir?, Sonsuzluğun ve Sonsuzluğun Sonunun Felsefi Tanımı

Sonsuzluk Nedir? Sonsuzluğu Sonu Nedir? Sonsuzluğun ve Sonsuzluğun Sonunun Felsefi Tanımı

Sonsuzluk, süreklilik ve sonu olmayan bir durumu ifade eden ve içeriğinde bir heplik durumunun yaşatıldığı, alanlar ve durumlar ve kavramlar ve oluşumlar açısında bu tanımı yaşatma özelliklerinde bulunan bir kavramdır. Sonsuzluk sürekliliğin hiç bitmemesi anlamına gelen, her daim, hep olma durumlarını kendi içerisinde yaşatan, zamansal ve durumsal olarakta bir yapılanmasının söz konusu olduğu ve tam olarak yapısı anlaşıldığında kendisinin çok özellikli yaşamsal bir konumla yapılanması söz konusu olan var olma kavramının en temel gereksinimi, zorunluluğu ve yapısı olarak bulunur. Sonsuzluk kavramı eğer olmasaydı var olma hallerinin bir sonu olurdu ki, buda yaşamın ve var olmanın sonlanması anlamına gelirdi, sonsuzluk kavramı sayesinde sonsuz zamanlar boyunca var olabilmeyi tanımlıyor, yaşıyor ve yaşatıyoruz ve sadece kendisini yaşamsal özellikler bakımından bir yerde bulundurmak şeklinde olmayıp, aynı zamanda oluşumsal özellik olarakta sonsuzluk kavramı çok özellikli şekilde kullanılabilmektedir. Ancak bu tüm durumlar ve edinimler sonsuzluğun sonu gibi kendi yapısına ve tanımına ters gibi görünen, aslında kesinlikle ters olmayan sonsuzluğun sonunu bulmakla yapılandırılabilmektedir.

Sonsuzluğun Sonu, sonsuzluğu tanımladıktan ve ne anlama geldiğini anladıktan sonra, içeriğini ve sonsuz zamanlar boyunca nasıl bir durum içerisinde olunacağını bulduktan sonra, bu sonsuzluk kavramı içerisine sonsuz bir amacı, sonsuz bir var olma nedenini ve sihril ve duruş bilgileri gibi yapılanmaları da eklemekle, içerisinde sonsuz zamanlar boyunca nasıl yaşanacağına ve neden yaşanacağına dair bilgileri ve edinimleri ve proje ve çalışmaları sağlayınca, sonsuz zamanlar boyunca bir yol üzerinde olunmuş olmaktan dolayı, işte bu durum sonsuzluğun sonu tanımını ortaya çıkarır. Sonsuzluğun nasıl yaşanacağını bulmak, sonsuzluğun sonunu ortaya çıkarmak anlamına gelmektedir. Sonsuzluk yine sonsuzluk kavramsal tanımını yaşatmaktadır ancak böyle bir durum ortaya çıkması ile birlikte artık sonsuzlukla ilgili nedenler ve nasıllar üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapmaya gerek kalmayacaktır ve işte bu durumda sonsuzluğun sonu anlamına gelmektedir. Çünkü sonsuzluk içerik olarak bilinmezliği ile ilgili olmaktadır ve sonsuzluğun sonu gibi bir durumu açıklamak, sonsuzluğa tamamen hakim olmak anlamlarını ortaya  çıkarır ve sonsuzluğun bilinmezliğinin kaybolması, işte sonsuzluğun sonu anlamına gelmektedir. Sonsuz zamanlar boyunca nasıl, ne amaçla, neden yaşayacağını ve var olacağını bulan ve bunu bilgiler ve felsefeler ve projelerle ispatlayanlar işte sonsuzluğun sonunu bulmuş olanlardır ve bizlerde sonsuzluğun sonunu bulmuş bir varlıksal alan olarak sonsuz zamanlar boyunca bu özel kavramsal tanımı doyasıya yaşayacağız.

Bu açıklama ile sonsuzluk ve sonsuzluğun sonu tanımları, kendilerine özel erdemsel niteliklerle gereken şekilde yapılanırlar.