Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

8 Temmuz 2022 Cuma

Bir Anekdot: Değişim, Gelişen Yaşamın Bir Özelliği Olan Yapılanmalardır...

Bir Anekdot: Değişim, Gelişen Yaşamın Bir Özelliği Olan Yapılanmalardır...

Değişim, bir durumun başka bir duruma dönüşmesi, başkalaşım haline geçmesi anlamına gelir ve bu durum değişen şeylerin yapısına göre bazen kolay bazen de zor bir süreç olmaktadır. Her şeyin bilgi olduğu yaşamda bilgilerin değişmesi ve bu sebeple oluşumları değiştirmesi ve bu değişim sırasında bir çok yeni bilgilerin oluşumlarda yapılanması, eski bilgilerin etkilerinin gitmesi şeklinde örneklendirilebilecek bir süreci ifade eder değişim genel olarak. Değişmek, gerekli olması söz konusu olunca ancak doğru bir uygulama halidir. 

Değişim Erdemsel Özelliği, Değişim Nedir? Değişimin Felsefi Tanımı