Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

9 Temmuz 2022 Cumartesi

Bir Anekdot: Yenilikler Çoğu Kez İlhamlar Yoluyla Ortaya Çıkar...

Bir Anekdot: Yenilikler Çoğu Kez İlhamlar Yoluyla Ortaya Çıkar...

İlham, bir konu olay ve durumla yada kavramla ilgili olarak zihinsel alanların ihtiyaç olunan konular ve durumlar söz konusu olduğunda ilgili zihinsel alanın bilgi ve tecrübelerinin toplamından oluşan çözümsel ve çaresel edinimlerin düşünceler, hisler ve anlayışlar ve algılamalar şeklinde ortaya çıkarak zihinsel alanları bilgilendirmesi, yönlendirmesi, aydınlatması şeklindeki yeni düşüncelere ve edinimlere verilen isimlerdir...

Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özellik, İlham Nedir?, Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özelliğin Felsefi Tanımı