Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Kaos Nedir?, Kaoslar Neden Çıkarılır?, Kaosların Zararları, Kaosun Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Kaos Nedir?, Kaoslar Neden Çıkarılır?, Kaosların Zararları, Kaosun Felsefi Tanımı

Kaos, düzenli olarak yapılanmış bir alanda karışıklığın ortaya çıkarılması, içeriğinde olumsuz bir çok eylemin bulunması ile tamamen yaşananların bir savaşa dönüşebileceği, korku, panik, nefret ve diğer olumsuz eylemlerle birlikte oluşturulan bir düzensizlik ve kargaşa halidir. Kaosun oluşmasına dair bütün oluşumlar yasaklanmalıdır.

Kaos, savaşa benzeyen anlamı ile düzensizlikler ve kargaşaların yaşandığı, içerisinde şiddetten, panik, korku, yalan, hırsızlık ve bir çok olumsuz eyleminde yaşatıldığı, duruma ve olaya göre olumsuz eylemlerin arttığı, değiştiği bir alan, bir çoğul durum, bir topluluklar söz konusu iken ortaya çıkarılan olumsuz eylemdir. Bir kişi tek başına iken kaosu yaşatamaz, nitekim etkide bulunması ve başkaları için karışıklık ve düzensizlikler olarak algılanması gerekmektedir ve bu sebeple çoğul durumlar kaos oluşturulması için uygundur.

Kaos hallerinde toplulukların neye göre, nasıl olarak, hangi yöne doğru davranacağının önünün kesilmesi, bu topluluğun yeniden düzenli topluluk haline gelebilmesi için birlik ve beraberlik anlayışının kazanılmasını engellemek, kaosu dindirecek olan bilgilerin ortaya çıkmasına engel olmak, kaosa neden olanların, içeriğindeki anlayışın başlıca hedeflerinden biridir.

Kaos hallerinde herkeste yaşanan endişe, panik, korku ve diğer olumsuz eylemler doğru düşünmeyi, doğru kararlar vermeyi engellemiştir ve düzensizlik, doğru bir yönde adım atılmasını da engellemiştir. Kaosun ortaya çıkmasına neden olanlar ve bunu amaçlayanlar için bu genellikle planlanmış düzeneklerdir. Toplulukların merkez aldığı, bilgilendiği, böyle durumlarda faydalandığı alanlarla ilişkileri kesilmeye çalışılır ve kaos bu yöntemle çok daha artmaya başlar.

Topluluk kavramlarını olumsuz etkileyen kaosun önünde duracak en iyi yöntem ve kargaşayı dindirecek olan şey, bir merkez alan bulunarak, oluşturularak herkesin oradan gelen bilgilere göre davranmasını istemek şeklinde olur. Çünkü bu durumlarda kasıtlı olarak yaratılmış olan kargaşanın amacı topluluk kavramının ne yapacağını bilmemesini sağlamak ve bu bilgisizlikle çok daha büyük kargaşalara neden olmaktır. Ancak hızlı bir yapılanma ve güçlü bir irade ile merkez olarak belirlenen bir alan, tamamen kaosu dindirmek, sakinleştirmek, iyi ve barışcıl, tamamen sevgiye uyumlu bilgilendirmelerle yönlendirmeler yaparak kaosun içeriğindeki bütün olumsuz eylemleri içeren bilgileri topluluk alanlarından yok etmelidir ve düzenli bir hale gelene kadar bu devam etmelidir.

Kaos, içeriğinde bir çok olumsuz eylemi barındırmaktadır ve topluluk kavramlarını hedef almıştır. Böyle durumlarda birlik ve beraberliğin sağlanması için bir merkez alan bulunur ve bu alanın sevgiye uyumlu olan bilgileri söz konusu ise uygulama sağlanır ve erdemsel şekilde olan bu uygulama sonrasında olumsuzluklar zamanla yok olur ve kendisini yaşatamayan olumsuzluklar bitmek zorunda kalır. Ancak bu böyle olmayıp kaos içindeki topluluklara düşmanlık, kin, nefret ve dahası olumsuz eylemleri bildirmek, söylemlerde bulunmak aksine kaosu daha da kötü hale getirip bir savaş ortamı belki de oluşturabilecektir.

Kaos kavramları bir çok alanda kullanılmaktadır ve bir topluluk halinde olan en küçüğünden büyüğüne bütün alanları kapsamaktadır. Bu alanların kendilerine ait düzenli bir yaşam ve var olma hallerinin de olması söz konusu olur ve işte kaos, bu düzeni bozmakla ilgili olarak ortaya çıkarılmıştır.

Tamamen obsedör oluşumların iyilikle ve sevgiyle ilgili olan varlıksal alanları daha da karmaşaya sokmak için ürettikleri başka bir saçmalıklar bütünlüğüdür. Yaşamda her şey düzenli bir şekilde uygulamalarla çözümlenmelidir. Kaos, savaş, tehditler, terörizm gibi var olma hali yaşayan varlıkların yapısında olmayan eylemlerle her hangi bir şekilde düzenli bir sonuç alınamaz. Bu eylemler düzensizlik meydana getirmektedir ve ne acı ki, kimileri bunları uygulayarak düzen beklemektedir. Bu mümkün değildir.

Bu sebeple topluluk alanları kaos anlarında bu şekilde bir yapılanma ile nasıl hareket edeceklerine karar vermelidirler ve yasak bilgilerinin hiç bir şekilde uygulanmadığı ve söylemlerde de bahsedilmediği ortamlarda kaosun devam etmesi söz konusu olamaz, bu ayrıntı ile kaosu tetikleyen şeyler ortaya çıkarılabilir.

Kaosları tetikleyen, bu yasak bilgilerini topluluk alanlarının içerisinde gizli veya aleni bir şekilde uygulatmaya çalışanlardır, alanlardır. Bu anlamlarıyla kaos, kaos oluşturmak, teşvik etmek, sebep olmak, kaosu oluşturacak hareket ve eylemlerde bulunmak yasaktır.

Böyle anlar toplulukları yok etmek isteyenler için fırsattır ve bunun yaşatılması hali kesinlikle yasaktır. Bu yasak bilgisi, kaos gibi durumların oluşması için gereken engelleri ve bilgilendirmeleri sağlayarak varlıksal bütün alanlarda etkisini yaşatır ve sevginin içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bizler her zaman sevgi bilgilerini uygulamayı seçmekle ilgili olmalıyız ve erdemler ve yasaklar ve onların uygulandığı bir alanda kaostan söz etmek mümkün olamaz...

Sevgiler.