Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

2 Temmuz 2022 Cumartesi

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Bir Anekdot: Bir Yaşam Alanı Sisteminde Kendi Dünyalarımızı Yaşamaktayız...

Şu zamana kadar bildiğimiz insan hayatının bir çok gerçeği tamamen yalanlarla düzenlenmiş şekilde ve insanların dikkatinden uzaklaştırıcı etkilerle de üzerinde durması engellenmiş, gerçekler aslı astarı olmayan yaratılış hikayeleri ile insanlardan gizlenmiştir.. Bizler aslında altı tane duyusal özellik değil, çok daha fazla duyusal özellikleri olan varlıklarız ve bizlerin sahip olduğu varlıksal alanların gücü, bu yaratılış içindeki en kıymetli özellikleri taşıyan enerjileri içeriğinde barındırmaktadır ve her şeye gücü yeten varlıklar olarak yaratılışın oldukça önemli bir gelişim seviyesinde bulunmaktayız. Sonsuzluğun içinde nokta olmamız ve kendimizi basit ve çaresiz görmemiz göreceli cevaplarla açıklanabilen yanıltıcı bir oyundur, potansiyelinizin olmadığını anlatmak ve inandırmak istemektedirler.

Altı duyu eksik bilgilendirilmesi ile varlıklarımızın potansiyeli küçümsenerek kurtuluşumuzun önü kesilmeye çalışılmış ve bizden faydalanmak isteyen obsedör alanlar için bu cahillik ve bilgisizlik hallerimiz fırsat olmuştur. 

Böyle yetersiz özellikleri olan varlıklar olmadığımız gibi bizler bildiğimiz gibi bir gezegen olan Dünya isimli bir gezegende de değiliz, hepimiz duyularımız tarafından yapılandırılmış ve onların sayesinde gerçekliklerimizin algılanması sağlanmış bir yaşam alanı sistemi içinde kendi dünyalarımızı yaşamaktayız ve burada olmamızın sebebi, bir saldırı altında kalarak böyle bir sistemin içerisine gönderilmemiz, düşmemiz, gelmemizdir. Doğmadan öncemizi hatırlamamak gibi bir uygulamanın üzerimizde yapılması zaten yeterince açıklayıcıdır.

Hiç kimsenin isteyerek bulunduğu bir yaşam alanı sistemi değildir dünya... Ve herkes bir çok sebep ve etkenler yüzünden öyle düşünmeye, yaşamaya ve gerçekler konusunda kayıtsız kalmaya zorlanmıştır, zorlanmaktadır.

Yaşam Alanı Sistemi Dünyanın Hakikati