Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Kapris Nedir?, Alınganlık Nedir?, Kapris ve Alınganlığın Zararları, Kapris ve Alınganlığın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Kapris Nedir?, Alınganlık Nedir?, Kapris ve  Alınganlığın Zararları, Kapris ve Alınganlığın Felsefi Tanımı

Kapris, bir olay sonrasında o olaya nazaran tepki vermek maksadı ile hiç hoş algılanmayan hareketlerde ve tavırlarda bulunma halidir. Mesela bir oyunda yenilen bir varlık, bunun sonucunda kapris yaparak başka oyun oynamak istemez ve bunun sonucunda diğer oyuncular onunla ilgilenmek zorunda kalır, O'nun bu oyunda yenildiği için böyle yaptığını anlarlar ve O'da bunu bile bile devam ettirir, ilgiye ihtiyacı vardır ve bu tutum çok anlamsız olduğu gibi bunun adı kapristir. Böyle yanlış bir davranış biçimi çevresindekileri rahatsız edici olduğundan yasaklanmalıdır.

Alınganlıkta, kendisi ile ilgili olmadığı halde kendisi ile ilgili olduğunu düşünerek olayları ve konuları kendi üzerine çekerek bundan olumsuzluk hissetmesine kadar giden yanlış bir davranış biçimidir ve alınmadan , her zaman sorunların ortaya çıkarılarak halledilmesi gerekmektedir. Bu sebeple iki olumsuz eylemde yasaklanarak varlıklar çok daha rahat ederler.

Kapris, ilgiye ihtiyacı olan alanların ve varlıkların dolaylı yollardan ifade ettiği, gereksiz yere ortamın dikkatini kendi üzerine çekme telaşıdır. Normal şartlarda herkes gereken kadar ilgiyle alakalı bir yaşamı sürdürmelidir ancak kapris yapılması için öncesinde yaşanan bir olay ve bu yaşanan olaydan sonuç olarak memnuniyetsiz olan bir alan yada kişi, bu memnuniyetsizliğini çevresindekilerin kendisine olan sevgisini kullanarak mutsuzluk, karamsarlık olarak ifade edip, bu halleri takınarak kendisi ile ilgilenilmesine kadar gelinmesi söz konusu olacak şekilde bir davranış sergilemesi gerekir ve buna benzer bir çok hal içine girmesidir işte kapris yapmak... Nitekim ortam tamamen bu kapris ile uğraşmak zorunda kalır ve bir çok kişi kapris ile uğraşırken kapris tek başına herkesin zamanını, değerlerini ve bir çok özel anlarını çalmaktadır.

Ortada gerçekten ilgilenilmesi gereken bir durum olduğunda ve bununla ilgilenildiğinde ki bu durum, ihtiyaç şeklinde kendisini gösterir, bu bahsedilen olması gereken davranışı ifade etmektedir. Mesela içlerinden bir ciddi bir şekilde yaralandı ve O'nunla ilgilenilmesi gerekir ve O'nun bu ilgi ihtiyacı kapris değildir...

Normalde diyelim ki, o oyunda, o bölümde, tıpkı O'nun gibi, az önce diğer kişide yenildi ancak O gülümserken diğeri üzülerek çevresindekilerin kendisiyle ilgilenmesine sebep oldu ve bu durum bir rahatsızlık şeklinde tezahür eden ve neden olduğu, nasıl olduğu, bunu neden yaptığı gibi kaynaklar ortaya çıkarılarak, varlıkların kendilerinde sonlandırması gereken olumsuz bir eylemdir. Çünkü verilen ilgi boşadır ancak ilgilenenler ciddi bir durum var gibi zamanlarını harcamaktadırlar.

Oysaki bu şekilde seninle ilgilenen varlıklar ve alanlar varken çevrende bunları sadece gerekli ve önemli olan durumlarda kullanmalısın ve kapris gibi duygusal bozukluk olarak nitelendireceğimiz, yarı şımarıklıkla karışmış, anlamsız, poh pohlanmak kavramının başka bir adı olan bu eylemi yaşatmamak gereklidir.

Erdemsel olarak bir özelliği olsaydı yaşatılmasında bir sorun olmayacaktı ancak sebep ve sonuçları ile incelendiğinde, bütün hatları ile ortaya çıkarıldığında kesinlikle hem kendisine hemde çevresine zarar verici özelliklerde bulunan bir eylem olarak anlaşılmaktadır. İlgisizlik sebebiyle bunu uygulayanların kapris yaptığında kendisi ile ilgilenecek olan alanları ve kişileri bulması, geçmişteki ilgisizliğini düşünerek onların kıymetini bilemesi şeklinde bir anlayışı kendisine kazandırmalıdır ve kaprisin, çevresine zarar verdiğini ve bıktırıcı özellikleri olduğunu bilerek, her uygulama hali söz konusu olduğunda öteleyerek varlıksal alanlarından uzaklaştırmalıdır. Kapris bu özellikleri ile tamamen yasaklanmıştır ve olumsuz eylemler arasındaki yerini almıştır.

Birde alınganlık denilen olumsuz eylem vardır ki, anlam olarak küçükte olsa kaprise benzeyen, ancak bu sefer ilgili kişinin gördüğü, duyduğu şeyleri kendisine yorarak bundan olumsuz bir anlam çıkarıp kendisini üzmesi halidir. Çevremizde bir çok şey bizimle ilgili olabilir ancak alınganlık denilen düşünsel ve duygusal sorunları ifade eden kavram yüzünden olması gerekenden çok daha fazlasını kendimizle ilgili olarak algılayarak, birde bu yanlış algının sonrasında bunları da olumsuz yorumlayarak kendimizi üzmemiz söz konusu olmaktadır. Yaşamdaki herşey sizinle ilgilide olabilir ancak bunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

Çevremizde obsedör oluşumlar varken olumsuzluklara dikkat edip yaşamınızda üzüntüleri yaşatmamalısınız, birde üzerine alıngan iseniz, diyelim ki isminiz Mehtap, yan masada bu gece Mehtap ne kadar güzel denildiğinde '' Ay bana ne kadar güzelsin dedi'' şeklinde bir alınganlık haline girerek insanları saygısız ve başka şekilde görebilirsin, ancak bu seninle ilgili olmaktan uzak bir durumdu ve alınganlığın varlıksal alanlarda yer etmesi, düşüncesizce sizinle ilgili olmayan konuları kendinize mal ederek sonucunda olumsuzlukları yaşatmanıza sebep olur. Bu olumsuz eylem aynı zamanda sizinle ilgili olan olumlu şeyleri de görmenize neden olacak kadar zihninizde yer edebilir ve herşeyi üstüne alınan ve bu alındıklarından hep olumsuz yorumlar yapan biri haline dönüştürür varlıkları....

Tam anlamı ile anlamadan, sebep ve sonuçları ile ispatlamadan o şeylerin sizinle ilgili olduğunu düşünmek yersiz olur. Hele birde sonucunda olumsuzluklar meydana geliyorsa, bu durum tam bir yanlış ve hata içinde olmak olur. Alınganlık olumsuz bir eylemdir ve algılanan şeylerin sonucunda olumsuzluklar meydana gelir.

Çünkü algılanan şey yanlıştır ve yanlış algılanan şeyle yapılan yorumlarda yanlış olacaktır ve yaşamı bu haliyle yanlış yönlenecektir. Bu gibi sorunları olanlar, uzun bir süre direk karşınıza gelerek size karşı ifade edilmeyen hiç bir şeye inanmayarak, umursamayarak, sizinle ilgili olmadığını düşünerek yaşayıp, sonrasında nelerin sizinle ilgili olduğunu, nelerin olmadığını normal bir şekilde algılayacak hale gelebilirsiniz. Bu olumsuz eyleme dair oluşumları varlıksal alanlarınızdan belirli bir süre çaba ve çalışma ile yok etmelisiniz ve sonrasında normal olarak algılamayı yaşamakla ilgili olmalısınız...

Alınganlık bir rahatsızlık şeklinde varlıkların zihinlerini işgal etmiştir ve bu rahatsızlıktan gereken çaba ve çalışmalarla kurtulmak mümkündür ve bu haliyle alınganlık ve kapris olumsuz bir eylemleri olarak tamamen yasaklanmıştır, yanlıştır, gereksizdir, zarar verici ve anlamsızdır. Bu iki olumsuz eylem şeklindeki yasak bilgileri, içeriğindeki anlamlarını varlıksal bütün alanlarda yaşatarak sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Sevgiler.