Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Tehdit Nedir?, Davranışsal Baskı Nedir?, Davranışsal Zorlama Nedir?, Tehdit, Baskı ve Zorlamanın Zararları, Tehdit, Baskı ve Zorlamaların Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Tehdit Nedir?, Davranışsal Baskı Nedir?, Davranışsal Zorlama Nedir?, Tehdit, Baskı ve Zorlamanın Zararları, Tehdit, Baskı ve Zorlamaların Felsefi Tanımı

Tehdit, bir alana, varlığa yada yere baskıcı sözler ve hareketlerle, içeriğinde şiddetli yaklaşımlarında olduğu, bazen de korkutucu sonuçları içinde barındırabilen bir şeyin yapılması için söyleyen, hareketler ve davranışlara verilen isimlerdir.. Tehdit edilmesinin arkasında yapılması istenen bir olay olur. Ve tehdit edilince bunun halledileceği düşünülür. Bu gibi anlamsız uygulamalar kesinlikle yasaktır.

Tehditler, baskılar şeklinde yöntemlerle kimi alanlar ve kişiler amaçlarını, içeriğine korku ve diğer olumsuz eylemlerin uygulamalarını da ekleyerek yaptırmak isterler ve bu durum sevgiye ve içeriğindeki erdemlere tamamen ters bir uygulamadır. Bu yaşam alanında herkes eşit haklara sahiptir ve birilerinin yapmak istediği şeyler ve istemediği şeyler ancak onun verdiği kararlar ile belli olur ve bu kararı etkileyecek şekilde olumsuz eylemleri kullanmak, var olma hali yaşayan ve sevgiyle ilgili olan bizim gibi varlıkların uygulama yöntemi değildir.

Herkes unutmamalıdır ki bizlerin bulunduğu yaşam alanlarında artık en büyük yaptırım gücü sevgidedir ve sevginin yapısına ters olan bütün davranışlar, uygulamalar, hareketler zamanla yok olmaya ve etkisini kaybetmeye mecburdur. Bir alanın, kişinin bir şeyi yapması isteniyorsa bu ona gereken şekilde açıklanır ve sonrasında kendi kararına göre yapıp yapmayacağı belirlenir. Onun bu kararını şiddet göstererek, ihtiyacı olan şeylerle tehdit ederek, yakınlarını bahane ederek ve benzeri şekillerle uygulama yöntemi bulup değiştirmeye çalışmak tamamen zorba, obsedör ve medeniyetten nasibini almamış davranış biçimi olarak nitelendirilir.

Tehditlerin arkasında her zaman istenilen bir durum vardır ve tehditler olumsuz eylemleri yaşatan bilgiler olduğu için bunu yaşatan alanlar en başta kendisine zarar vermektedir ve tehdit edilenler ise bu haliyle doğru bir yolda olduğunu bilmelidirler. Elimizden geldiğince tehditler ve baskılara karşı direnç göstermek durumundayız ancak yapabilecek çareniz kalmadığında, bu tehdit ve baskılara boğun eğmeniz, konuya, duruma, olayın önemine göre uygun olabilir ve başka çareler bulmak adına geçici olarak tehdit ve baskı merkezini ikna ederek başka çözümler bulma yolu denenebilir, bu cesurca bir davranış olarak belirtilmiştir...

Mesela obsedörler beni tehdit etse, nasıl bir yöntem olursa olsun, nasıl bir konu seçmiş olursa olsunlar, ben hiç bir şekilde onlara boğun eğmem, ne yaparsa yapsınlar, onlarca yıl yine beklerim bu gibi yaşam alanlarında ancak onlara boğun eğmem, acılar, işkencelerde çekerim ama boğun eğmem... Bu konudaki tehditlerin hepsine direk olarak kapalıyım. İşte bunun gibi çok çok ciddi konular ve durumlarla ilgili tehditlere boğun eğilmez ve kesinlikle duruşu bozulmaz ilgili alanın... Çünkü buna boğun eğmek yok olmak anlamına gelmektedir, iradeni yok etmek anlamına gelmektedir.

Ancak böyle ciddi olmayan ve baskılar ve tehditlerin sizi oldukça rahatsız etmesi ve yapacak bir şeyinizin kalmadığı durumlarda, dediğim gibi konunun önemine göre, onu tehdit ile elde ettiği şeyle baş başa bırakabilirsiniz ve sevgiyle ilgili olan irade zaten gereken düzeni sağlayacaktır.

Bu durum önem sırası ve sizin yaşamınızın güvenliği gibi konular gözlenerek uygulaması yapılır ancak obsedörler söz konusu iken asla tehditlere taviz verilmez. Onlarla ilgili olan her durum biran önce yok edilmesi zarureti olan ve asla pes edip taviz vermeyeceğimiz özelliklerdedir. Bizim burada bahsettiğimiz, yaşam alanı sistemi içindeki varlıksal oluşumlar arasındaki ilişkilerdir ve bu ilişkilere yansımış olan obsedörlük varsa yine aynı şekilde dirençli olmak gereklidir, sevgiyle ilgili bilgilerle ilgili olmanız gerekmektedir.

Zaten bulunduğumuz yaşam alanı sisteminde kanunlarda bu konuda haklı olanları destekler şekilde biçimlenmiştir ve tehditlerden, baskılardan korkmadan boğun eğmemek halini benimseyerek, gereken zamanlarda ve olayın önem haline göre, sana ne kadar zarar verdiği gibi hesaplamalarla bu baskı olumsuz eylemini üzerinizden atabilirsiniz ve çözümleri başka şekilde bulabilirsiniz... Cesaret, zekice davranışlarla korkutucu gelen olayları yok etmektir ve buda bir yoldur önemsiz olan konularla ilgili olarak...Ancak tehditler ve baskılar kesinlikle onaylanmayan ve uygun olmayan davranış biçimleridir ve kesinlikle yasaklanmıştır.

Tehdit, sizde değerli olan bir konuyla ilgili olarak bir girişim içinde bulunan alanın sevgiye uyumlu şekilde bunu yaptıramaması sonucu olumsuzluğa kapılarak amacına ulaşması çabasıdır ve daha öncede denildiği gibi, siz elinizden geleni sonuna kadar yaptığınız taktirde sorumlu olduğunuz konu ile ilgili yanlış yapan siz olmazsınız.

Çoğu zaman tehditlerin arkasının boş olması, gerçekleştirecek olamadıkları için bu yöntemi denedikleri de söylenebilir, nitekim olumsuzluklar içindeki bir alandan gelen tehditler, içeriğinde korku ve diğer olumsuz eylemleri yaşatan bu alandan cesaret ortaya çıkaran hareketleri göstermez.

Siz sevgiyle ilgili olarak duruşunuzu bozmadığınız sürece bu duruş, kendisini yaşatan alanı koruyacak şekilde bir yapılanma ile gereken şekilde etkilerini sağlar. Tehdit, baskılar obsedörlerin en çok kullandığı iletişim ve uygulamalarından biridir ve varlıklar için değerli olan herşey onlar için tehdit kaynağıdır.

Sonuna kadar bu tehdit hallerini beklemek, tehditi oluşturan alanın durumunu açığa çıkarır. İyilikle ilgili olmanın her zaman kazandıracağı bir yaşam alanı sistemindeyiz ve tehdit ve baskılar olumsuz eylemler olarak sayılır ve tamamen yasaklanmıştır.

Kimse kimseyi, hiç bir alan hiç bir alanı kesinlikle tehdit edemez, üzerinde baskı uygulayamaz. Ona bu hakkı hiç bir şey vermemiştir ve tehdit edilen alanında imkanları aslında ondan farklı değildir. Tehdit ve baskılar içinde bulunan alanlar, kişiler kendilerinde bir davranış şekli olarak yaşattıkları bu eylemin olumsuz sonuçlarını en başta kendisinin yaşayacağını bilerek biran önce buna son vermelidir, nitekim obsedör oluşumları ifade eden bir davranış şeklidir. Tehdit ile elde edilen şey kesinlikle hak edilmiş olarak sayılmaz ve yanlış bir uygulama halinde bulunarak düzensizlikler meydana getirilmesi söz konusu olur.

O şeyin demek ki tehdit eden alanda olmaması gerekmektedir ve tehdit ederek, baskılarla elde etmesi, buna izin vereni suçlu durumuna düşürmeden tehdit ve baskı ile ilgili olanın suçu olarak sayılır. Tehditlerin arkasında bir amaç vardır ve söylenenleri yapması durumu, tehditler söz konusu olduğunda nadiren gerçekleşebilir. Amaç zaten korku ve baskı kullanarak ikna etmektir ve bu durumda olan alanlar, kendi haklı davasının erdemsel özelliğine güvenerek gereken şekilde davranmalıdırlar. Yaşatılan erdemlerin alanları, kişileri korumak gibi özelliklerinin olduğunu söylemiştik. Tehditlerin söz konusu olması için bir irade gerekmektedir ve bizim yaşam alanlarımızdaki iradi güçte sevgiyle ilgilidir ve bu bilgiler bütünlüğüne tamamen ters olan tehdit ve baskılarla davranmak, sevgi iradesinin kesinlikle onay vermediği bir durum olduğu için hiç bir alanda ve kişide ve ilgili yerlerde uygulamaya sokulamaz.

Dediğimiz gibi tehditlere maruz kalıyorsanız sonuna kadar bekleyin, bu olumsuz eylemin uygulanması bu bilginin dikkatini çekecek şekilde bir algıyla gereken şekilde masum olan alanı destekler ve tehdit gibi, baskı gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına engel olur. Henüz sevgiyle yeni tanışmış olan yaşam alanı sistemimiz zamanla bu bilgilerin uygulanması ile ilgili olarak gereken etkileri sağlayacaktır ve obsedör oluşumlar ve onların bütün izleri silinecektir.

Tehdit ve baskıların bir eğitim şekli olmadığını da belirterek, sevgiden iyi eğitim modelinin olmadığı son sözü ile bu yasak bilgisi, sevginin  içindeki yeri ile varlıksal bütün alanları etkileyerek tehdit ve baskılarla ilgili olan bütün oluşumları yok eder, yaşatılmasını engeller. Ve bu güzel anlamları ve özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Sevgiler.