Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Negatif Hırs Nedir?, Negatif Endişe Nedir?, Negatif Hırs, Pozitif Hırs Ne Demektir?, Negatif Endişe, Pozitif Endişe Ne Demektir?, Hırs ve Endişenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Negatif Hırs Nedir?, Negatif Endişe Nedir?, Negatif Hırs, Pozitif Hırs Ne Demektir?, Negatif Endişe, Pozitif Endişe Ne Demektir?, Hırs ve Endişenin Felsefi Tanımı

Negatif Hırs Yasak, Pozitif Hırs Yasaldır

Negatif hırs ise, iki çeşide ayrılmış olan hırsın olumsuz olanıdır. Hırs, olumlu bir çalışma, yapılması gereken bir iş için kullanılması açısından faydalıdır. Hırs yapınca o iş ile ilgili kararlı bir duruş sergilenir ve o işi bitirene kadar başından kalkılmaz. Hırs, hırs edilen konu ile ilgili çok istekli bir şekilde uğraşmayı, çalışmayı, çaba göstermeyi kast eder. İşte bu anlamda ikiye ayrılır. Olumlu işler için yapılan hırs, bu yasaldır. Yaşam alanları içerisinde çalışmalarımız ve sevgiye uygun olan davranışlarımız için hırslar yapılabilir, bu faydalı sonucunda kazançların olacağı şekilde bir hırstır, çalışmaları ve iyilikleri tetikleyen ve başarılar elde etmemizi sağlayan hırslardır. Örnekle bir canlıya yardımcı olmak ve onun yaşamını kurtarmak için gösterilen hırs oldukça güzel ve doğru ve faydalıdır ve işte bu örnekteki gibi hırslar sevgiye uygun yapısı ile yasaldır. Ancak birde negatif olanı vardır oda kendisine faydalı olmayacak olan konularda hırs yapılmasıdır. Mesela, en çok kim keyif verici içecek konusuda bir hırs yapmanın hiç bir anlamı yoktur. Hırs yapan en çok içen olabilir, bu hırs onu bu konuda anlamsız bir başarıya götürebilir ancak en çok keyif verici tüketmek için harcanan zaman, çaba, çalışma, konsantre ve dahası için oldukça israf bir durumdur ve böyle anlamsız hırsların peşine düşerek kendisi için anlamlı olacak olan şeyleri göremez hale gelir sonunda. Negatif hırslar aynı zamanda içeriğindeki anlamsız konular yüzünden de yaşanırken mutsuz eden ve sonucunda problemlerin ortaya çıktığı hırs çeşidir. Bu yüzden bu gibi anlamsız hırsları negatif olarak tanımlayarak kesinlikle sevginin içeriğinde yasaklıyoruz. Bu gibi hırslar kesinlikle yaşam halinin içindeki varlıkların düşüncelerinde yer edinmemelidir.  Bu açıklamalar ile negatif hırslar zararlı, yanlış ve gereksiz, pozitif hırslar yararlı, zamanına göre gerekli ve uygulanması söz konusu olabilecek özelliklerdedirler.

Negatif Endişe Yasak, Pozitif Endişe Yasaldır

Endişe, bir konu hakkında ısrarlıca düşünerek, o konuya konsantre olarak o konunun gidişatını kendi istediği gibi olması haline getirmeye çalışırken yaşanan duygusal hareketlilik, değişimlerdir. Endişe bu tanımla ikiye ayrılır. Negatif endişeler, arkasında aslı astarı olmayan konular hakkında edinilen endişelerdir ve bunlar yüzünden varlıklar, gereksiz yere bir duygu ve düşünce hareketliliği yaşamıştır ve aslı astarı olmayan konular söz konusu olunca bunları olumsuz eylemlere yakınlığı da söz konusu olacağından içeriğinde olumsuzluklar hissettiren endişeler olarak ortaya çıkar. Yani yalanlar ve sahteliklerle ortaya çıkan endişelerde yalan ve sahtelik gibi olumsuzluk sağlayıcı olur. İlgili olunan konunun cinsine göre endişe sırasında ortaya çıkan duygusal hareketlilik konuyu hissettirme özelliğini taşır ve korku sebepli endişeler, kaybetmek sebepli endişeler, başarısızlık sebepli endişeler, v.b. içeriğinde olumsuzluk olan konuları ifade eden endişeler olumsuzlukları da varlıklarda yaşatır ve bunlar kesinlikle hem zararlı hem de gereksizdir, sevgiye uygun değildir. 

Varlıklar yaşamlarında böyle negatif endişelere yer vermemelidirler. Birde pozitif endişeler vardır bunlar içeriğindeki anlamları tetikleme görevi görür. Mesela, iki kardeşinin aralarındaki bir sorunu halletmemeleri ile ilgili endişe duymak ve bununla ilgili bir duygusal hareketlilik yaşamak, bunun sonucunda kardeşlerini etkilemek ve aralarındaki sorunu halletmelerine sebep olmak pozitif endişedir ve sonucu iyilikle ilgilidir, bu açıdan faydası vardır. Bir dostunun zarar göreceğinden emin olarak endişe içerisine girmek ve bu duygusal hareketlilik sayesinde yardımcı olabilmeyi başarmak, pozitif endişelerle söz konusu olabilir. Yani sonucunun faydalı olacağından emin olunan konularda endişe duymak iyidir ancak bunu da varlık kendi karar verir, dilerse endişe denilen duygusal hareketliliği yaşamaz. Duyguların bilgileri yaşatması gibi bir durumu açıklayan endişe kavramı bu tanımlardaki gibi yaşam halinde yaşanır ve negatif olanları kesinlikle yasaklanmalı ve zararlı olduğu bilinmelidir, pozitif olanı ise uygulanılabilir özellikleri ve sevgiye uygun yapısı ile yararlı olarak görülebilir ve yaşatılabilir.

İşte bu iki açıklama yerine göre yasal ve yerine göre yasak olması özellikleri ile varlıkların yaşamlarını sevgiye uyumlu olacak şekilde yapılandırmak üzere hazırlanmıştır.