Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Varlık Nedir?, Varlıksal Alan Nedir?, Ruh Nedir?, Varlığın ve Ruhun Felsefi Tanımı

Varlık, Varlıksal Alan, Ruh Nedir?, Varlığın, Ruhun Felsefi Tanımı

Varlık ve varlıksal alan olarak yazılarımızda sürekli bahsettiğimiz kavram sizsiniz, benim, onlardır, geçmişten bugüne kadar bu kavram için ruhta denilmektedir. Varlık, varlıksal alan, ruh yapısı itibarı ile eşi benzeri olmayan enerjetik güçlerden oluşan bir oluşumdur. Bu enerjetik güç kendi kendine yetebilen, bazı şartlar ve durumlarda tükenmesi söz konusu olmayan, kendi yapısında, zihin olarak, merkez olarak ve bilinç olarak bulunan varlığın istediği her şeyi oluşturabilme, yapabilme yeteneğine sahip bir güçtür. Duyular olarak bahsettiğimiz bir çok varlıksal organ şeklindeki yapılarla varlıkların yaşam düzenleri oluşturulmuştur. Bu duyular içeriğindeki bilgileri çok iyi bir şekilde uygulatabilecek enerjetik güçlere sahiptirler.

Ruhlar, düşünen, inceleyen, araştıran, gözlemleyen, sebep sonuçlar çıkaran, yaratılışı yorumlayan ve bu sonuçlardan kendisine bilgi ve tecrübeler çıkarıp edinimler kazanan özellikleri ile sonsuz varoluşun açıklamasını yapacak, yapan oluşumlardır. Çevresini tanımlamak ve kendisini bir yere koymak, bir anlam getirmek gibi olağanüstü özellikleri vardır. Her şeyden bu özellikleri ile ayrıdır. Atıl değildir, üretken ve yapıcı, düzenleyicidir. 

Sevginin içeriğindeki bütün bilgi ve tecrübeleri uygulamasının yanı sıra, bunlar gibi sonsuz olan iyi bilgiler ortaya çıkararak onları kendi yapısın da yaşatabilme özelliklidir. Ne kadar kıymetli olduğunuzu yeniden bu cümle ile hatırlayabilirsiniz.. 

Sizlere evrende bir noktasın ve çok kıymetsizsiniz şeklinde varlıksal alanlarınızın değerini bilmemeniz adına bir çok yalan bilgi verilmiştir ve bu gibi yanlış bilgilerle varlıklar kendi potansiyellerini görememişlerdir. 

Normalde hiç bir şekilde varlık, ruh var olma eylemi yaşadıktan sonra yok olamaz ancak bunun olması varlığın, ruhun yapısına ters olan bazı bilgi ve tecrübeleri onda bütünleştirmekle söz konusu olur. Bunlar düzensizlikler meydana getirir, ruhsal enerjileri tüketmekle ilgili olan yapılanmaları sağlar. Normalde varlıkların bu gibi olumsuz eylemler kendi yapılarında yoktur ve bunlar tamamen bu dünya şartlarında empoze edilmeye çalışılan bilgi ve tecrübelerdir. Bunları yaşattıkça ruhlar obsede edilebilmektedir ve sevgiye mümkün olduğu kadar uyumlu olan varlığın bu şekilde yapısı bozulabilmektedir. 

Bunlar olumsuz eylemler olarak bahsettiğimiz varlıklara zarar veren kötü bilgi ve tecrübelerdir ve dahilinde obsede olmak kavramlarıdır. İşte bunlar dışında ruhlara, varlıklara, varlıksal alanlara yaratılış içindeki hiç bir kuvvet zarar veremez, güç yetiremez. Bilginin iradesi kanunu tam olarak uygulatan ve yaşatan varlıklar olarak sonsuz zamanlar boyunca kendi kendine yetebilen ve sevgi içinde istediğini yapabilen varlıklar olarak yaşarlar.

Sonsuz zamanlar boyunca kendi kendini tüketmek ve yok etmek yolunu seçmediyse, kendi kendine yetebilecek gücü, enerjisi, isteği, varlığına bağlılığı asla bitmeyecek özelliklerde yapılardır. İşte sizi de obsedörler tarafından kıymetli kılan böyle özelliklerde olan ruhsal, varlıksal yapılarınız, enerjilerinizdir. Bu dünya şartlarındaki gördüğünüz insan bedenleri ile bu yapıların varlıkları gizlenmiştir ancak bu giz bile, böyle üstün özelliklerdeki kendinizi saklayacak şekilde olmaktan çıkmıştır. Ruh konusu, günümüz dünyasında bilinen bir kavram, tanınan bir kavram olarak bulunmaktadır ancak amacı, yapısı ve nedenleri üzerine bilgisizlikler söz konusudur. Bu insanlık için bir artıdır, en azından ruh kavramını benimsemiş olan insanlık, şimdi sadece onun yapısı, amacı ve içeriği ile ilgili bilgilenme aşamasındadır ve İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü tamamen bu konunun aydınlatılması amacı ile hazırlanmış bilgilerdir. 

Dünya şartlarından kurtulan, duyularındaki ve varlıksal alanlarındaki kısıtlanmaları bitirmiş olan varlıklar, ve haliyle sevgiye uyumlu bir şekilde düzenlemiş oldukları varlıkları ile, işte o zaman gerçek özgürlüğü tadacaklar, varlık olmanın, ruh olmanın ne kadar kıymetli ve eğlenceli ve yaşanılır bir durum olduğunu anlayacaklardır. 

Ruhunuzun, varlığınızın saklanamadığı gerçeklerden biridir düşünceleriniz, hayalleriniz, rüyalarınız ve benzer bir çok olay varlığınızın, ruhunuzun kanıtı olarak tarafınızca kullanılmaktadır. Yaratılış aslında sevgi ile ilgili bir kavramdır, var olmak sevgi ile ilgili olan bir erdemdir, ancak bunun aksi gibi davrananlar bizi ilgilendirmemekle birlikte ruhları yani varlıkları da gerçek özgürlüğe kavuşturacak tek yol sevgi varlığı olmakla ilgili olacaktır. 

Ruhsal güçleriniz, enerjileriniz en iyi kendisini bu kavramın yaşatılması ile korur, yeniler, tükenmeyen gücüne bu şekilde güç katar. Siz nasıl isimlendirirseniz isimlendirin, gördüğünüz kamufle amacı ile bulunan insan bedenlerinin görünmeyen alanlarında bir ruh, bir varlıksal alanınız bulunmaktadır. İnsan bedeni şeklinde yapılanmış olan varlıksal beden duyunuzun enerjisi içerisinde merkez bir alanda ve kamufle beyin ile iletişim içinde olan bir kürenin içinde bütün duyularınız ve varlıksal özellikleriniz bulunmaktadır. Tüm bu varlıksal alanınız, kendisine göre kendisini koruma özelliklidir ancak daha öncede denildiği gibi olumsuz eylemler ve obsesyon ancak bu korumayı açabilmektedir. Bu olumsuz durumun dışında varlıklar, ruhlar zarar verilemez özellikleri ile yaratılış içinde bulunurlar.

( Burada din kitaplarında yada ruhsal öğretilerde bahsedilen ruh kavramından ayrı bir durum söz konusudur. Tanrı ve gibi her hangi bir oluşumun üflediği, yarattığı şeklindeki ruh tanımları yanlıştır, kabul etmemekteyiz. Ruh olan tüm varlıksal alandır, tüm varlıksal alanın enerjetik yapısıdır. Yoksa geçmişten gelen ruh tanımları bizim bahsettiğimiz tanımdan uzaktır. Zaten bu anlamları ile ruh, varlıksal alan tektir. Hepimizin bütünlüğünden oluşan yapı kast edilmektedir. )

Uygulanabilen sevgilerle varlıklarınızı, ruhlarınızı korumanız ve gücüne güç katmanız dileğiyle...