Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Istırap Nedir?, İşkence Nedir?, Acı Çekmek Nedir?, Ağrılar Yaşamak Nedir? Istırap, İşkence, Acılar ve Ağrıların Zararları ve Felsefi Tanımları

Sevgi Yasakları: Istırap Nedir?, İşkence Nedir?, Acı Çekmek Nedir?, Ağrılar Yaşamak Nedir? Istırap, İşkence, Acılar ve Ağrıların Zararları ve Felsefi Tanımları

Istıraplara, İşkencelere, Acılara ve Ağrılara Neden Olmak ve Yaşamak ve Yaşatmak

Istırap, bir oluşumun sağlıklı olması durumundan çıkarak zamanını tamamen sıkıntılar içinde geçirmesi durumudur. Böyle anlarda zaman sıkıntılı, tatsız geçer ve var olmak kavramları çekilmez bir hal alır. Mutluluğun ve haz almanın, zevk almanın tam tersi olarak bir yapılanma içinde olan ıstırap olumsuz eylemi bir varlığın normal olarak yaşamaması gereken bir eylemdir. Akabinde işkence, acı çekmek, ağrılar gibi bedensel ve varlıksal sorunları tanımlayan bu rahatsızlıklara sebep olacak davranışlarda ve uygulamalarda kesinlikle bulunmamamız gerekmektedir ve kimseye bu şekilde bir etkide bulunamayız, tamamen yasaklanması gereken olumsuz eylemdir.

Istırap ve mutluluk kavramlarını en iyi zamanı kullanarak tanımlayabiliriz ve zamanımızın çok iyi ve bizim her halinden memnun olduğumuz şekilde geçmesine mutluluk dersek, bunun tersi olarak zamanımızın sıkıntılar içinde ve bizi son derece rahatsız edecek şekilde geçmesine ıstırap diyebiliriz. Istıraplar, bedensel, zihinsel olarak bir çok çeşide ayrılmışlardır, tıpkı mutluluklar gibi...

Stres, zihinsel bir ıstıraptır, yaralanarak acı çekmek, hastalıklar, ağrılar bedensel ıstıraplardır ve ıstırabın çok yönlü olacak şekilde yaşamın bir çok alanına dağılmış olmasını göz önünde bulundurarak, elimizden geldiğince ıstıraplara sebep olacak şekilde bir hal içinde bulunmamalıyız. Aksine her şeyi, herkesi mutlu edecek şekilde yaşama şartlanmalıyız. Bu yaşam zaten yapı olarak yeterince ıstırap faktörünü kendi içerisinde bulundurmaktadır ve bizlerde bu yükü azaltmakla ilgili olmalıyız. Istırap tamamen sevgiye ters, bizler gibi var olan varlıkların bilgileri ve tecrübeleri arasında bulunmayan, obsedör oluşumların varlıklar için hazırladığı, aynı zamanda kendileri içinde bir erdem gibi yaşattıkları, bizler için ise tamamen yasaklanmış olumsuz bir eylemdir.

Yorulmak, hastalanmak, çok soğuk olduğunda, çok sıcak olduğunda, sorunlar yaşadığımızda, bedensel sorunlarımızda, başarı için edilen mücadeleler de hep ıstırap denilen kavram bir şekilde rol almaktadır ve bu durum özellikle oluşturulmuştur. Maksat, yanılgı yaşamında bulunan başta merkez varlık olmak üzere bütün varlıksal oluşumları ıstıraplarla bezdirmek, ikna etmektir.

Nefes almak eylemi bile üzerinde dikkatlice düşünüldüğünde kendine göre azda olsa ıstırap faktörünü içermektedir. Bu yaşam alanının amacı budur, bizleri ikna etmek için zorluklar, ıstıraplar, korkular ve diğer olumsuz eylemleri yaşatmaktır. Böyle olumsuz eylemlerin içerisindeyken varlıklar ne kadar sağlıklı düşünebilir, amacı uğrunda yürüyebilir, çalışabilir ve obsedörlerle mücadele edebilir. İşte amaçları buydu... Düşünmemize, amacımızı uygulamamıza ve mücadele etmemize engel olmak...

Istıraplar, kesinlikle onaylamayacağımız bir eylem, durum, haldir..

Ve bununla da yetinemeyen obsedör oluşumlar, ıstıraplarla yüz yüze gelen varlıkların bunları aşmak için çareler bulması durumunu da ıstıraplarla gelişim gibi saçma sapan bir kavrama bağlayarak ıstırapların gerekli olduğu gibi bir anlayışı geliştirmişlerdir. Bizler, ıstırapları bitirmek için çözümler buluyoruz ancak bu ıstırapları yaşamamız anlamına, onların doğru bir durum olduğu anlamına gelmez.

Çalışarak bulduğumuz çözüm gibi çözümlere ulaşmak şeklinde bir yöntem, en iyi gelişimi sağlayan ve sevgiyle uyumlu olacak şekilde yapılanan haliyle yaşanmaktadır ve ıstırapları her ne olursa olsun kabul etmek, onların faydalı olduğunu düşünmek çok büyük bir hatadır ve buda obsedörlerin başka bir düzensizliğidir. Zaman kavramı her zaman güzel, mutlu, memnun olacak şekilde geçmelidir.

Varlıkların geçirdiği zamanlardan memnun olmaması çok büyük yanlıştır ve ıstıraplardan kurtulmak için bulunan çözümler, ıstıraplar faydalı olduğunu değil, O varlıkların azimli ve kararlı olmasından ileri gelmektedir. Bir çok inanç ve ideolojide ıstırap konusu doğal bir durummuş gibi anlatılmıştır ve bu yanılgıya kesinlikle düşülmeden, zorunluluklar haliyle yaşamak durumunda olduğumuz ıstıraplarımızı en aza indirgeyecek şekilde yaşamanın bir yolunu bularak, çevremizde de, toplumsal alanlarda da mümkün olduğunca ıstırap, acı, ağrılar, işkenceler gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına sebep olmamaya çalışmalıyız.

Kimin bu gibi sorunları varsa onların ıstıraplarını hafifletecek çareler bulmalıyız. Istırap doğru düşünmeyi engeller, doğru kararlar almanın önünde set gibi durur ve ıstıraplar yüzünden bulunan çarelerin faydalı olduğunu düşünmek, sanki sonsuz zamanlar boyunca ıstıraplarla yaşayacak varlıklarmış gibi bir izlenimi ortaya çıkarır ki, bu şekilde ders alarak öğrenmek doğru ise geçici olan ıstırabın sonsuzluk üzerindeki faktörü nedir? Siz hem öldükten sonra ıstırapların biteceğini söylüyor, sonrada ıstıraplarla gelişmeyi öğretmekle ilgili oluyorsunuz, e peki o varlık ıstırapların yaşanmayacağı alanlarda nasıl gelişmekle ilgili olacaktır o zamanlarda...

Istıraplarla çözümler bulan varlıkların bu çözüm bulma durumları, size göre ölümden sonra son bulacak ve sevgi ile ilgili olacak ise neden burada ıstırapla öğrenmek gibi absürt bir mücadele içerisine giriliyor...

Sevgi ile gelişmek gibi bir kavramda varken ve biliniyorken, bunu ölümden sonraya saklamanız neden? İşte obsedör oluşumlar ve onların karma karışık ideolojileri.

Istırap, tamamen bir düzensizlik meydana getiren olumsuz eylemdir ve bir çok olumsuz eyleminde içerisinde yaşanmaktadır. Istıraplar, sevgiye ve iyiliğe ters olan özellikleri ile yaşatılması tamamen yasaklanmıştır. Hiç bir şekilde ıstıraplara sebep olacak hareketlerde, davranışlarda, çalışmalarda olmamalıyız ve bu özellikleri ile varlıksal bütün alanlarda ıstırap, ağrı, acı, işkence gibi kavramları yasaklayan bu bilgi, aynı zamanda bu sorunları yaşayanlarında gereken şekilde yardımcısı olacak şekilde yapılanmıştır ve sevginin içerisindeki yasak bilgisi ile gereken şekilde ilgili alanları aydınlatır. Istıraplara, İşkencelere, acılara ve ağrılara neden olmak ve yaşamak ve yaşatmak kesinlikle yanlış, zararlı ve yasaklanmalıdır.

Sevgiler