Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

26 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Yasakları: Küsmek Nedir?, Yerine Göre Küsmek Doğrudur, Yerine Göre Küsmek Yanlıştır Ne Demektir?, Küsmenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Küsmek Nedir?, Yerine Göre Küsmek Doğrudur, Yerine Göre Küsmek Yanlıştır Ne Demektir?, Küsmenin Felsefi Tanımı

Küsmek, bir konu ve olay sonrasında bir alanla iletişimi kesmek, görüşmeye ara vermek, onu belirli bir süre ve kendince koyduğu kurallar neticesinde görmek istememek şeklinde yaşatılan bir olumsuz eylemdir. Bunun gerçekten geçerli bir nedeni varsa, ve belki de son çare olarak, bu durumun varlıksal olarak sizlere katkısı olacak ise küsmek faydalı bir uygulama olabilir. Ancak bunu bir huy haline getirerek her küçük sorunda uygulamak gibi ayrıştırıcı özelliklerdeki bu olumsuz eylemi bu haliyle yasaklamalı, diğer pozitif haliyle yasal olarak kullanmalısınız.

Gerçekten küsülmesi gereken konular ilgili alanların kendilerine dair ciddi anlamda zararların gelmesi ile söz konusu olur. Bunun gibi zarar verici özelliklerin ve durumların yaşatılmadığı anlarda küsmek gibi ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir olumsuz eylemi kullanmak oldukça gereksiz, anlamsız ve zararlıdır. Yaşamda herkes kendisine özel bir anlam ve görev ve işlevle ilgili bulunmaktadır ve küsmeler bu anlamda iletişimleri bozarak, yeri ve zamanı geldiğinde birbirlerine yardımcı olmak durumunda olacak olan alanların bu çalışmalarına, en basit örneği ile, engel olmak gibi bir çok olumsuzluğu yaşatır. Çok önemli ve zarar vericiliği söz konusu olmadığı durumlarda küsmek gereksiz ve anlamsız ancak zarar vericiliği söz konusu iken kullanılması gereken bir erdem şeklinde yapılandırılabilir.