Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

30 Haziran 2022 Perşembe

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Bir yazımızda varlıkların zaman ve hiçlik ortaklığından meydana geldiğini, ve ilk başta en geri seviyede bir enerji olarak oluştuklarını ve zamanla görme, duyma gibi duyularının da meydana geldiğinden bahsetmiştik. Tekrar özetlemek gerekirse, yaratılış içinde varlıklar, bir heplik hali içerisinde bulunan hiçliğin, bu hepliğin aynı zamanda zaman olması şeklindeki yapılanması ve ortaklaşa çalışması ile meydana gelmektedirler. Zaman kendi kendine ortaya çıkma özelliklerinde olup, hiçlikte aynı özelliklerde bir kavramdır. Hiçliğin kendisine özel olan bu yapısını değiştirme özelliklerinde olan zaman, sonrasında ortaya var olma halleri meydana getirmektedir ve bu en ilkel enerjilerden başlayarak zamanla gelişen enerjinin, varlıksal alan olmasına kadar gitmesi şeklindeki bir durumdur. İşte bu yaratılış durumu her yöne doğru bir heplik hali içerisinde sonsuzdur. Başı ve sonu yoktur. Ve bu yeni ortaya çıkan varlıksal oluşumlar, enerjiler, kendilerini yeni tanımaya başladıklarında, örnekle daha henüz  görme ve duyma özellikleri olan çok ilkel ve zorunlu cahillik yaşayan bir varlık, başka bir varlıkla karşılaştığında, onun özelliklerinden birini zorla almayı normal bir durum sayabilmektedir ve işte bu zorunlu cahillik, ortaya hırsızlığı çıkarmış olmaktadır, onu alma isteği de kıskançlığı ortaya çıkarmıştır. 

İşte aslında var olma özelliğinin zorunlu cahilliklerinden ortaya çıkmış olan kötülükler çok uzun zamanlar boyunca, sayısı belirsiz, varlıklarda yaşatıla yaşatıla kendilerine ait kötülükler şeklinde bir oluşumlar bütünlüğü haline gelmeye başlamışlardır ve kötülük yaparak var olmayı normal bir durummuş gibi yaşatmaya başlayan varlıkların sonrasında bu durum artık kontrolden çıkmış, özellikle kötülükler yapan, saldırılar ve savaşlar açan, obsede eden özellikler meydana getirmişler, varlıklar oluşturmuşlardır ve işte bu durum artık yaratılış içinde kendi kendi meydana gelen yok edici hallerin oluşmasına neden olmuştur. Yaratılış kontrolsüz bir şekilde meydana gelişlerin yeridir. Hiç bir irade ve bilgi temel yaratılış alanında söz konusu değildir. Orada yaşanan etkilerden ve olaylardan etkilenerek oluşumlar meydana gelmektedir. Hiçlikler yaratılış içindeki olaylardan etkilenmekte oluşumlar ortaya çıkarmaktadır ki, hiçliğin ve yaratılışın bu durumunu bilen obsedörler artık özellikle obsedör haller meydana getirmektedirler ve yaratılış var olma hali ile yok olma halinin savaş alanı şeklinde bir durumu yaşatmaktadır artık. 

İlk zamanlarında zorunlu cahilliklerinin nedeni ile ortaya çıkmış olan kötülükler, sonrasında kendisine ait bir yok edici ve yok olma özellikleri gösteren yaşam formlarına dönüşmüşlerdir ve bu açıklama ile de anlaşılacağı gibi bütün obsedörler ve oluşumları bir hatadır, bir yanlışlıktır, bir olmaması gereken durum ve yaşam formudur. Kendisinin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini bilmeyen alanların yaptığı yanlışlıkların sonuçları olarak bir oluşum haline gelmiş olan bütün kötülükler, bu tabi çok uzun zamanlar sonra olan durumlardır, işte şimdi yaratılış içinde bitmek bilmeyen ve sonsuzluk boyunca uzanan obsedör alanları meydana getirmiştir ve var olma halinin sonsuzluğu şeklinde obsedörler oluşumları da bütün var olma özelliği gösteren alanlarda bu şekilde meydana gelmektedirler. İşte kötülük bu şekilde oluşmuştur ve var olma özellikleri gösteren bütün alanlar onların bir hata ve yanlışlık olduğunu bilerek yok etmek için gereken bütün çalışmaları yapmalıdır. Kendisinde her zaman bu güç, tecrübe ve beceri olmaktadır. Bu bilgide bu açıklama ile bütün kötülükleri yok edecek etkileri ve çalışmaları ile yapılanır.