Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Tanrının Var Olmadığı Matematiksel Olarak İspatlanabilir mi?, Tanrının Olmadığını Açıklayan Felsefi Tanım

Bir Anekdot: Tanrının Var Olmadığı Matematiksel Olarak İspatlanabilir mi?, Tanrının Olmadığını Açıklayan Felsefi Tanım

Tanrının var olmadığı matematiksel olarak ispatlanabilir mi? Aslında evet.

Şöyle ki, zamanın varlığını matematiksel olarak algılayabiliyor, tanımlayabiliyoruz, bir zaman kavramı vardır, öncesi ve sonrası şeklindeki basit örnekle ifade edersek ilerleyen ve bu şekilde bir değişim ve gelişime sebep olması halini yaşatan bir zaman vardır ve ölçülebilir değerlerde bir oluşumdur, zaman bu tanımla matematiksel olarak varlığı kanıtlanabilir özelliklerdedir.

Aynı şekilde hiçlik kavramı da öyledir. Ancak bu günümüz imkanlarında deneysel olarak değil, hayallerimizle varlığını kanıtlayabildiğimiz şekilde tezahür eder. Yaratılış bir bilgiler bütünlüğüdür ve bilginin olmadığı yerlerdir hiçlikler. Bilginin var olması ve bilginin var olmaması şeklindeki tanımla, bilginin var olmadığı alanlara hiçlikler demekteyiz ve bu tanım hayallerinizle görebileceğiniz özelliklerdedir. Yani hiçliği hayal edebilirsiniz, hayallerinizle bu aritmetiği sağlayabilirsiniz.

Dolayısı ile bu iki ispatlanabilir özelliklerdeki oluşumların varlığından kesinlikle söz edebiliriz.

Ve bu oluşumlar öyle özelliklerdedirler ki, süreklilikleri söz konusudur, ikisinde de bir hep var olma durumu söz konusudur. Başka bir yazıda bunların sürekliliği konusundan bahsetmiştim, Tıklayınız. hiçliğin sürekliliği kesindir, bilginin olmadığı bir durum hep vardı, bu anlaşılabilir ve dolayısı ile hep vardı tanımında zaman gizlidir, oda hep vardı...:

Ve bu iki süreklilik arz eden oluşumun birlikteliği söz konusu iken yaratıcı başka bir kavram aramak veya söz konusu etmek mümkün olmaz.

Zaman ve hiçliğin sürekliliğidir yaratıcı olan ve bunlar tanrı kavramının olmadığını ispatlayan felsefeleri meydana getirir. Zamanın geliştirici özellikleri, kendisine bir şey olan hiçliği geliştirerek var olma durumları meydana getirmiştir ve hiçliklerden, var olmalar oluşmuştur. 

Haliyle bu tanımdan sonra tanrının varlığı matematiksel olarakta yoktur diyebiliriz.

Yaratıcı olan kudret, zaman ve hiçlik ortaklığından meydana gelen çalışmadır ve bu durum varlıkları meydana getirmiştir.

Diyeceksiniz ki o zaman, zamandır tanrı, hayır buna göre demek olur ki o zaman tanrı sizsiniz.

Bu tanımı kabul edebiliriz, kendi tanrın sensin, kendinden başka tanrı arama, çünkü zaman sensin.

Zamanı yaşayan sensin.

Dışarıda, senin dışında bir yaratıcı kudret olamaz zamanı sen yaşarken.

Bana göre tanrı gibi ayrı bir ilahsal varlığın yokluğu, bu ve benzeri tanımlarla matematiksel olarakta ispatlanabilir özelliklerdedir.

Yaratılış hep vardır.

Sebep ve sonuçlar bakımından incelenerek görülemeyen şekilde bir değere sahiptir hep var olma hali, bunun dışında düşünmek gereklidir.

Bir başlangıcı söz konusu olmadan hep var olma halidir yaratılış dediğimiz şey.

Hep var olan bir kavramın başlatanı olmaz, dolayısı ile yaratıcısı olmaz. Bir yaratıcı kavram tarafından başlatılmış oluşum değildir yaratılış, hep var olan ve kesinlikle başlangıcı ve sonundan bahsedemeyeceğimiz şekilde yapılanmıştır tamamen.

Bu yüzden tanrı gibi bir kavram olamaz.

İşte bunlar dünya yanılgısı algılarıyla biraz kafa yorarak anlaşılacak olan gerçeklerdir.