Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Önemli Anekdotlar, Bilgiler, Açıklamalar, Yaratılış ve Hakikat Üzerine Önemli Bilgiler

Önemli Anekdotlar, Bilgiler, Açıklamalar

Yaratılış, var olmak hep vardı, bir başlangıçla var olmadı, o hep vardı, öncesi, sonrası sonsuz bir şekilde ve bir başlangıç bilgisi söz konusu olmadan yaratılış hep var olmuş olan bir oluşumdur... Başlangıçlar ve sonlar Dünya yanılgısı algılarının sonuçlarıyla varılan sonuçlardır...

Bizler obsedör yapılandırmaların, obsedörlerin karar vererek ortaya çıkardığı ve görüntüsünün de onların şeytani ve sığ bilgilerinin karar vermesi ile oluşmuş olan, böyle yaşamlar içinde olduk ve geçen zamanlar boyunca bizlerin içindeki güzellik ancak bu kadarını toplayabildi bu bedenlerin ve güzel görünmeleri ancak bu kadar başarabildik yanılgı alanında bile... Bu sebeple bilmelisin ki senin içnde görebileceğin ve tanık olabileceğin en güzel şey var, ve bu bizimle ilgili olmayan görütnüler onu temsil etmemektedir ve en güzel neyi görebiliyorsan ondasındır ve onunlasındır diye bil... 

Gördüğümüz güzellikler aslında üstü çok uzun zamandır kapanarak bizimle ilgili asıl güzelliklerimizi fark etmememiz için oluşturulmuş sahtelikler, güzelliğin yansıması gibi ferahlık sağlayan şeylerdir... Gerçek güzellik aydınlatır, ve bir çok erdemle ilişkili olarak varlıklarda yaşar. 

Bilgiler, yazılmaları ile ilgili değil, uygulatma güçleri ile ilgili olarak kullanılmaktadırlar ve onların anlamları kendilerini ifade eden bir karakter, davranış biçimi gibi ortaya çıkan oluşumlardır. Bu durum onların aslında anlamlarını yaşatmalarından başka birşey yapamayacakları anlamını doğurur, o karakterin o kişiliği yaşatması gibi...

Önemli olan her şeye sahip olmak, her şeyi yapabilmek, her şeyi bilmek değildir, ( neden varım ) bu gibi her göreceli ve anlayışı zorlayan sorulara, bilmenin dışında yorumlara dayalı bir yol çizilerek kendi gerçeğine, samimice cevap vererek yaratılış içindeki yerinizi kendinize ispatlamaktır...

İyilikle ilgili olan bütün varlıklar gün gelecek her istediği şeyi yapabilecek duruma mutlaka gelecektir, işte o zaman neden var olduğunun gerçek cevapları ve kendini adadığın bir amacının olmaması, bütün imkanları kıymetsiz kılar...

Matrix filminden bir replik: '' Amacımız olmazsa bizde var olamayız. ''

Yaratılış, var olmak hep vardı, bir başlangıçla var olmadı, o hep vardı, öncesi, sonrası sonsuz bir şekilde ve bir başlangıç bilgisi söz konusu olmadan yaratılış hep var olmuş olan bir oluşumdur... Başlangıçlar ve sonlar Dünya yanılgısı algılarının sonuçlarıyla varılan sonuçlardır... Her şeyin sebebi olmak zorunda değildir, her şeyin başlangıcı da olmak zorunda değildir, felsefe nedenlerle ulaştığı bu gerçekler sonrasında artık nedensizlikler üzerine de sorgularını oluşturmuştur ve bu hali ile ancak hakikati ortaya çıkaran felsefi çalışma söz konusu olabilmiştir... Yoksa her şeyde sebepler ve başlangıçlar, sonlar aramakla daha ileri gidemeyeceğiniz zamanlarınız söz konusu olur ve belirli şeylerde nedenler aranmalıdır ve bunların neler olduğunu bilmekle ilgilidir gerçek felsefi anlayış...

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir

Sevgi varlıkların bütün alanlarını kendi isteklerine göre güzelleştiren bir oluşumdur. Sevgi zaten sizinle ilgilidir, gücünü ve yapısını kendinizde oluşturarak onu yaşamak sizi yapılandırmaktadır

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz? Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... Bir yerlerde sizinle ilgili gerçekler var ve siz bilmiyorsunuz...! Bu durum normal mi sizce?

Öncesi ve sonrası olmayan, ve sonsuz hiçlik yapısı içinde her an her saniye yeni yeni varlıklar, oluşumlar meydana getiren yaratılışın bu hali karşımızda iken, bir son yokken ve sürekli meydana gelmeleri ile kendisini yapılandırmış ve önüne geçilmesi söz konusu değilken, hiçliğin sonsuzluğu gibi var olma hali ile meydana gelen oluşumlarında varlıkları sonsuzdur ve bu sonsuzluk bu haliyle karşımızda iken önemli olan nedir sizce, tüm bu oluşuma tepeden baktığında ve her şeyin seyrini bir anlık gördüğünde? Bence bu sorunun cevapları tam olarak ilerde, daha çok gelişmişlik ve amaçla edinilmiş ve sevgi ile ilgili bir yol üstündeyken sahip olduğun bilgi ve tecrübelerinde... Dün cevap vermediğimiz şeylere şimdi çok kolay cevap vermemizden belli... Sonsuzluğu düşününce çok çıkmazlara girmeyin, algılanabilen, tanımlanabilen ve ne olduğu, nasıl olduğu bilinebilen bir kavram...