Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

1 Temmuz 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...

Utanmakla ilgili olarak ilgili alanların kendilerini kötü hissetmesini sağlayan duygusal bir sorunun ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Oysaki utanmak yerine, ilgili alana sorunla ilgili çözümlerin bulunması, hatalarının tekrarlanmaması adına tavsiyelerde bulunulması sağlanmalıdır ve onun kendisini utanmak şeklinde kötü hissederek çok kötü bir durumun yaşatılmasına engel olunmalıdır. Utanmak bu açıklamalar ile kesinlikle yaşatılmaması gereken bir eylemdir. Utanmaya neden olacak olaylar söz konusu olduğunda derslerin ve çözümsel çarelerin ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklindeki davranışlarla çok daha yararlı ve faydalı bir durumu iki alan içinde yapmış oluruz.