Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Aralık 2022 Perşembe

Varlıklara, Yaşamlarına ve İlişkilerine, Toplumsal Birlikteliklere Zarar Verici Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Sapkınlık ve Sapıklık

Varlıklara, Yaşamlarına ve İlişkilerine, Toplumsal Birlikteliklere Zarar Verici Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Sapkınlık ve Sapıklık

Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden, giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla sapkınlık denilen olumsuz eylem, bizim için sevgiye ve içeriğindeki erdemlere karşı olma anlamını taşımaktadır ve hiç bir saptırı, yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar, uygun bulunmadan kesinlikle yasak olarak sayılır.

Sapıklık ise, bir varlığın dengesini kaybederek, yaşamın değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı hastalıklı bir davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı yaşatılır. Bu açıklamalarla sapıklık ve sapkınlık her haliyle yasaktır.

Sevgi Yasakları: Sapıklık Nedir?, Sapkınlık Nedir?, Sapkınlıklar ve Sapıklık ve Bunları Yaşatmak ve Yaşamanın Zararları, Sapkınca Davranışlar ve Sapıklıklar Nasıl Olur?, Sapıklık ve Sapkınlığın Felsefi Tanımı