Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

Varlıkların Yaşamını, Haklarını ve Bütün Özelliklerini ve İradesini Ele Geçirmeye Çalışan Alanların Uyguladığı Olumsuz Eylemler Bütünlüğü, Obsesyon

Varlıkların Yaşamını, Haklarını ve Bütün Özelliklerini ve İradesini Ele Geçirmeye Çalışan Alanların Uyguladığı Olumsuz Eylemler Bütünlüğü, Obsesyon

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de ( aslında takıntı olarak obsesif kullanılır ), felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan, kendisini yeterince geliştirmemiş varlıklar, alanlar başkalarının etkileri altında kalarak iradelerini onlara teslim etmek gibi bir yanlışın içine düşmektedirler ki, bu durum onları felakete götürücü özelliklerde bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. 

Sevgi Yasakları: Obsesyon Nedir? Obsede Etmek Nedir? Obsedör Nedir? Obsesyonun Zararları, Obsesyon, Obsede ve Obsedörlük Olumsuz Eylemlerinin Felsefi Tanımlamaları